ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๐๗ น.

แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ”

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสร้างศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่สามเณร ทั่วไป—๘ ก.พ. ๖๑

นับตั้งแต่ปี 2551 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี โดยยึดตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560 ขยายผลการปลูกฝังหลักวิธีการสหกรณ์สู่เยาวชน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560 สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกฝังแนวความคิด หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่เยาวชน และพระราชทานแนวทางในการส่งเสริมการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน

สโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ มอบบ่อซีเมนต์ปลาดุกให้ รร.ตชด. ส่งท้ายปี ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๕๙

ไลออน วิชิต อำนวยรักษ์สกุล นายกสโมสรไลออนส์กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) นำสมาชิกสโมสรฯ เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ร่วมสนับสนุนการศึกษา และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ยึดแนวพระราชดำริ ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงต้ ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ยึดแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รุกโครงการเพื่อสังคม ปลูกฝังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงต้นน้ำถึงปลายน้ำ หวังสร้างบุคลากรคุณภาพทางวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ นำร่องโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จ.อุทัยธานี

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริฯ และ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ใช้นวัตกรรมไอทีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 13 แห่งทั่วประเทศ สานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๘

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพข่าว: อบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสร้างสื่อเรียนรู้เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๕๕

สถาบันเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ครูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: “ทดลองการสร้างเส้นแรงแม่เหล็กด้วยผงตะไบเหล็ก” ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๔

สนุกกับสื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของ สสวท. ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: มอบสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน จ. ตากในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระ ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๔

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบกระดานและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน/ห้องเรียนสาขาในจังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สสวท. มอบสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน จ. ตาก ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเท ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๔

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดส่งกระดานพร้อมกับโครงขาตั้ง เพื่อมอบให้กับโรงเรียน/ห้องเรียนสาขาในจังหวัดตากในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรา

CAT นำคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 10 ล้านบาท ในโครงการ “CAT 001 สื่อสาร—๒๓ เม.ย. ๕๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณพีรศักดิ์ อรุณสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๑

ผู้ว่าฯกทม. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชก