ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๐:๒๘ น.

เขต 1 ปทุมธานี ข่าวประชาสัมพันธ์ “เขต 1 ปทุมธานี”

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเสริมสร้างทักษะในการใช้เรือกู้ภัย ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องมืออุปกรณ์

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ร่วมการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ห้องวิทยายุทธ) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชุมพล พิชญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2558

ภาพข่าว: ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการนี้ได้มอบหมายให้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปิดฯ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะ และถวายพระพร ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร เข้าร่วมกิจกรรมของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน กรณีน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ดำเนินการตรวจเช็ค ปรนนิบัติบำรุงเรือยนต์ท้องแบน ให้พร้อมใช้งานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมรับมอบเสื้อพระราชทาน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย สนับสนุนการปฏิบัติงานขนส่งเสื้อพระราชทาน จำนวน 100 กล่อง (10,000 ตัว) ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานของจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 66

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสา ตามโครงการ "เราทำความดี

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี นายชุมพล พิชญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 (IDME 2017) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จากหน่วยทหาร พลเรือน

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมสังเกตุการณ์ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ณ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ประกอบด้วย รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว และถังดับเพลิงเคมีแห้ง

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย ประกอบด้วย รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (TRANSFORMER)

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชุมพล พิชญชัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ร่วมการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560 ณ วัดสะแก

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมตรวจสอบความพร้อมสถานีฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ จัดทำสถานีฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมตรวจสภาพโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายวิทยา ประภัสสร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ นายปรีเวช กัวหา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี และ นายชุมพล พิชญชัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมกำหนดรายละเอียดสถานีฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเตรียมการรับองคมนตรี ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสูบน้ำแบกหาม และรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์