ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๒:๕๙ น.

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (LSH) เดินหน้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยระบบทางไกล ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๓

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เดินหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น พร้อมครูผู้สอนระดับปฐมวัย

โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำเร็จต่อเนื่อง กระตุ้นเด็กปฐมวัยกล้าคิดกล้าถาม ตัวแทนครู 4 ภาค ผนึกกำลังเทใจเกินร้อย ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๑

ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบตราพระราชทานแก่ผู้แทนโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 3,974 แห่ง ที่ผ่านการประเมิน ได้รับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๑

คุณทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้แทนพระองค์ (กลาง) เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คุณฤทัย จงสฤษดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) วิทยากรหลักในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

บี.กริม ผนึกกำลังจัดสัมมนา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๑

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท บี.กริม, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งานสัมมนาวิชาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๑

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กลุ่มบริษัท บี.กริม บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

บี.กริม ฉลองวาระครบรอบ 140 ปี เปิดตัวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ฝากไว้ในแผ่นดิน วรรณกรรมจากเรื่องจริง ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๑

รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทยในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บี.กริม ฉลองวาระครบ 140 ปี ในปีนี้ ในฐานะห้างเยอรมันที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยเริ่มจากพ่อค้าชาวออสเตรียและเภสัชกร บี.กริม

สวทช. จัดอบรมพัฒนาครู ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สวทช." หลังการติดตามประเมินผลการใช้ชุดสื่อความลับของพืช

PEA เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดบูธในงาน ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดบูธนิทรรศการงาน "วันนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีงบประมาณ 2560ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรจาก กองวิศวกรรมและวางแผน

งานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560 ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๖๐

ระยะนี้ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย มีคิวนัดแน่นเอี๊ยดเหยียดยาวไปทั้งอาทิตย์เลยทีเดียว กับพันธมิตรหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, กลุ่มบริษัท บี.กริม,

เปิด เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 59 พร้อมกัน 5 ภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับคนในทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ในเด็กปฐมวัย เพราะวิทยาศาสตร์คือพื้นฐานของการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดพิธีเปิดเทศกาล วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2558 ไอที—๒๖ มิ.ย. ๕๘

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว: โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่..โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๖

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง “แม่เหล็กสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่าย (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

ภาพข่าว: บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๕

อ.วาทินี ธีระตระกูล (คนที่2 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดงานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” โดยมี อ.ชุติมา เตมียสถิต (คนที่2 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(23 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—๒๓ ส.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขั้น ที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประการศึกษา 2554

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(23 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—๒๒ ส.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขั้น ที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประการศึกษา 2554

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(22 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—๒๒ ส.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขั้น ที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประการศึกษา 2554

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 สิงหาคม 2554) ปฏิทินข่าว—๒๑ ส.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขั้น ที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประการศึกษา 2554

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 2 ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประการศึกษา 2554 รุ่นที่ 2 ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

ภาพข่าว: “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๔

วาทินี ธีระตระกูล (คนที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554” โดยมี ว่าที่ ร.ต. อุดมศักดิ์, ธนะกิจรุ่งเรือง (คนที่ 1 จากซ้าย)

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ ทั่วไป—๔ ก.ค. ๕๔

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” สำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นและครูผู้สอนในโรงเรียนนำร่องโครงการ ห้องมารีนบอลรูม

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๓

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยนำแบบความสำเร็จของโครงการนี้ จากประเทศเยอรมันมาประยุกต์ให้เด็กไทย และได้รับเกียรติจาก