เด็กและเยาวชน ข่าวประชาสัมพันธ์ “เด็กและเยาวชน” http://www.newswit.com/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99/ ภาพข่าว: โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงค์ เชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรม CSR คืนสู่สังคม โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงค์ เชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรม CSR คืนสู่สังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน กับการศึกษา โดยได้มอบโทรทัศน์ ให้กับโรงเรียนบ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ th-TH Fri, 24 May 2019 16:21:44 +0700 ทีวีไกด์: ฉลุย! เหล่าจูเนียร์ ล่าท้าเงินล้าน The Price is Right Thailand ราคาพารวย ออกอากาศทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. http://www.newswit.com/ent/2019-05-15/0db1032ede8a02e8987656070b7c012c/ The Price is Right Thailand ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เอาใจวัยมันส์ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เหล่าวัยซน เข้ามาแสดงทักษะ ความสามารถกับการทายราคาสุดโหด โดยเฉพาะน้องๆ วัยเรียนที่ชมรายการแล้วสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ทั้งใน และนอกห้องเรียนได้ http://www.newswit.com/ent/2019-05-15/0db1032ede8a02e8987656070b7c012c/ Wed, 15 May 2019 16:48:08 +0700 ซีพี ออลล์ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษา พร้อมส่งเสริมศักยภาพคนไทยสู่บุคคลคุณภาพทุกสาขาอาชีพ http://www.newswit.com/gen/2019-05-15/c6511bdd89758c9d93dfbfbc88086ee5/ การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิต ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) http://www.newswit.com/gen/2019-05-15/c6511bdd89758c9d93dfbfbc88086ee5/ Wed, 15 May 2019 10:10:13 +0700 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กรุ่นใหม่ http://www.newswit.com/gen/2019-05-15/e49080063b81fb9035aa3f22dae5bf3f/ ด้วยปัจจุบันสังคมไทยได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุในหลายมิติ หากแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลับด้อยลง และเกิดปัญหาขึ้นกับสังคมมายมาย http://www.newswit.com/gen/2019-05-15/e49080063b81fb9035aa3f22dae5bf3f/ Wed, 15 May 2019 9:31:35 +0700 ภาพข่าว: มกอช. ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562 http://www.newswit.com/gen/2019-05-14/b083be0a4db2bcba4d790f6087643db4/ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-05-14/b083be0a4db2bcba4d790f6087643db4/ Tue, 14 May 2019 14:22:20 +0700 ตูน -ก้อย - เจ แท็คทีมชวนเด็กไทยต้านยาเสพติด กับ ป.ป.ส. กับแคมเปญ #NO NEW FACE NEEDED วงการนี้...ไม่ต้องการคนหน้าใหม่ http://www.newswit.com/ent/2019-05-07/3f41fa6540becb72d9e09e2562c54d22/ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. มีมาตรการป้องกันและต้องการลดกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ที่มีความเสี่ยงกับการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน http://www.newswit.com/ent/2019-05-07/3f41fa6540becb72d9e09e2562c54d22/ Tue, 07 May 2019 15:37:38 +0700 สสส. เผย ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน กระตุ้นสมองสร้างการเรียนรู้ http://www.newswit.com/food/2019-05-07/54bc3e4b4dbaa619fa4e556b9bcc490d/ เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวภาพรวมการจัด โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 8 - 15 ปี http://www.newswit.com/food/2019-05-07/54bc3e4b4dbaa619fa4e556b9bcc490d/ Tue, 07 May 2019 15:29:44 +0700 ผู้ว่าฯ จันทบุรี เปิดงานส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/e81a9c2c37f2e9b6066d3c6a7b5cb579/ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมถนนเด็กเดินเพลินเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดจันทบุรี ณ ตลาดทุบหม้อ (วัดพลับ) ตำบลบางกะจะ http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/e81a9c2c37f2e9b6066d3c6a7b5cb579/ Fri, 03 May 2019 15:49:56 +0700 การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/81d1e17beb507b06adffce9969dcff33/ กระทรวงเกษตรฯ เร่งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งเป้าให้เด็กนักเรียนไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโคนมไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/81d1e17beb507b06adffce9969dcff33/ Fri, 03 May 2019 15:13:34 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/52be092c14197d6a5f1cab1eb443368a/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี http://www.newswit.com/gen/2019-05-03/52be092c14197d6a5f1cab1eb443368a/ Fri, 03 May 2019 11:37:30 +0700 ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร จัดอบรมสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ให้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ http://www.newswit.com/gen/2019-04-24/d001393de7d29d4a219ec196db81db77/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2019-04-24/d001393de7d29d4a219ec196db81db77/ Wed, 24 Apr 2019 13:30:47 +0700 ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี จับมือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พัฒนาทักษะเยาวชนในสถานพินิจ http://www.newswit.com/gen/2019-04-23/4fe0b460d8b79297e10b1efdd4313960/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ร่วมมือกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา พนักงานการขับรถโฟร์คลิฟไม่เกิน 10 ตัน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 http://www.newswit.com/gen/2019-04-23/4fe0b460d8b79297e10b1efdd4313960/ Tue, 23 Apr 2019 16:11:06 +0700 สนพ.สระบุรี จับมือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พัฒนาทักษะเยาวชนในสถานพินิจ http://www.newswit.com/gen/2019-04-23/9c55ceea18e52a96d1271e32aac6548f/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ร่วมมือกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา พนักงานการขับรถโฟร์คลิฟไม่เกิน 10 ตัน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 http://www.newswit.com/gen/2019-04-23/9c55ceea18e52a96d1271e32aac6548f/ Tue, 23 Apr 2019 13:33:47 +0700 ภาพข่าว: เจอเนสส์ คิดส์ ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้น้องๆ 4 จังหวัดแดนอีสาน http://www.newswit.com/gen/2019-04-18/afa764d2c9112015b5bc79cad817091d/ บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย อลิศรา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมตัวแทนพนักงานและนักธุรกิจอิสระเจอเนสส์ฯ ภายใต้ โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids(TM)) ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน http://www.newswit.com/gen/2019-04-18/afa764d2c9112015b5bc79cad817091d/ Thu, 18 Apr 2019 10:53:31 +0700 กรมพินิจฯ ผนึกเอไอเอส เปิดโครงการญาติเยี่ยมทางไกลออนไลน์ผ่าน AIS Fibre ให้ผู้ปกครองมอบความอบอุ่น และกำลังใจแก่เยาวชนในสถานพินิจ รับวันครอบครัว http://www.newswit.com/it/2019-04-11/712e4debc39c4c7c793e35f70e5b2077/ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ เอไอเอส โดย เอไอเอส ไฟเบอร์ นำเทคโนโลยีเครือข่ายไฟเบอร์แท้ 100% และ Smart Messaging พร้อมระบบ Skype for Business มาประยุกต์ใช้ใน โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ http://www.newswit.com/it/2019-04-11/712e4debc39c4c7c793e35f70e5b2077/ Thu, 11 Apr 2019 13:32:50 +0700 วธ. - เด็กและเยาวชนร่วม คัดลายมือ-นาฏศิลป์-ดนตรี กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยปี 62 http://www.newswit.com/gen/2019-04-03/43b86e631f1bb15d4621dd422d7a2055/ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-04-03/43b86e631f1bb15d4621dd422d7a2055/ Wed, 03 Apr 2019 15:40:04 +0700 รพ.