ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๖:๑๒ น.

เอ็นแซดเอ็มพี ข่าวประชาสัมพันธ์ “เอ็นแซดเอ็มพี”

เอ็นแซดเอ็มพี จัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่งานแสดงผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารแห่งเอเชีย มุ่งตอบสนองความต้องการบริโภคโปรตีนในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

ผู้บริโภคชาวไทยมีความต้องการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพิ่มขึ้นในปีนี้ เอ็นแซดเอ็มพี (NZMP) ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารจากนมภายใต้การผลิตของบริษัทฟอนเทียร่า (Fonterra) จึงจัดแสดง SureProteinTM เครื่องดื่มต้นแบบที่ผลิตจากนมโปรตีนสูงที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติ

มาค้นพบคำตอบว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีการบริโภคโปรตีนเพิ่มขึ้น ที่งานแสดงผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารแห่งเอเชียหรือเอฟไอเอ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

• ประเทศไทยป็นประเทศหนึ่งที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • อัตราเติบโตเฉลี่ย 26 เปอร์เซ็นต์ต่อปี • ประชากรชาวไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องการเพิ่มโปรตีนเสริมในอาหารที่เลือกรับประทานเป็นประจำ •

เอ็นแซดเอ็มพี มุ่งตอบสนองความต้องการบริโภคโปรตีนในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๐

ผู้บริโภคชาวไทยมีความต้องการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพิ่มขึ้นในปีนี้ เอ็นแซดเอ็มพี (NZMP) ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารจากนมภายใต้การผลิตของบริษัทฟอนเทียร่า (Fonterra) จึงเตรียมจัดแสดง SureProteinTM