ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๑:๒๖ น.

เกษตรกรต้นแบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ “เกษตรกรต้นแบบ”

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์เกษตรกรต้นแบบ ทำเกษตรบนที่ดินทำกินที่ได้รับจากรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๓

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ของเกษตรกร

ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย มือปราบศัตรูพืช ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๖๒

กรมวิชาการเกษตร ส่งต่อเทคโนโลยีพร้อมนวัตกรรมโรงผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยแบบง่ายผ่านเกษตรกรต้นแบบผลิตใช้เองพร้อมขยายผลสู่พื้นที่ข้างเคียง วางเป้าติดตั้งโรงผลิตชีวภัณฑ์ 100 โรง เผยตลุยผลิตแล้ว 65 โรง

ราชภัฏโคราช บริการวิชาการสู่ชุมชน มอบวุฒิบัตรแก่เกษตรต้นแบบที่ผ่านการอบรมฯ ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๖๒

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการอบรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน และน้ำในการทำการเกษตรพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

อุบลโมเดล ซิวรางวัลเลิศรัฐภาคประชาชนมีส่วนร่วม ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๒

กรมวิชาการเกษตร ปลื้ม อุบลโมเดล เข้าตาคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ชี้โมเดลโดดเด่นด้านความร่วมมือได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน สร้างเกษตรกรต้นแบบผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ 4 อำเภอจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขยายผลต่อยอดพุ่งอีก 15

ภาพข่าว: เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน โคก ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๖๒

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณในการก่อสร้างระบบจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชุมชนบ้านสองธาร ต.แม่ทัพ อ.แม่แจ่ม

ซันสวีท จับมือ ล็อกซเล่ย์ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ ปฏิทินข่าว—๘ พ.ย. ๖๑

บมจ.ซันสวีท ร่วมมือ บมจ. ล็อกซเล่ย์ เดินหน้าโครงการพัฒนาการเกษตรแม่นยำ นำเทคโนโลยี IOT sensor ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบ ผลักดันมาตรฐานเกษตรกรไทยใช้นวัตกรรม ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

ภาพข่าว: สำนักงาน กปร. นำคณาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ กว่า 70 คน ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๑

สำนักงาน กปร. นำคณาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ กว่า 70 คน ร่วมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยช่วงเช้าได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงข

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชมโรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20 ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๖๑

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ยกเป็นสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่ช่วยยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตยางพารา เพื่อช่วยหลือเกษตรกรบรรเทาปัญหาราคายางตกต่ำได้สำเร็จ

ส.ป.ก. สร้างเกษตรกรต้นแบบภาคกลาง 21 จังหวัด มุ่งพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานงานของพ่อ ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่

ภาพข่าว: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบ จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ เข้ารับฟังบรรยายเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และ ฝึกภาคปฎิบัติ เช่น

ภาพข่าว: องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ของนายวงศ์สถิตย์ ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๖๐

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ของนายวงศ์สถิตย์ โมราราษฎร์

กระทรวงเกษตรฯ เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 5 ประสาน ซึ่งเป็นนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ทีวีไกด์: โปรแกรมออกอากาศ ช่อง13 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 บันเทิง—๒๙ พ.ค. ๖๐

บ้านพระราม4 Talk -พูดคุยกับ ต้นคูน อนันตา อดีตนักร้องลูกทุ่ง ที่ผันตัวไปเป็นเกษตรกรต้นแบบที่บ้านเกิดปัจจุบันเป็นเจ้าของไร่ภูลดา แหล่งศึกษาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ ได้รับมาตรฐานอินทรีย์ระบบ PGS ที่จังหวัดยโสธร Show - วง MONOMANIA (โมโนเมเนีย)

เกษตรฯ เตรียมชง ครม. เสนอ อัดงบประมาณลงพื้นที่ ศพก. 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ 9101 (9-10-1) ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๐

วันนี้ ( 29 พ.ค.60) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ และเกษตรกรต้นแบบทั่วประเทศ รวมกว่า 200 คน

เกษตรฯ จัดงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๖๐

เกษตรฯ จัดงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการจากเกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรตอบรับ ศพก. เป็นผลสำเร็จ พัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เสริมเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกัน ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศพก. ในพื้นที่ 16 จังหวัด เจาะกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 70 ราย เกษตรกรทั่วไป 364 ราย ระบุ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จริง และตื่นตัวในการเข้ามาใช้บริการ ศพก. มากขึ้น

กระทรวงเกษตรฯ สร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กระทรวงเกษตรฯ สร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ นำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมเชื่อมโยงตลาดในรูปแบบ "แปลงใหญ่"

ชูผลการดำเนินงาน ศพก. เกษตรกรต้นแบบมีความพร้อม เกษตรกรขอใช้บริการเฉลี่ย 667 ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

ผลติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ มีเกษตรกรเข้าใช้บริการเฉลี่ย 667 คน/ศูนย์/ปี เผย เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เห็นว่า

ภาพข่าว: อุบลโมเดล สร้างเกษตรกรต้นแบบ เพิ่มศักยภาพปลูกมันสำปะหลัง ขับเคลื่อนประชารัฐ ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๙

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม งานประชารัฐ พัฒนาชาวไร่มันฯ ขยันแบบอุบลโมเดล เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแก่เกษตรกร แบบ อุบลโมเดล ภายใต้ ดินดี รายได้ดี สุขภาพดี (3 ดี)

สศท.3 ชูเกษตรกรต้นแบบ จ.เลย หันทำเกษตรผสมผสาน โชว์เทคนิคการปลูกถั่วดาวอินคาให้สำเร็จ ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 แนะนำเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดย นายวิสุทธิ์ ภารกิจ กับแนวคิดทำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่หันปลูกถั่วดาวอินคาเป็นพืชทางเลือกจนประสบผลสำเร็จ

ภาพข่าว: อุบลโมเดล สร้างเกษตรกรต้นแบบ ขับเคลื่อนประชารัฐ พัฒนาฐานเศรษฐกิจพลังงานทดแทน พลังงาน—๑๓ มิ.ย. ๕๙

สมชาย ชาญณรงค์กุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด"งานประชารัฐ พัฒนาชาวไร่มันฯขยันแบบอุบลโมเดล"ร่วมด้วยคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ให้การต้อนรับ ณ จ.อุบลราชธานี

สกู๊ปภาพข่าวอุบลโมเดล สร้างเกษตรกรต้นแบบ ขับเคลื่อนประชารัฐ พัฒนาฐานเศรษฐกิจพลังงานทดแทน พลังงาน—๑๓ มิ.ย. ๕๙

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ชูอุบลโมเดล สร้างเกษตรกรต้นแบบมาแล้ว 130 ราย พร้อมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ตั้งเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังสู่ฐานเศรษฐกิจด้านพลังงานทดแทน (ไบโออีโคโนมี่) สนับสนุนการใช้เอทานอล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งภายในประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้มเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 98% พอใจการช่วยเหลือด้านภัยแล้งของรัฐบาล หลังเข้าร่วม ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้มเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 98% พอใจการช่วยเหลือด้านภัยแล้งของรัฐบาล หลังเข้าร่วม "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร"

หอการค้าไทยจับมือ 3 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธ.ก.ส. และส.ป.ก. ผลักดันโครงการ 1 ไร่ 1 ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๕

หอการค้าไทยจับมือ 3 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธ.ก.ส. และส.ป.ก. ผลักดันโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เปิดพื้นที่ 100 ไร่ ดึงเกษตรกรต้นแบบ 85 คนมาฝึกอบรมเข้ม ก่อนปล่อยกับไปฝึกเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปหลังจบหลักสูตร