ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๐:๒๖ น.

เรียงความเรื่องครู ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรียงความเรื่องครู”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความ “ครูดี ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๒

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำโครงการประกวดเรียงความ เรื่อง “ครูดี ที่ฉันประทับใจ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้มีโอกาสถ่ายทอดและแสดงความรู้สึกรักและประทับใจที่มีต่อครู

สกศ.เชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั่วประเทศประกวดเรียงความ “ครูดี ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๒

รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดเรียงความเรื่อง “ครูดี ที่ฉันประทับใจ”

สกศ.เชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั่วประเทศประกวดเรียงความ “ครูดี ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๒

รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดเรียงความเรื่อง “ครูดี ที่ฉันประทับใจ”