แต่งตั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ “แต่งตั้ง” http://www.newswit.com/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87/ ภาพข่าว: กองทรัสต์ SHREIT เปิดตัวผู้บริหารใหม่ นายปธาน สมบูรณสิน (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่บริหารโดยมืออาชีพ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ SHREIT แถลงแผนดำเนินงานในปี 2562 พร้อมแต่งตั้ง นายคริสตอป ฟอซิเนสติ (กลาง) th-TH Tue, 19 Mar 2019 11:31:14 +0700 ก.ล.ต. ระดมความเห็นร่างประกาศการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/fin/2019-03-14/035313e5090014ea3dd700c005f2ee4a/ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ http://www.newswit.com/fin/2019-03-14/035313e5090014ea3dd700c005f2ee4a/ Thu, 14 Mar 2019 14:51:52 +0700 บสย. แต่งตั้ง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย นั่งประธานกรรมการ บสย. คนใหม่ http://www.newswit.com/fin/2019-03-13/f72d5a06107eb4bda8890d628977e10a/ คณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้ง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป แทน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 10 http://www.newswit.com/fin/2019-03-13/f72d5a06107eb4bda8890d628977e10a/ Wed, 13 Mar 2019 15:06:01 +0700 ธพว.แต่งตั้ง พงชาญ สำเภาเงิน ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ http://www.newswit.com/gen/2019-03-13/b457d41fcb9ddc77003845b14f4be91b/ คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ http://www.newswit.com/gen/2019-03-13/b457d41fcb9ddc77003845b14f4be91b/ Wed, 13 Mar 2019 12:45:01 +0700 ANGUS Chemical Company แต่งตั้ง เจมส์ หวง เป็นรองประธานธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก http://www.newswit.com/gen/2019-03-13/e73392ee4617c43d5ae6f647b04646e2/ คุณหวงจะเป็นผู้นำในกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานทางเทคนิคและพาณิชย์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ANGUS Chemical Company ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษและเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย ประกาศแต่งตั้งคุณเจมส์ หวง http://www.newswit.com/gen/2019-03-13/e73392ee4617c43d5ae6f647b04646e2/ Wed, 13 Mar 2019 8:21:00 +0700 ภาพข่าว: มสธ. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนส่วนบุคคล http://www.newswit.com/fin/2019-03-12/c9ffcd41ed93c88daaf00868db1a0316/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน http://www.newswit.com/fin/2019-03-12/c9ffcd41ed93c88daaf00868db1a0316/ Tue, 12 Mar 2019 13:46:12 +0700 SI Group ประกาศแต่งตั้งประธานและซีอีโอคนใหม่ http://www.newswit.com/gen/2019-03-12/4b4a24b7bc46776b3128c9ab4c6c79d6/ SI Group บริษัทชั้นนำระดับโลกผู้พัฒนาและผลิตสารเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ สารตัวทำละลายในกระบวนการผลิต เภสัชภัณฑ์ และสารเคมีขั้นกลาง ประกาศแต่งตั้งนายเดวิด แบรดลีย์ เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-03-12/4b4a24b7bc46776b3128c9ab4c6c79d6/ Tue, 12 Mar 2019 9:07:05 +0700 บอร์ดทรูอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง http://www.newswit.com/evnt/2019-03-05/92648663e79e5673e7c376bf80edfb1d/ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบสายงานพาณิชย์ http://www.newswit.com/evnt/2019-03-05/92648663e79e5673e7c376bf80edfb1d/ Tue, 05 Mar 2019 11:10:25 +0700 ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี ต้อนรับผู้จัดการโรงแรมคนใหม่ http://www.newswit.com/life/2019-03-06/60756fa79811a8c9b5bd2130ba438d3d/ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี ประกาศการแต่งตั้ง คุณวิระชัย ชะคำรอด ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณวิระชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากฎหมายและสวัสดิการแรงงาน http://www.newswit.com/life/2019-03-06/60756fa79811a8c9b5bd2130ba438d3d/ Wed, 06 Mar 2019 17:27:18 +0700 GIT เปิดรับสมัคร รองผู้อำนวยการ ด้านเทคนิค http://www.newswit.com/gen/2019-03-06/3ed7787c83e003cb4deacbb21efe755b/ นางดวงกมล เจียมบุตร เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์รวมในการสร้างมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกำลังเปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น http://www.newswit.com/gen/2019-03-06/3ed7787c83e003cb4deacbb21efe755b/ Wed, 06 Mar 2019 14:12:28 +0700 ไอเอฟเอส แต่งตั้งนายซันเดอร์ ซิงห์ รุกอาเซียน จีน และอินเดียตั้งเป้าหมายเติบโต 2 เท่า http://www.newswit.com/evnt/2019-03-05/fe0832df5c9a7fdace4552d33246320e/ ไอเอฟเอส บริษัทด้านแอพพลิเคชันสำหรับองค์กรระดับโลก ประกาศว่า นายซันเดอร์ ซิงห์ ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป นายซิงห์ ร่วมงานกับไอเอฟเอส โดยเคยทำงานกับบริษัท ทาทา คอนซัลแตนซี เซอร์วิสเซส (ทีซีเอส) http://www.newswit.com/evnt/2019-03-05/fe0832df5c9a7fdace4552d33246320e/ Tue, 05 Mar 2019 15:38:44 +0700 สตม. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกรับราชการตำรวจชั้นประทวน http://www.newswit.com/gen/2019-03-04/6f394631b26648c6dcb68e2d413d8c1a/ ด้วยสำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 8 มี.ค. 62 http://www.newswit.com/gen/2019-03-04/6f394631b26648c6dcb68e2d413d8c1a/ Mon, 04 Mar 2019 15:00:17 +0700 Sasol แต่งตั้งผู้อำนวยการประจำประเทศโมซัมบิกคนใหม่ http://www.newswit.com/nrg/2019-03-01/87b7615e6df943178ea0af59acecf40d/ Sasol มีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งนาย โอวิดิโอ โฆเซ่ ซาร์เมนโต โรดอลโฟ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำประเทศโมซัมบิก นายโอวิดิโอเข้ามาร่วมงานกับ Sasol ด้วยประสบการณ์เพียบพร้อมในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จากการรับบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายทั้งในด้านวิศวกรรม http://www.newswit.com/nrg/2019-03-01/87b7615e6df943178ea0af59acecf40d/ Fri, 01 Mar 2019 14:52:02 +0700 บอร์ดทรูอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง http://www.newswit.com/evnt/2019-03-01/57b51cc0fe648eaa7e13d0f67f378292/ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เมื่อวานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562 ) ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) http://www.newswit.com/evnt/2019-03-01/57b51cc0fe648eaa7e13d0f67f378292/ Fri, 01 Mar 2019 11:42:46 +0700 ภาพข่าว: ASAP ลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย asap Select 5 ราย http://www.newswit.com/evnt/2019-02-28/8f26e6135ce48b02b0eba10a283355b2/ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล http://www.newswit.com/evnt/2019-02-28/8f26e6135ce48b02b0eba10a283355b2/ Thu, 28 Feb 2019 10:38:00 +0700 เชฟใหญ่ คนรุ่นใหม่ ไอเดียล้ำ รังสรรค์ภาพรวมอาหารของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน http://www.newswit.com/gen/2019-02-27/fd68641d9d57c1b57f03862457bf54eb/ เร็วๆนี้โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ได้แต่งตั้งหัวหน้าพ่อครัวคนใหม่ เชฟสุพัฒน์ ไชยทอง หรือ เชฟโด่ง ชายหนุ่มจากทะเลอันดามันผู้เติบโตในสายอาหารมากว่า 15 ปี http://www.newswit.com/gen/2019-02-27/fd68641d9d57c1b57f03862457bf54eb/ Wed, 27 Feb 2019 11:07:43 +0700 แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ พร้อมประกาศขยายและเพิ่มขีดความสามารถของ MRM//McCann http://www.newswit.com/it/2019-02-26/806d1274c15a7fa3d2ce4913bcbc0d6b/ แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้ง นางสาวเชอร์รี่ แม็กซ์เวลล์ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ของแมคแคน เวิลด์กรุ๊ป ประเทศไทย โดยจะมุ่งเน้นดูแล