จิตเวชโคราช จัดค่ายสร้างสุขเยาวชน ใช้ สติ ติดดิสเบรกสมอง ห่างจอ ห่างเกม ช่วงปิดเทอมใหญ่ http://www.newswit.com/food/2019-04-01/5f686c9f4cd02dadf9ace7e618b8f0bf/ รพ.จิตเวชนครราชสีมา เผยช่วงปิดเทอมใหญ่เด็กเยาวชนเสี่ยงติดเกมง่าย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เบนเข็มพาเด็กและเยาวชนเข้าวัดฝึกสร้างสติ ทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สังคม ชี้จะให้ผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองส่วนหน้าของเด็ก จะเป็นคันเบรกให้ห่างจอ ห่างเกม อบายมุข http://www.newswit.com/food/2019-04-01/5f686c9f4cd02dadf9ace7e618b8f0bf/ Mon, 01 Apr 2019 10:05:14 +0700 วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ชวนร่วมงานสัมมนาสรุปบทเรียน โครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน http://www.newswit.com/gen/2019-03-29/5c950a6fd76d6ab46f65f6bd18a06f84/ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาสรุปบทเรียน โครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาฐานชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากยุค 4.0 สู่ http://www.newswit.com/gen/2019-03-29/5c950a6fd76d6ab46f65f6bd18a06f84/ Fri, 29 Mar 2019 13:49:25 +0700 สจล. ถกประเด็นหาทางออกวิกฤติฝุ่นพิษไทย PM 2.5 อย่างยั่งยืน เปิดโรดแมประบบการคาดการณ์ฝุ่นเฉพาะจุด ลดความเสี่ยงระยะยาวกลุ่มเด็กและเยาวชน http://www.newswit.com/food/2019-03-14/2bfc548162ff015d4b004c2f81296b55/ สจล. รุดออกแบบป้ายรถเมล์อัจฉริยะเตือนภัยฝุ่น พร้อมฟังก์ชั่นเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นและพัดลมระบายอากาศ นักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชี้แนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละอองพิษ PM 2.5 เน้นการลดกิจกรรมก่อฝุ่น http://www.newswit.com/food/2019-03-14/2bfc548162ff015d4b004c2f81296b55/ Thu, 14 Mar 2019 15:11:29 +0700 ภาพข่าว: ลมหายใจไร้มลทิน สนับสนุน แรพใจใส http://www.newswit.com/ent/2019-03-06/dfd305cb4bf69bca56da98e2a5d043d4/ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ลมหายใจไร้มลทิน สนับสนุนการแข่งขันร้องเพลง แรพใจใส ไม่พนันออนไลน์ ภายใต้แนวคิด ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ปฏิเสธการพนันออนไลน์ ชิงถ้วยรางวัลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดยเยาวชนจาก ชมรม ลมหายใจไร้มลทิน http://www.newswit.com/ent/2019-03-06/dfd305cb4bf69bca56da98e2a5d043d4/ Wed, 06 Mar 2019 15:42:45 +0700 สดช. จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี กับกิจกรรมศึกษาวิจัย Thailand Digital Inclusion http://www.newswit.com/gen/2019-02-25/ce8915eb4c4c3c4850e3d73b3f3283fc/ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. จัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี http://www.newswit.com/gen/2019-02-25/ce8915eb4c4c3c4850e3d73b3f3283fc/ Mon, 25 Feb 2019 17:28:47 +0700 บริษัท มัลติซายเทค จำกัด จัดโครงการ Python for Teens ( Beginner) รุ่นที่ 1 พร้อมฝึกทักษะด้านโปรแกรมมิ่งให้เยาวชน http://www.newswit.com/gen/2019-02-15/e0f56de8e9eae6b19c3582d30bc95817/ บริษัท มัลติซายเทค จำกัด ร่วมกับ สถาบัน Brain Adventure Camp จัดโครงการอบรมหลักสูตร Python for Teens (Beginner) รุ่นที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่งด้วยภาษา Python http://www.newswit.com/gen/2019-02-15/e0f56de8e9eae6b19c3582d30bc95817/ Fri, 15 Feb 2019 15:55:45 +0700 ธรรมศาสตร์ เปิดโมเดลนวัตกรรมทางสังคม ด้วยฝีมือเยาวชนไทย ชู 5 ไอเดียนวัตกรรมสุดล้ำ แปลงบทบาทเยาวชนในชุมชน สู่ผู้นำการเปลี่ยนของชาติในอนาคต http://www.newswit.com/gen/2019-02-11/425425251754e2fded6c3ae4826cd6eb/ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชู 5 โมเดล นวัตกรรมทางสังคมจากไอเดียเยาวชน ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ โมเดลตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โมเดลหลักสูตรท้องถิ่นห้องเรียนชุมชน http://www.newswit.com/gen/2019-02-11/425425251754e2fded6c3ae4826cd6eb/ Mon, 11 Feb 2019 13:10:17 +0700 รมว.