ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒:๐๒ น.

เศรษฐกิจและสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ “เศรษฐกิจและสังคม”

สภาที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ภาคใต้ จัดระดมความเห็น เตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั่วไป—๑ มิ.ย. ๕๔

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็น 4 ภูมิภาค เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 14 จังหวัด ภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 250 คน

กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จัดสัมมนา “สมดุลพลังงานไฟฟ้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน” พลังงาน—๓๐ พ.ค. ๕๔

รับฟัง “ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย” โดย มนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และ“สมดุลพลังงาน โอกาส และความเป็นไปได้”โดย เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรองที่นั่งฟรี! : แจ้งชื่อ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 พฤษภาคม 2554) ปฏิทินข่าว—๒๓ พ.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 09.30 น. สศช. แถลงข่าว "ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกและแนวโน้มปี 2554" ณ สำนักงานคณะ กรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13.30 น. - 17.00 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(23 พฤษภาคม 2554) ปฏิทินข่าว—๒๒ พ.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 09.30 น. สศช. แถลงข่าว "ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกและแนวโน้มปี 2554" ณ สำนักงานคณะ กรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13.30 น. - 17.00 น.

สศช. แถลงข่าว "ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกและแนวโน้มปี ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๔

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดงานถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่อง "ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกและแนวโน้มปี 2554" โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

การประชุมเรื่อง การปกป้องสถาบันครอบครัว เด็ก และการรักษาวัฒนธรรม ในยุคโลกาภิวัฒน์ ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๔

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สถาบันวิจัย และบริการด้านครอบครัวและเด็ก (Service and Research Institute of Asia on Family and Culture หรือ SERFAC) ซึ่งได้ถูกคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษ คณะมนตรีด้านเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC)

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 รายสุดท้าย โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๔

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายฝ่าย ประกาศผู้เข้ารอบ 5 รายสุดท้าย ในการประกวดโครงการ

สภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยพิบัติ กรณีศึกษาอัคคีภัย ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๔

คณะทำงานวิทยาศาสตร์ฯ สภาที่ปรึกษาฯ จัดเสวนาระดมความเห็น เรื่อง “เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาอัคคีภัย” สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะทำงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาเรื่อง

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนา Focus Group เรื่อง “เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัย ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๔

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา Focus Groupเรื่อง “เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาอัคคีภัย” กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นายวิชัย ทิตตภักดี ประธานคณะทำงานวิทยาศาสตร์

สป.จัดสัมมนาแก้ปัญหาการทำแท้งไม่ปลอดภัย ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๔

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การแก้ปัญหาการทำแท้งไม่ปลอดภัย” -

ภาพข่าว: บริษัทไทยชูการ์ มิลเลอร์ “ร่วมยินดี” สินค้า—๒๑ เม.ย. ๕๔

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (4 จากซ้าย) นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ (3 จากซ้าย) นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (4 จากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน

สภาที่ปรึกษาฯ แถลงข่าวความเห็นและข้อเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือกรณีวิกฤตภัยธรรมชาติในญี่ปุ่น ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๔

เมื่อวันพุธที่ 30 มี.ค. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ และรศ.ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ

“อิสสระ”เผย ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง-ประสบปัญหาทางสังคม เพิ่มต่อเนื่อง ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๔

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน จำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๗ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(30 มีนาคม 2554) ปฏิทินข่าว—๓๐ มี.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 08.00 น. กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จัดสัมมนาในหัวข้อ กรุงเทพ ธุรกิจ Energy Forum: สมดุลพลังงานไฟฟ้า เพื่อ เศรษฐกิจ และสังคมยั่งยืน ณ โรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล 09.00 น. - 17.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(30 มีนาคม 2554) ปฏิทินข่าว—๒๙ มี.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 08.00 น. กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จัดสัมมนาในหัวข้อ กรุงเทพ ธุรกิจ Energy Forum: สมดุลพลังงานไฟฟ้า เพื่อ เศรษฐกิจ และสังคมยั่งยืน ณ โรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล 09.00 น. - 17.00 น.

กลุ่ม ปตท. จัดแสดงศักยภาพของการรวมพลังในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ยานยนต์—๒๙ มี.ค. ๕๔

“PTT Group Downstream Expo 2011” จัดแสดงบทบาทของ ปตท. และกว่า 10 บริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (Downstream) ได้แก่ ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและสังคมไทยตลอด

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว ความเห็นและข้อเสนอแนะ กรณี : ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๕๔

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญสื่อมวลชนร่วมประชุมและแถลงข่าวความเห็นและข้อเสนอแนะกรณี : วิกฤตภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและสึนามิ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะ

กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จัดสัมมนาในหัวข้อ กรุงเทพธุรกิจ Energy Forum: สมดุลพลังงานไฟฟ้า เพื่อเศรษฐกิจ พลังงาน—๒๕ มี.ค. ๕๔

บริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จำกัด จัดสัมมนาในหัวข้อ กรุงเทพธุรกิจ Energy Forum: สมดุลพลังงานไฟฟ้า เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมยั่งยืน ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล (ลง BTS สถานีชิดลม)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัดสินผู้เข้ารอบ 10 ราย ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๔

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายฝ่าย ประกาศผู้เข้ารอบ 10 ราย ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ในการประกวดโครงการ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๕๔

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ข้อเสนอเชิงนโนบาย

ภาพข่าว: สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง จัดเสวนา “ทิศทางภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม&rdqu ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๔

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมการเสวนา “ทิศทางภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” จัดโดยสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง เป็

อธิบดีกรมสรรพากร และอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมการเสวนา “ทิศทางภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม&rdq ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๔

อธิบดีกรมสรรพากร และอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมการเสวนา “ทิศทางภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” โดยมี ผอ.สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ดำเนินรายการ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1

สภาพัฒน์ จัดแถลงข่าว “รายงานภาวะสังคมไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2553” ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๔

สภาพัฒน์ ขอเชิญสื่อมวลชนรับฟังการแถลงข่าว “รายงานภาวะสังคมไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2553” ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ ตึก 1 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ถ.กรุงเกษม

สป. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๔

กรอบเวลาและกระบวนการในการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

ภาพข่าว: ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุง พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของร ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๕๔

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หุ้น—๑๔ ก.พ. ๕๔

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้แจ้งให้ทราบว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(8 กุมภาพันธ์ 2554) ปฏิทินข่าว—๘ ก.พ. ๕๔

กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 09.30 น. สป. จัดเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion)สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย ในการป้องกัน และแ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(8 กุมภาพันธ์ 2554) ปฏิทินข่าว—๗ ก.พ. ๕๔

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 09.30 น. สป. จัดเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion)สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย ในการป้องกัน และแ

สป. จัดเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการขับเคลื่อนนโยบาย ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๔

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายในการป้องกัน

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(31 มกราคม 2554) ปฏิทินข่าว—๓๑ ม.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 09.30 น. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการปฏิรูป ประเทศไทย” ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า