MRM//McCann ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแมคแคน เวิลด์กรุ๊ป http://www.newswit.com/it/2019-02-26/806d1274c15a7fa3d2ce4913bcbc0d6b/ Tue, 26 Feb 2019 17:40:14 +0700 NLMI แต่งตั้งที่นอนดาร์ลิ่งขอนแก่น ทำตลาดที่นอนยางพาราในจีน-ฮ่องกง http://www.newswit.com/gen/2019-02-26/46b79dc4d60bcb5e0e83e0a767be6c15/ บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด ผู้นำธุรกิจที่นอนและเครื่องนอนไทยที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 56 ปี ภายใต้แบรนด์ ที่นอนดาร์ลิ่ง โดยคุณเพ็ญศรี แช่มปรีดา กรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด http://www.newswit.com/gen/2019-02-26/46b79dc4d60bcb5e0e83e0a767be6c15/ Tue, 26 Feb 2019 11:25:48 +0700 BEAUTY ปรับกลยุทธ์ปี 62 รุกหนักตลาดต่างประเทศ จับมือพันธมิตรจีน Carrot Mall ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ บุก Mainland China http://www.newswit.com/fin/2019-02-26/70beaf3714d23a50924284463e9f1597/ BEAUTY ปรับกลยุทธ์ปี 62 รุกหนักตลาดต่างประเทศ จับมือพันธมิตรจีน Carrot Mall ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ บุก Mainland China พร้อมแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอินเดียเรียบร้อยแล้ว ตั้งเป้ารายได้เติบโตมากกว่า 20% พร้อมรักษาอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 25% เผยผลประกอบการปี 2561 http://www.newswit.com/fin/2019-02-26/70beaf3714d23a50924284463e9f1597/ Tue, 26 Feb 2019 9:52:10 +0700 พร็อพเพอร์ตี้กูรูประกาศแต่งตั้งมร. จูลส์ เคย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดูแลธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่ Asia Property Awards ในฐานะแพลตฟอร์มรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย http://www.newswit.com/prop/2019-02-22/5d299d79819495f4999ad68d7ee06807/ พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์แห่งภูมิภาคเอเชีย ประกาศแต่งตั้งมร. จูลส์ เคย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดูแลธุรกิจ PropertyGuru Asia Property Awards Asia Property Awards http://www.newswit.com/prop/2019-02-22/5d299d79819495f4999ad68d7ee06807/ Fri, 22 Feb 2019 10:34:04 +0700 ภาพข่าว: แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แคทเธอรีน http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/dc629f1e804692364d82007271c880a0/ บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดย ชลธิชา มหัทธนารักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย ไพสิฐ เจนกุลประสูตร และ พรพงษ์ เจนกุลประสูตร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคทเธอรีน ในประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/dc629f1e804692364d82007271c880a0/ Thu, 21 Feb 2019 15:42:44 +0700 Blume Global ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหาร http://www.newswit.com/it/2019-02-20/d683a81061ae99676fb101032dbf6372/ Blume Global แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางความคิดและผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน เพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ และสนับสนุนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท Blume Global http://www.newswit.com/it/2019-02-20/d683a81061ae99676fb101032dbf6372/ Wed, 20 Feb 2019 8:21:00 +0700 ครม.