ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๐๖ น.

เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี”

ภาพข่าว: สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารสิงคโปร์ (SIFST) ศึกษาดูงานแบรนด์ ซันโทรี่ ปฏิทินข่าว—๔ มิ.ย. ๖๒

มร.ริชาร์ด คาว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารสิงคโปร์ (SIFST) นำคณะผู้ประกอบการและนักธุรกิจด้านอาหารชั้นนำ ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre)

ภาพข่าว: คณะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ศึกษาดูงานแบรนด์ ซันโทรี่ ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๑

นางนิตยา ธนุภาพรังสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.อารี ชีวเกษมสุข ผู้แทนหลักสูตร Digital Technology สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ศึกษาดูงานแบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๖๑

นางนิตยา ธนุภาพรังสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายมรุพงษ์ แย้มโอฐ เจ้าหน้าที่อาวุโส Functional Learning Design, SCB Academy พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เข้าเยี่ยมชม

ภาพข่าว: คณะกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เยี่ยมชมแบรนด์ ซันโทรี่ ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๑

พล.อ.อ.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการกองวิทยาการฯ พร้อมด้วยคณะกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre)

ภาพข่าว: คณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ เยี่ยมชมแบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๑

รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ ประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงสุขภาพฯ พร้อมคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ รุ่นปี 2515 เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) โดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่

ภาพข่าว: คณะสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ เยี่ยมชมแบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๑

ภญ.พ.อ หญิง อิษฎา ศิริมนตรี นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและงานวิจัยของแบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้

ภาพข่าว: คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศึกษาดูงานแบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๐

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยาฯ พร้อมด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) เพื่อศึกษาดูประวัติความเป็นมาและงานวิจัยของแบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้

ภาพข่าว: คณะศิษย์เก่าเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงงาน ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

ภก.ปราโมทย์ ตันวัฒนะ หัวหน้าชมรมศิษย์เก่าเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิษย์เก่าเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของ แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) และงานวิจัยของแบรนด์ซุปไก่สกัด

ภาพข่าว: นักศึกษาจากสถาบันโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล ศึกษาดูงาน ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท Nutrition and Dietetics สถาบันโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของ แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S

ภาพข่าว: คณะชมรมผู้สูงอายุ แพทย์สตรีอุปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงาน ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

นางปาลิกา งามปฏิพัทธ์พงศ์ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ แพทย์สตรีอุปถัมภ์ฯ เข้าเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของ แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) และงานวิจัยของแบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้ และแบรนด์วีต้า

ภาพข่าว: สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ชมการผลิต ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๐

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) เข้าเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของ แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre)

ภาพข่าว: สมาคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ชมการผลิต ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๐

พ.ท.สรเสกข์ เทพพิทักษ์ ผอ.สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ พร้อมทั้งสมาคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre)

ภาพข่าว: คณะโรงพยาบาลเมโย เยี่ยมชมโรงงานเซเรบอส ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

คุณพนัชกร พุทธชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมโย พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมโย เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) เพื่อดูประวัติความเป็นมาและงานวิจัยของแบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้

ภาพข่าว: ต้อนรับคณะสมาคมพยาบาลทหารบก เยี่ยมชมการผลิต ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๖๐

พลตรีหญิง สมพิศ พรหมเดช นายกสมาคมพยาบาลทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมพยาบาลทหารบก เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) เพื่อดูประวัติความเป็นมาและงานวิจัยของแบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้ และแบรนด์วีต้า

ภาพข่าว: คณะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดูงานเซเรบอส ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๕๙

เภสัชกรนรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล หัวหน้าฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิตฯ และประธานคณะอนุกรรมการการตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S

เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี่ คอร์ปอเรชั่นยื่นขอคุ้มครองสิทธิบัตรไบโอมาร์คเกอร์บ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากทั้งในสหร ทั่วไป—๖ ก.พ. ๕๐

ซาวานนาห์, จอร์เจีย--(บิสิเนส ไวร์)—5 ก.พ. 2550 Prostate Cancer Biomarker Expression Signature มีความถูกต้องแม่นยำสูงในการบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี่ คอร์ปอเรชั่น ("HDC") (OTCBB: HDVY) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นขอสิทธิบัตรใหม่ต่อสำนักง

เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี่ คอร์ปอเรชั่น ประกาศทำข้อตกลงใบอนุญาตทั่วโลกกับไฟเซอร์ สุขภาพ—๑๒ ธ.ค. ๔๙

ซาวานนาห์, จอร์เจีย--(บิสิเนส ไวร์)--11 ธ.ค. 2549 บริษัทเฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี่ คอร์ปอเรชั่น ("HDC") (OTCBB: HDVY) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงในอนุญาตกับบริษัท ไฟเซอร์ อิงค์ (NYSE: PFE) ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ไฟเซอร์จะสามารถใช้เทคโนโลยีการรู้จ

เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี่ คอร์ปอเรชั่น แถลงเรื่องการขาย AIDS Biomarker Signature สุขภาพ—๑๗ พ.ย. ๔๘

ซาวานนาห์, จอร์เจีย--(บิสิเนสไวร์)--16 พ.ย. 2548 มหาวิทยาลัยไมอามี่จะซื้อ AIDS Biomarker Signature ซึ่งเฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี่ คอร์ปอเรชั่น (HDC) ได้คิดค้นขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ และตกลงที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ต่อไปหากขายไบโอมาร์คเกอร์ดังกล่าวได้ในอนาคต เฮลธ์ ดิสคัฟเวอ