ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๘ น.

เสริมสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “เสริมสุข”

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เดินหน้านโยบายส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา นำจิตอาสาปรับปรุงห้องสมุดและมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๑

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ ดังนั้นนอกจากที่จะได้รับการเรียนรู้จากห้องเรียนแล้ว การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่ง

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เดินหน้านโยบายส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา นำจิตอาสาปรับปรุงห้องสมุดและมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๖๑

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ ดังนั้นนอกจากที่จะได้รับการเรียนรู้จากห้องเรียนแล้ว การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่ง

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เดินหน้านโยบายส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๖๑

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ ดังนั้นนอกจากที่จะได้รับการเรียนรู้จากห้องเรียนแล้ว การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่ง

ภาพข่าว: คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๖๑

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ที่ 4 จากขวา) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนา สร้างเสริมสุขอนามัย

เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอนครั้งที่ 11 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน งานวิ่งมาตรฐาน ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๖๑

โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน "เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11" ภายใต้แนวคิด "วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

มูลนิธิ EDF เยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับและกินผักผลไม้ สนับสนุนโดย ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๑

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับและกินผักผลไม้ ในจังหวัดปทุมธานี

ปี 64 ผู้สูงอายุไทยพุ่งสูง 5.6 ล้านคน กรมอนามัยเตรียมแผนงานส่งเสริมสุขภาพสูรับมือสังคมสูงวัยระยะยาว สุขภาพ—๑๓ พ.ย. ๖๑

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับ cluster กลุ่มผู้สูงอายุส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ภาพข่าว: บริษัท ไทยเบฟฯ และบริษัทในเครือ มอบเงินสนับสนุนสภาอุตสาหกรรม ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๑

คุณพิชิต บูรพวงศ์ รองประธานคณะที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทในเครือไทยเบฟฯ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) โดยการสนับสนุนของ สสส. จัดโครงการสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ทั่วไป—๖ พ.ย. ๖๑

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 2561 (MIDL Week 2018) ภายใต้แนวคิด MIDL for

มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยกา ทั่วไป—๕ พ.ย. ๖๑

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 แก่ครู 50 โรงเรียน

ภาพข่าว: NPS จัดกิจกรรม โรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 20 พลังงาน—๒ พ.ย. ๖๑

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เอส เอฟ จับมือ จีดีเอช กล่องดินสอ และ สสส. จัดภาพยนตร์รอบพิเศษ HOMESTAY บันเทิง—๑ พ.ย. ๖๑

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นในโปรเจ็คท์ "HOMESTAY

ครั้งแรกในไทย! แสนสิริ ผนึก โตคิว คอร์เปอเรชั่น ดึง สมิติเวช ร่วมเสริมแกร่ง ประกาศพันธมิตร เปิดตัว บ้าน/คอนโด—๒๕ ต.ค. ๖๑

คอนโดฯเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพคอนเซ็ปท์ใหม่ ตอบโจทย์เทรนด์การดูแลสุขภาพที่เติบโตขึ้นทั่วโลก ปั้นไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยและคอมมูนิตี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพดีแบบยืนยาวทั้งภายนอกและภายในครบทุกมิติ ที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ "แสนสิริ" "โตคิว คอร์เปอเรชั่น" ร่วมด้วย

เซินโซ่ว สนับสนุนกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง สานพลังอาสา สองเท้าเพื่อคุ้งบางกะเจ้า ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๑

บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "เดิน-วิ่ง สานพลังอาสา สองเท้าเพื่อคุ้งบางกะเจ้า" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 6 ตำบล

เห็นผล จับต้องได้ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว สุขภาพ—๒๙ ต.ค. ๖๑

เริ่มเป็นรูปธรรมบางพื้นที่ สำหรับ ระบบบริการปฐมภูมิ ล่าสุด medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า วันนี้ ( 29 ตุลาคม 2561 ) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

CP หนุน 37 ทีมฟุตบอลอ.ปากช่อง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ปั้นฝันเด็กไทยสู่มืออาชีพ ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๖๑

เครือเจริญโภคภัณฑ์โดย นายจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ ได้ริเริ่มดำเนินการสนับสนุนทีมฟุตบอลจำนวน 37 ทีม (แบ่งเป็นทีมเยาวชน 12 ทีมและทีมผู้ใหญ่ 25 ทีม) ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา โดยจัดสร้างสนามฟุตบอล "มหาลาภ"

แหม่ม-คัทลียา มิคกี้-อัลภาชน์ หมอผิง-ธิดากานต์ 3 ไลฟ์สไตล์กูรูร่วมแชร์ทิปส์สุขภาพดี บ้าน/คอนโด—๒๖ ต.ค. ๖๑

เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด สำคัญยิ่งกว่าการมีหน้าที่การงานที่ดีหรือทรัพย์สินเงินทองมากมาย เพราะสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจจะนำมาซึ่งความสุขแบบยั่งยืน ซึ่งเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีในทุกๆ

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๑

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (TCE)มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่ติดตามประเด็นทางสังคม

ภาพข่าว: สสส. ร่วมกับเยาวชน ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ มอบของเล่นเด็กเพื่อน้อง 3 ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๑

อิศวัชร์ ปิ่นทอง (กลาง) ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนเยาวชนค่าย "ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์" และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกิจกรรมเสียสละแบ่งปันภายใต้แนวคิดคุณธรรม 5.0

รพ.หัวเฉียว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ รร.บ้านหนองกระทุ่ม ราชบุรี สุขภาพ—๒๕ ต.ค. ๖๑

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ทำฟัน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จังหวัดราชบุรี

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนกิจกรรม พกถุงผ้า รับยากลับบ้าน ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๑

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบถุงผ้าใส่ยาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในกิจกรรม "พกถุงผ้ารับยากลับบ้าน"

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย โดย สสส. ห่วงเยาวชนไทยใช้โซเชียลหนัก จัดโครงการ Young Happy Creator ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๑

จากข้อมูลสถิติคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก ในขณะที่สื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กและเยาวชน วัยต่ำกว่า 18 ปี ใช้มากที่สุดคือ Youtube (ข้อมูลผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 โดย ETDA) โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย

แควนตัสรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผ่านแคมเปญฟลายพิ้งค์ (FlyPink) ไลฟ์สไตล์—๑๘ ต.ค. ๖๑

ว่ากันว่า "การมีสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" สำหรับผู้หญิงทั่วโลกก็เช่นเดียวกัน แน่นอนว่าต่างหวังให้ตนเองมีสุขภาพดี จึงหมั่นดูแลสุขภาพตนเอง แต่ในบางครั้งโชคชะตาก็อาจจะเล่นตลกแม้จะพยายามหมั่นตรวจร่างกายดูแลสุขภาพตนเองเป็นประจำก็ตาม

ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๑

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)โดยสำนักส่งเสริมวิถชีวิตีสุขภาวะ(สำนัก5) ผ่านกลุ่มwearehappy. องค์กรสาธารณประโยชน์มีความประสงค์จะจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยแนวคิดสามดี(สื่อดี พันที่ดี ภูมิดี )แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะ ใน 20

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานตลาดนัดสุขภาพดี WMC Healthy Market 2018 สุขภาพ—๑๗ ต.ค. ๖๑

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลจัดงานตลาดนัดสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพ "WMC Healthy Market 2018" พบหลากหลายแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาโปรโมชั่นและบูธสินค้าเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจ อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ , ผลไม้และอาหารปลอดสารพิษ , ของใช้เพื่อสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดงานตลาดนัดสุขภาพดี WMC Healthy Market 2018 สุขภาพ—๑๗ ต.ค. ๖๑

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลจัดงานตลาดนัดสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพ "WMC Healthy Market 2018" พบหลากหลายแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาโปรโมชั่นและบูธสินค้าเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจ อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ , ผลไม้และอาหารปลอดสารพิษ , ของใช้เพื่อสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

ภาพข่าว: ปรับสมดุลให้ร่างกาย ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๑

อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายทอดทักษะการจัดระบบความคิดและชีวิต ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรม "Spiritual Health" ภายใต้โครงการ SOOK Activity ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Gossip News: พพ. เปิดมหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานท ทั่วไป—๘ ต.ค. ๖๑

นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พพ.ได้เปิดงานสัมมนา "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง" จังหวัดสุพรรณบุรี

เครือธนบุรีฯ เดินหน้าเปิดตัว ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท บ้าน/คอนโด—๒ ต.ค. ๖๑

เครือธนบุรีฯ เดินหน้าเปิดตัว "ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ" ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท คอมมูนิตี้ที่พักอาศัยของคนรักสุขภาพ เจาะกลุ่มวัยเกษียณและวัยทำงานเพื่อการอยู่อาศัยได้ตลอดชีวิต นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิด

ททท. ชวนเที่ยวเกาะหมาก โลว์คาร์บอน จัดกิจกรรมYoga Escape เสริมสุขภาพกาย-ใจ ไลฟ์สไตล์—๒๖ ก.ย. ๖๑

เกาะหมาก ได้รับสมญานามว่าเป็นเกาะโลว์คาร์บอน โดยมีปัจจัยเอื้อหลายด้านด้วยกัน โดยเน้นทุกกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นโลว์คาบอน ได้แก่ การใช้พลังงานทดแทน ทำแปลงเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้เครื่องยนต์ ใช้พาหนะจากพลังงานไฟฟ้า รถจักรยาน และเน้นกิจกรรมท่องเที่ยว