ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๐๕ น.

เรียงความภาษาไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรียงความภาษาไทย”

Mainichi – East West Scholarship 2008 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทยชิงทุนเรียนฟรี ณ ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๒

Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาไทยทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความภาษาไทยเพื่อชิงทุนการศึกษา “Mainichi – East West Scholarship”

ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ ชวนนักเรียนไทยทั่วประเทศ ร่วมจุดประกายความคิดใหม่ที่แตกต่าง กับโครงการ ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๒

ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อจุดประกายความคิดใหม่ที่แตกต่างซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนไทย โดยได้เชิญชวน นักเรียนไทยทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด “การแข่งขันเรียงความภาษาไทย

ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมโครงการ “การแข่งขันเขียนเรียงความชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ ณ ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๒

ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อจุดประกายความคิดใหม่ที่แตกต่างซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนไทย โดยได้เชิญชวน นักเรียนไทยทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด “การแข่งขันเรียงความภาษาไทย