แต่งตั้ง 2 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่ http://www.newswit.com/fin/2019-02-20/c19f2bcc40da6d6c9ed3e342db800a83/ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งพันเอก(พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด และนางสาวกิริฎา เภาพิจิตร เป็นกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนกรรมการเดิม ที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.newswit.com/fin/2019-02-20/c19f2bcc40da6d6c9ed3e342db800a83/ Wed, 20 Feb 2019 11:03:20 +0700 RevitaLash(R) Cosmetics แต่งตั้ง ลอรี่ จาโคบัส เป็นประธานบริษัท http://www.newswit.com/gen/2019-02-20/9f05b247d24bab66fc6526d8a57492f6/ RevitaLash(R) Cosmetics แบรนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับขนตาและขนคิ้วที่คิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกาศแต่งตั้ง ลอรี่ จาโคบัส ขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน คุณจาโคบัส ซึ่งมีประสบการณ์คร่ำหวอดมานานกว่า 30 ปี ร่วมงานกับ RevitaLash Cosmetics http://www.newswit.com/gen/2019-02-20/9f05b247d24bab66fc6526d8a57492f6/ Wed, 20 Feb 2019 9:02:31 +0700 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตรุดภารกิจขับเคลื่อนองค์กรเติบโตแข็งแกร่ง แต่งตั้ง เทียน ชอน ฉั่ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานส์ฟอร์เมชั่น http://www.newswit.com/fin/2019-02-15/ba4509b5b7175a28222b0c32f663517f/ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายเทียน ชอน ฉั่ว ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานส์ฟอร์เมชั่น ควบรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์ นายเทียน ชอน ฉั่ว http://www.newswit.com/fin/2019-02-15/ba4509b5b7175a28222b0c32f663517f/ Fri, 15 Feb 2019 12:09:44 +0700 GSC เคาะราคาเสนอขาย IPO 1.70 บาท เปิดจองซื้อ 27 ก.พ. ถึง 6 มี.ค. พร้อมเทรด mai มี.ค.นี้ http://www.newswit.com/fin/2019-02-15/fe489df631b7df94c3881605049a56a5/ บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) ผู้ให้บริการธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้ แต่งตั้ง บล.เออีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น เคาะราคาขายหุ้นละ 1.70 บาท เปิดให้ผู้ถือหุ้น ACAP http://www.newswit.com/fin/2019-02-15/fe489df631b7df94c3881605049a56a5/ Fri, 15 Feb 2019 12:02:26 +0700 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ http://www.newswit.com/fin/2019-02-14/c85292844dcfdd42f550a57eaaf691a5/ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้งนายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล 16 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า http://www.newswit.com/fin/2019-02-14/c85292844dcfdd42f550a57eaaf691a5/ Thu, 14 Feb 2019 17:04:23 +0700 ภาพข่าว: BEAUTY เซ็นสัญญาแต่งตั้ง Carrot Mall ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ประเทศจีน http://www.newswit.com/evnt/2019-02-14/723c7af0fa5634749c9e82bc0590c0a8/ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา)รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์(ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. บิวตี้คอมมูนิตี้ (BEAUTY) ลงนามในสัญญาร่วมกับ Mr.Winston Yu (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร http://www.newswit.com/evnt/2019-02-14/723c7af0fa5634749c9e82bc0590c0a8/ Thu, 14 Feb 2019 10:56:31 +0700 ก.ล.ต. แต่งตั้งรองเลขาธิการคนใหม่ http://www.newswit.com/fin/2019-02-12/41f789edf1bf56b5ee72ba812f206e84/ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติแต่งตั้งนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นรองเลขาธิการ ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/fin/2019-02-12/41f789edf1bf56b5ee72ba812f206e84/ Tue, 12 Feb 2019 12:55:06 +0700 ภาพข่าว: บลจ.กสิกรไทย จับมือ Amundi Asset Management ต่อยอดความสำเร็จ ออกกองทุนมีประกันกองที่ 2 http://www.newswit.com/fin/2019-02-11/9b90ac2bb3c261d221b13acfe85edcb3/ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ Amundi Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป รับหน้าที่เป็น Outsourced Fund Manager ของกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B (KGT5YB) http://www.newswit.com/fin/2019-02-11/9b90ac2bb3c261d221b13acfe85edcb3/ Mon, 11 Feb 2019 13:42:09 +0700