Friday July 25, 2014 08:32

แม่ของแผ่นดิน Press Releases

ฟลุค แจม ปลื้มรางวัล ลูกกตัญญู ปี 57 ขอน้อมทำดี ถวาย แม่ของแผ่นดิน บันเทิง—22 Jul 14

เพราะกตัญญูต่อพ่อแม่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ตามนโยบายโครงการ “อาร์เอส กิ๊ฟ แบค” ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ พระเอกละคร “ผัวชั่วคราว” และ แจม - ชรัฐฐา อิมราพร นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ได้รับรางวัล

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้มผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปี 2556 เป็นที่พอใจ พร้อมเดินหน้าพิจารณาร่างแผนแม่บทโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พ.ศ. 2558-2559 ลุ่มน้ำหมัน จ.เลย ทั่วไป—18 Oct 13

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายชลิต ดำรงศักด์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ว่า ที่ประชุมได้รับรายงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงผลการดำเนินงานโครงการ“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยจำแนกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการดำเนินงาน ทำให้มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพิ่มขึ้นในทุกลุ่มน้ำโดยเฉลี่ยลุ่มน้ำละประมาณ 1,000 ไร่ มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมีการแก้ไขปัญหาดินเป็นกรดในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ จ.เชียงราย และลุ่มน้ำขุนน่าน จ.น่าน รวมพื้นที่ 455 ไร่ และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ประมาณ 420 ไร่ เพื่อลดการพังทลายของดิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต โดยผลการดำเนินงานมีเกษตรกรทั้งหมด 3,879 ราย ได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ส่วนการผลิตข้าวจะเน้นการเพิ่มศักยภาพการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับการบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน โดยการจัดบริการสังคมพื้นฐานทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม พัฒนาสุขอนามัย พัฒนาผู้สูงอายุ และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำ สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์ ซึ่งจากการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และด้านพัฒนาสังคมได้ทำให้

กรมการท่องเที่ยว เปิดโลกท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ทั่วไป—16 Aug 13

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ตามฝัน...สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์

กรมการท่องเที่ยว เชิญชมนิทรรศการศิลปะภาพนูนเพื่อคนตาบอด ไลฟ์สไตล์—08 Aug 13

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชมนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ในรูปแบบผลงานด้านศิลปะเพื่อคนตาบอด ในชื่อว่า "ตามฝัน สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ชวนชุมชนร่วมโครงการรักษ์ลำน้ำมูล ปี 5 ถวายแม่ของแผ่นดิน สินค้า—02 Aug 13

นายสุชาติ นพวรรณ (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ความอุดมสมบูรณ์ไม่อำลาเมื่อปลาบ้าคืนถิ่น แมกไม้พื้นบ้านเรียงรายริมสายลำน้ำมูล" เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน ในวาระวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มหาราชินี

กรมป่าไม้ - ราชบุรีโฮลดิ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดทำ ทั่วไป—11 Jul 13

กรมป่าไม้ - ราชบุรีโฮลดิ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจัดทำ "หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน" และโครงการ "๑ ล้านกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน"สืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ป่า ให้ป่าอยู่กับคน คนอยู่กับป่าได้ โดยไม่ทำลาย บริษัท

ภาพข่าว: คลำภาพศิลปะ ทั่วไป—31 May 13

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบายภาพศิลปะรูปปั้นนูนต่ำให้กับนางสาวสโรชา กิตติสิริพันธุ์ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ตามฝัน สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"

ร้อยใจภักดิ์ฯ เพื่อแม่ของแผ่นดิน ทั่วไป—28 May 13

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน "ร้อยใจภักดิ์ สวดมนต์ เวียนเทียน ภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

ภาพข่าว: ศิลปะเพื่อคนตาบอด ทั่วไป—23 May 13

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ตามฝัน สุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" เชิญชวนประชาชนส่งภาพถ่ายตามหัวข้อความฝัน เพื่อปั้นรูปนูนต่ำ

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพฯ จับมือภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการ ร้อยใจภักดิ์ สวดมนต์ เวียนเทียน ภาวนา ทั่วไป—16 May 13

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ " ร้อยใจภักดิ์ สวดมนต์

“ตุ้ย เกียรติกมล” นำทัพดาระเบิดความมันส์บนเวที “ทีวี3สัญจร” บันเทิง—04 Jan 13

ขนทัพศิลปิน ดารา นักแสดงไประเบิดความมันส์เขย่าเวทีส่งท้ายปีแบบนันสตอปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับคอนเสิร์ต “ทีวี3สัญจร” ในโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราช” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ชวนคนไทย ปลูกป่าชายเลน จ.ชุมพร ถวายแม่ของแผ่นดิน ทั่วไป—13 Sep 12

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด) มหาชน หรือซีพีเอฟ นำพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และภาคีเครือข่ายสถานศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถวายแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการ “ซีพีเอฟ ชวนคนไทย

งานนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร ทั่วไป—17 Aug 12

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--ฝ่ายประชาสัมพันธ์นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร

ซีพีเอฟ เดินหน้านโยบาย Go Green ปลูกป่าทั่วไทย ถวายแม่ของแผ่นดิน สินค้า—16 Aug 12

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้านโยบาย “CPF Go Green รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

กรมป่าไม้สานแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ถวายแม่ของแผ่นดิน ทั่วไป—15 Aug 12

กรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดโครงการปลูกป่าถวายพระแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2555 ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 และ 4 ร่วมงานวันแม่ ทั่วไป—14 Aug 12

12 สิงหาคม 2555 ของทุกๆปีถือได้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ในปีนี้ก็เช่นกันทางอำเภอแม่สะเรียงก็ได้จัดให้มีการถวายพระพรนำพานพุ่มดอกมะลิเพื่อนำมาถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชินี แม่ของแผ่นดิน

๑๒ สิงหาฯ...ล้ำค่าทุกคอลเลคชั่น ร่วมชื่นชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แสตมป์ สื่อสาร—12 Aug 12

พิพิธภัณฑ์แสตมป์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน งานศิลป์บนแสตมป์” เชิญสัมผัสแสตมป์จริงที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์รวมกว่า 50 แบบ ในช่วงเกือบกึ่งศตวรรษ และร่วมเป็นเจ้าของคอลเลคชั่นล่าสุดได้ทุกชุด 10-31

๘ ศิลปินไทยร่วมใจจัดนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร ทั่วไป—10 Aug 12

๘ ศิลปินไทยร่วมใจจัดนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่๘ –๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ๘ ศิลปินไทยชื่อดังร่วมกับบริษัท

ทรู ชวนคนไทยทำดีในวันแม่ บอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันแม่-ลูก เปิดตัวโครงการ บันเทิง—09 Aug 12

พร้อมเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “แม่ของแผ่นดิน” กลุ่มทรู เชื่อมสัมพันธ์แม่-ลูก เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เปิดตัวโครงการ “เรื่องเล่า...เรากับแม่

ภาพข่าว: “กองทัพบกรวมใจ เทิดไท้มหาราชินี” รวมพลัง สร้างสำนึกแด่ ทั่วไป—09 Aug 12

กองทัพบก จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “กองทัพบกรวมใจ เทิดไท้มหาราชินี” โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต. พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.อ. สมศักดิ์ สมรักษ์

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จัดนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ทั่วไป—07 Aug 12

ด้วยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมไอแคร์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ 8 ศิลปินไทย ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระแม่ของแผ่นดิน ทั่วไป—03 Aug 12

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ ๘oพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ สถานที่ กิจกรรมและรายละเอียด ๒ –๕สิงหาคม

นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร ทั่วไป—01 Aug 12

เชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน”ระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2555 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม 8 ศิลปินไทยชื่อดัง นำโดย สุวิทย์ ใจป้อม ,ยุทธกิจ ประสมผล เทอดศักดิ์

เชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร ทั่วไป—01 Aug 12

เชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน”ระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2555 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม 8 ศิลปินไทยชื่อดัง นำโดย สุวิทย์ ใจป้อม ,ยุทธกิจ ประสมผล เทอดศักดิ์

Gossip News: งานนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ" ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร ทั่วไป—27 Jul 12

เพราะปีนี้เป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ร่วมปิติยินดีอีกครั้ง เนื่องในวโรกาสมหามงคล 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ผู้บริหารแห่งแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ธรากร กมลเปรมปิยะกุล

สพฐ. ฉลองครบรอบ 9 ปี จัดโครงการ “เฉลิมองค์พระทรงศรี มหาราชินีแห่งปวงราษฎร์” ทั่วไป—25 Jul 12

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สพฐ. เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน จัดงานยิ่งใหญ่ “เฉลิมองค์พระทรงศรี มหาราชินีแห่งปวงราษฎร์”

ซินหัวจัดงานนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “ซินหัว แกลเลอรี่: แม่ของแผ่นดิน” ทั่วไป—23 Jul 12

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “ซินหัว แกลเลอรี่: แม่ของแผ่นดิน” ฉลองวาระครบรอบ ๓๗ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย

สำนักข่าวซินหัวจัดงานนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “ซินหัว แกลเลอรี่: ทั่วไป—23 Jul 12

สำนักข่าวซินหัวจัดงานนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “ซินหัว แกลเลอรี่: แม่ของแผ่นดิน” ฉลองวาระครบรอบ ๓๗ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมพัฒนาชุมชนถวายแม่ของแผ่นดิน ทั่วไป—20 Sep 11

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษแก้โลกร้อน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้วยการปรังปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงามเรียบร้อย เพิ่มความชุ่มชื้นในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

โรงพยาบาลลานนา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดิน ทั่วไป—12 Sep 11

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดิน...นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนาเปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนามีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้