ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๕๙ น.

เทศกาลคนรักละครใบ้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “เทศกาลคนรักละครใบ้”

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวเทศกาลคนรักละครใบ้ 2017 ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวเทศกาลคนรักละครใบ้ 2017 เนื่องในวาระ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น โดยมี นายฟรันเซสโก ซาเวรีโอ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลคนรักละครใบ้ 2017 ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลคนรักละครใบ้ 2017 ในวาระ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น **ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 กระทรวงวัฒนธรรม** โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน และมีเอกอัครราชทูตจากประเทศนักแสดงเข้าร่วมแถลงข่าว

ภาพข่าว: นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว เทศกาลคนรักละครใบ้ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว "เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖" โดยมีอาจารย์ไกรศักดิ์ ชุนหะวัณ นายสุรสีห์ โกศลนาวิล ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ดร. มาร์ล่า ชตูเคิ่นแบร์ก

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือจัดเทศกาลคนรักละครใบ้ 2016 สนับสนุนศิลปินไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเจแปนฟาวน์เดชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ 100 ปี ชาติกาล ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันละครใบ้คนหน้าขาว จัดเทศกาลละครใบ้ 2016 (KonRak Mime Festival2016)

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(17 พฤษภาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๑๗ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖” ณ กระทรวงวัฒนธรรม 19.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(17 พฤษภาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๑๗ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖” ณ กระทรวงวัฒนธรรม 19.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(17 พฤษภาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๑๖ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖” ณ กระทรวงวัฒนธรรม 19.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(17 พฤษภาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๑๖ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖” ณ กระทรวงวัฒนธรรม 19.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม 2559 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุนหะวัณ นายสุรสีห์ โกศลนาวิล ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ดร. มาร์ล่า