ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๐:๑๒ น.

แผ่เมตตา ข่าวประชาสัมพันธ์ “แผ่เมตตา”

ภาพข่าว: พระอาจารย์หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป แห่งวัดอรัญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รับนิมนต์มาโปรดแผ่เมตตาให้โอวาทธรรม ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

พระอาจารย์หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป แห่งวัดอรัญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รับนิมนต์มาโปรดแผ่เมตตาให้โอวาทธรรมแก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 พระอาจารย์หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป แห่งวัดอรัญวิเวก อำเภอแม่แตง

ครั้งหนึ่งของชีวิตนี้ ที่จะทำพุทธบูชาอันยิ่งใหญ่ ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๕๖

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--ชมรมสาธยายพระไตรปิฎก

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎกฉบับธัมมาภิสมัย และกิจกรรมทำสมาธิภาวนา แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล

กิจกรรมนี้เป็นโครงการของวัดสระเกศวรมหาวิหาร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯเจ้าคณะภาค10 กำหนดกิจกรรมนี้ เพื่อน้อมระลึกถึงชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสอย่างสิ้นเชิง เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อ2600ปี จึงทำให้มีพระนามว่า “สัมมาสัมพุทธะ” ปรากฏขึ้นในโลก อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดจากปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา อันมีแนวทางตามหลักมรรคมีองค์แปดประการ เพื่อประโยชน์โลกนี้ เพื่อประโยชน์โลกหน้า และเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง 7 พระสูตรที่สาธยายได้แก่

1.ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
2.มังคลสูตร
3.มหาสมัยสูตร
4.ราหุโลวาทสูตร
5.ปราภวสูตร
6.สมจิตตสูตร
7.อภิสมยสูตร

การสาธยายพระไตรปิฎกที่ทำด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นเลื่อมใสและตั้งใจ มีอานิสงส์คือเมื่อบุคคลได้สาธยายพระไตรปิฎกด้วยจิตที่เลื่อมใสก่อให้เกิดสติ เกิดสมาธิ เกิดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ ก็จะสร้างและเสริมบารมีนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญทั้งตนเอง ครอบครัว ขจัดเวรภัย อุปสรรค สิ่งชั่วร้ายเสนียดจัญไร โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพจิตก็ดี มีจิตใจที

ทีโอที จัดทำบัตรพรีเพด ภาพหน้าบัตรรูปพระพิฆเนศงามสง่า 4 ปาง ควรค่าแก่การสะสม สื่อสาร—๒๖ ก.พ. ๕๑

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เฉลิมฉลองวันครบรอบ 54 ปีพิเศษกว่าทุกปีด้วยบัตรพรีเพดภาพหน้าบัตรรูปพระพิฆเนศ 4 ปาง โดยได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแผ่เมตตาอธิษฐานจิตโดยพระเถรานุเถระสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้มีไว้สะสมเป็นสิริมงคล นายกิตติพงศ์

ธ.ก.ส.ออกสลากทวีสินชุดใหม่ มีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าเก่ากระตุ้นการออมพร้อมรับโชค 20 ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๔๙

นายธีรพงษ์ ตั้งธีรสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ออกสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดใหม่ มูลค่า 30,000 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า ชุดแผ่เมตตาสู่ปวงชน ซึ่งสลากชุดนี้ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบภาพบนสลากให้อ