ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๔๔ น.

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข่าวประชาสัมพันธ์ “เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

ชี้แจงกรณีการลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) และ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๐

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ไม่เห็นด้วยในการลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร

การหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า OTOP ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๙

ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย ให้สิทธิผู้มีเงินได้สามารถ นำเงินค่าซื้อสินค้าโอทอป ไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท นั้น นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์รายการ เดินหน้าประเทศไทย ในประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ในประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 เช่น การเพิ่มค่าใช้จ่าย การเพิ่มค่าลดหย่อน เพื่อลดภาระผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๙

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำรายจ่าย 1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่ไม่รวมถึง การซื้อสุรา

สรรพากรชวนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมบริจาคภาษีให้พรรคการเมืองที่ชอบ ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๗

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจาปีภาษี 2556 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สรรพากรชวนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมบริจาคภาษีให้พรรคการเมืองที่ชอบ ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๗

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2556 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

ภาพข่าว: ที่ปรึกษาฯ กรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ "ตู้แดงร้องทุกข์" ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๖

นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ “ตู้แดงร้องทุกข์”ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเชียอัพเดทในประเด็นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555โดยมีนางสาวนพวรรณ

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย จัดสัมมนา “การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสตามกฎหมายใหม่&rdquo หุ้น—๒๔ ม.ค. ๕๖

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนงานสัมมนา “การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคู่สมรสตามกฎหมายใหม่” ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ตามกำหนดการ ดังนี้ 8.30-8.50 น.

กรมสรรพากรเตือนดารานักแสดงสาธารณะ ยื่นแบบเสียภาษีครึ่งปีภายใน 30 กันยายน ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๕

กรมสรรพากรแจ้งเตือนดารานักแสดงสาธารณะและผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้างและการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 กรมสรรพากรขอแจ้งให้ทราบว่า

กรมบัญชีกลางแจ้งผู้ที่เออรี่ฯ ปี 56 ให้ยื่นแบบขอรับเงินภายใน ธ.ค. 55 ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๕

กรมบัญชีกลางแจ้งผู้ที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ให้ดำเนินการยื่นขอรับเงินและขอเบิกเงินช่วยเหลือในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2555 เพื่อจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2555 นี้ นายรังสรรค์

สรรพากรจัดเต็มให้คนพิการได้รับยกเว้นภาษี ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๕

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ยกเว้นภาษีเงินได้จำนวน 190,000 บาท โดยไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์สดรายการสปริงคลายทุกข์ ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๕

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์สดรายการสปริงคลายทุกข์ ในประเด็นการลดหย่อนภาษีกรณีซ่อมแซมบ้านและซ่อมรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี

กรมสรรพากรเตือนผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5) – 40(8) ยื่นแบบเสียภาษีครึ่งปีภายใน 30 กันยายน หุ้น—๑๙ ก.ย. ๕๔

กรมสรรพากรเตือนผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้างและการประกอบธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งดารา นักแสดง มีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 นางจิตรมณี สุวรรณพูล

กรมสรรพากรสรุปสถานะการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๔

กรมสรรพากรสรุปผลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 มีการยื่นแบบฯ มาแล้วจำนวน 2,614,725

กบข.เตือนสมาชิกแนบใบแจ้งยอดรับสิทธิยกเว้นภาษี ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๔

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2553 พร้อมแนะช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ ผ่านเน็ตฯ หรือโทร 1179 กด 6 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า

กรมสรรพากร จัดสัมมนาเชิงอภิปราย หัวข้อ “ปุจฉา วิสัชนา...ใบกำกับภาษีมีคำตอบ” ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๔

ด้วยกรมสรรพากรได้ออกบูธนิทรรศการในงาน “Thailand Industrial Fair 2011” โดยในบูธนิทรรศการประกอบด้วย คลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาภาษี ให้คำแนะนำในเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 มาตรการภาษีที่ออกใหม่

กบข.ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๒

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำ ปี 51 พร้อมแนะช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ สามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง นางอมฤดา สุวรรณจินดา

กบข.ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๒

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำ ปี 51 พร้อมแนะช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ สามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง นางอมฤดา สุวรรณจินดา

กบข.ย้ำแนบใบแจ้งยอดเพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๕๑

กบข. ย้ำสมาชิกที่เตรียมยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2550 แนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2550 พร้อม ภ.ง.ด.90 หรือ 91 เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี นางอมฤดา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กองทุนบำเหน็

กบข.แนะสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสมาชิก เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๕๐

กบข. แนะสมาชิกที่กำลังจะยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2548 แนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2549 พร้อม ภ.ง.ด.90 หรือ 91 เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงการยื่นเ

กรมการเงินทหารเรือ แจ้งการให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๐

กรมการเงินทหารเรือ โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๖ ให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐, ๙๐) ประจำปีภาษี ๒๕๔๙ ผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับ ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๙ ถึง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐

กรมสรรพากรเปิดรับแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 นอกเวลาและนอกสถานที่ ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--กรมสรรพากร กรมสรรพากรเพิ่มบริการรับแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 นอกเวลาทำการ วันหยุดราชการ และ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 มีนาคม 2548 ดังนี้ 1. สำนักงานสรรพากรพื้น