ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๓๓ น.

เช่าที่ราชพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์ “เช่าที่ราชพัสดุ”

ภาพข่าว: JCK เซ็นสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ร่วมกับกรมธนารักษ์ หุ้น—๑๗ ก.ค. ๖๒

ดร.อภิชัย เตชะอุบล (กลาง) ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) , นายสยาม ศิริมงคล (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม , นายสมนาม เหล่าเกียรติ ผู้อำนวยการกองบริหารที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ , คุณวิลาวัลย์ วีระกุล

ภาพข่าว: การลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโดยการให้เช่าที่ราชพัสดุ ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๖๑

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน โดยการให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ และตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่าง กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม

ภาพข่าว: กรมธนารักษ์แถลงข่าวการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งเร่งสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ

ภาพข่าว: พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 8

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทย ลงนามให้บริการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หุ้น—๒ พ.ค. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ให้บริการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ผ่านเครื่อง EDC ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หุ้น—๑๑ เม.ย. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต/บัตรเดบิต)และโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการใช้ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nationale-Payment) กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ โดยนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาจัดหาประโยชน์ ปัจจุบันมีผู้เช่าที่ราชพัสดุมากกว่า 160,000 รายทั่วประเทศ

ภาพข่าว: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล้กทรอนิกส์ ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล้กทรอนิกส์ (E-Payment)" ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ บริษัทบริษัท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๐

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการใช้ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nationale-Payment) กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ โดยนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาจัดหาประโยชน์ ปัจจุบันมีผู้เช่าที่ราชพัสดุมากกว่า 160,000 รายทั่วประเทศ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดให้เอกชนรายเดิมเช่าที่ราชพัสดุ ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดให้เอกชนรายเดิมเช่าที่ราชพัสดุ บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ และตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบในหลักการโครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๙

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบในหลักการโครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระและตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงกลั่นน้ำมันต่อเนื่องภายหลังสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุดอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะมีวงเงินลงทุนในการพัฒนาเพิ่มเติมกว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุ อ.หัวหิน ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ณ ชุมชนสมอเวียง บริเวณสะพานปลา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุ จ.เพชรบุรี ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ณ ตลาดกลางการเกษตร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม

ภาพข่าว: การประชุมหารือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีเอกชนได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม

ภาพข่าว: การประชุมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 0144 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ ห้องประชุม 301กรมธนารักษ์

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบในหลักการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย(ช่วงหัวลำโพง บางแค ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๙

ตามมาตรการ PPP Fast Trackและแนวทางการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่จะสิ้นสุดสัญญาโดยโครงการทั้งหมดมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 204,000 ล้านบาท คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP)

ภาพข่าว: การประชุมการจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมฯ เช่าที่ราชพัสดุ ทั่วไป—๗ ม.ค. ๕๙

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.539 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มกราคม

การประชุมหารือผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั่วไป—๒ พ.ย. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปถึงอัตราค่าเช่า

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๗

"สมหมาย" เตรียมเสนอ ครม.นัดส่งท้ายปี 2557 โยก "นริศ" พ้นเก้าอี้อธิบดีธนารักษ์ ไปนั่งผู้ตรวจราชการ เซ่นข้อหาทำรัฐเสียหาย อนุมัติเช่าที่ราชพัสดุไม่ถูกต้อง ด้านเจ้าตัวลั่น ตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยคิดทุจริต ขุนคลังลั่น สัปดาห์แรกปี 58

ภาพข่าว: สป. ติดตามโครงการของกรมธนารักษ์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๕

นางสาวปนัดดา พ่วงรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามโครงการให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัย(รัฐเอื้อราษฎร์) เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์จัดเก็บรายได้สูงกว่าปี 53 เป็นเงินกว่า 700 ล้านบาท ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๕๕

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้สูงกว่าปี 2553 เป็นจำนวนเงินกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า

รมช.วิรุฬ สั่งธนารักษ์ดูแลผู้เช่าที่ราชพัสดุเข้าหลักเกณฑ์เสียหายจากน้ำท่วมยกเว้นเก็บค่าเช่าทันที ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๔

รมช.วิรุฬ สั่งธนารักษ์ดูแลผู้เช่าที่ราชพัสดุเข้าหลักเกณฑ์เสียหายจากน้ำท่วมยกเว้นเก็บค่าเช่าทันที ล่าสุดช่วยเหลือเพิ่มอีก 5 จังหวัด นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์ช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ยกเว้นค่าเช่าสูงสุด 2 ปี ล่าสุด 8 ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๔

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเร่งกรมธนารักษ์ให้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้เช่าที่พัสดุทุกประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การเกษตรอาคารพาณิชย์

รมช.วิรุฬ ห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมืองละโว้ สนับสนุนที่ราชพัสดุเร่งโครงการแก้มลิง ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๔

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี สั่งการกรมธนารักษ์ประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งดำเนินการโครงการแก้มลิง บ้านท่าเดื่อใหญ่เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(24 กันยายน 2554) ปฏิทินข่าว—๒๔ ก.ย. ๕๔

กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 09.30 น. รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน ณ จ. มหาสารคาม 10.00 น. รมช.คลัง

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(24 กันยายน 2554) ปฏิทินข่าว—๒๓ ก.ย. ๕๔

กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 09.30 น. รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน ณ จ. มหาสารคาม 10.00 น. รมช.คลัง

รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๔

รมช.คลัง (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์) เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ต.ดอนกลาง ต.วังยาง อ.โกสุมพิสัย