วธ. เปิดงาน วัฒนธรรมสัญจร สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 19 ที่ จ.พิษณุโลก http://www.newswit.com/gen/2019-02-08/d0c7ac13b5f61cf8934c44a87fa2dedd/ รมว.วธ. เปิดงาน วัฒนธรรมสัญจร สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 19 ที่ จ.พิษณุโลก ผนึกหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชนสร้างค่านิยมรักชาติ - ท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน 100 โรง - มอบถังน้ำให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน http://www.newswit.com/gen/2019-02-08/d0c7ac13b5f61cf8934c44a87fa2dedd/ Fri, 08 Feb 2019 11:58:54 +0700 สจล. งัด 8 ข้อเท็จจริง ชี้คนไทยเผชิญวิกฤติฝุ่น หวั่นเด็กและเยาวชนเสี่ยงกระทบระยะยาว แนะกทม. สื่อสารประชาชนให้ตรงจุด ผุดแผนจัดการฝุ่นพิษ PM 2.5 ให้คนไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-02-07/dbf36ef03a470257b58f8f7430440ab5/ - สจล. มุ่งตั้งศูนย์ติดตามข้อมูลรับมือฝุ่นจิ๋ว หนุนนวัตกรรมพัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย นักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เสนอ 8 ข้อเท็จจริงที่กทม. จำเป็นต้องแจ้งประชาชนในวิกฤติฝุ่นพิษ PM 2.5 คือ http://www.newswit.com/gen/2019-02-07/dbf36ef03a470257b58f8f7430440ab5/ Thu, 07 Feb 2019 11:40:02 +0700 องค์การแพลนร่วมมือกับกรมพินิจฯ เพิ่มทักษะชีวิตและทักษะการทำงานแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ 3 แห่ง http://www.newswit.com/gen/2019-01-31/3db6ed29dbafee07309d2c993f82c40c/ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดย มร. จอห์น แมคโดนัลด์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย (ขวา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2 กับ คุณสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ซ้าย) http://www.newswit.com/gen/2019-01-31/3db6ed29dbafee07309d2c993f82c40c/ Thu, 31 Jan 2019 18:25:58 +0700 อย.น้อยลงพื้นที่ รร.สมุทรสาครวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2019-01-28/6d0576687ca31c14de7966a60f13000e/ ชูนักเรียน อย. น้อย ร่วมรณรงค์พฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย. ลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม http://www.newswit.com/gen/2019-01-28/6d0576687ca31c14de7966a60f13000e/ Mon, 28 Jan 2019 16:59:59 +0700 ภาพข่าว: คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดเสวนาการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อดิจืทัล http://www.newswit.com/gen/2019-01-28/c82f2ad94e7b182b3ba9a80563aa39c6/ สำนักงานวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อดิจิทัลในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ http://www.newswit.com/gen/2019-01-28/c82f2ad94e7b182b3ba9a80563aa39c6/ Mon, 28 Jan 2019 16:40:52 +0700 ข่าว ช่อง 8 เสิร์ฟภาพยนตร์สะท้อนสังคมที่ต้องสู้ ร็อคกี้ สุภาพบุรุษสุดเดือด http://www.newswit.com/ent/2019-01-23/512f8223e31038391e2585f60bee3dcd/ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 นำภาพยนต์สะท้อนสังคมที่จะต้องต่อสู้กับความถูกต้อง และอิทธิพลของยาเสพติดที่มีเบื้องหลังจากผู้ทรงอิทธิพลต่างๆ และยังสอนเด็ก และเยาวชนให้เป็นนกต่อในการส่งต่อยาเสพติดในเรื่อง ร็อคกี้ สุภาพบุรุษสุดเดือด http://www.newswit.com/ent/2019-01-23/512f8223e31038391e2585f60bee3dcd/ Wed, 23 Jan 2019 16:30:40 +0700 ภาพข่าว: ทีโอที จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทะเลยิ้มได้ ส่งมอบความสุขให้เด็กและเยาวชน ณ ทำเนียบรัฐบาล http://www.newswit.com/gen/2019-01-21/041c71fabd9d79ca8a78de8567d590a2/ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูท ของ ทีโอที ในกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทะเลยิ้มได้ ส่งมอบความสุขให้เด็กและเยาวชน โดยทีโอที http://www.newswit.com/gen/2019-01-21/041c71fabd9d79ca8a78de8567d590a2/ Mon, 21 Jan 2019 17:23:07 +0700