ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๕:๓๔ น.

ฮอนด้าประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “ฮอนด้าประเทศไทย”

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกำลัง กระทรวงมหาดไทย ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ ส่งมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 11 จังหวัด ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๙

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผนึกกำลังกระทรวงมหาดไทย ร่วมสร้างประโยชน์สุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไทย สานต่อโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดฝึกอบรมโครงการ ยานยนต์—๑๗ ก.พ. ๕๙

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) เดินสายจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรม ได้แก่ ไซเรนมือหมุน วิทยุสื่อสาร เต้นท์

ภาพข่าว: กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง จำนวน 10 ชุด ทั่วไป—๗ ม.ค. ๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำนายพรวุฒิ สารสิน กรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558 2559 ทั่วไป—๖ พ.ย. ๕๘

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย สานต่อโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558-2559" โดยส่งมอบเครื่องกันหนาว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,090,000 บาท

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 6 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการแก้มลิงหนองน้ำพล ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำนายวรพจน์ พรประภา กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรม “โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ปีที่3 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีครั้งที่ 2 นำทีมอาสาสมัครและชาวชุมชนตำบลนาแขมกว่า 200

ออกบูธ ส่งเสริมการขาย ยานยนต์—๑๖ มิ.ย. ๕๘

บริษัท เพชรบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (หัวสะพาน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดการตลาดให้กับ ฮอนด้า (ประเทศไทย) จัดบูธโชว์รถ ณ.เทสโก้ โลตัส ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมมีทีมงานขายและช่างผู้ชำนาญการ บริการให้คำปรึกษาและ ตรวจเช็คสภาพรถฟรี 25 รายการ

องทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี 2557-2558 ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๕๗

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เคลื่อนคาราวานคลายหนาวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินสายจัดโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้อง ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีที่ 2" โดยมีตัวแทนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย รวม

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สุขภาพ—๒๖ ส.ค. ๕๗

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการฝึกอบรม "ฮอนด้า เรียนรู้ พร้อมสู้ภัยพิบัติ" สานต่อพันธกิจเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นปีที่สอง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ในการรับมือภัยพิบัติแก่พนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทย

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหน ทั่วไป—๓ ม.ค. ๕๗

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ”

พนักงานช่างฮอนด้าประเทศไทยคว้าแชมป์การแข่งขันทักษะพนักงาน ระดับเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี ยานยนต์—๑๘ ธ.ค. ๕๖

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยความสำเร็จของพนักงานช่างฮอนด้าประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะพนักงานในระดับเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี 2556 ซึ่งปีนี้จัดการแข่งขันในประเทศไทย โดยมี บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารฮอนด้า เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำนายฮิโรชิ โคบายาชิ รองประธานกรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป—๗ พ.ย. ๕๖

พร้อมเคลื่อนคาราวานส่งเสื้อผ้าห่มกันหนาว 100,000 ชุด รวมมูลค่า 27 ล้านบาท เดินสายช่วยเหลือพี่น้อง 12 จังหวัด ภาคเหนือ-อีสาน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการ

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย จัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๖

ด้วยปณิธานของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง ได้อย่างทันท่วงที สำหรับปี 2556 นี้

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย...ปันน้ำใจมอบถุงยังชีพเบื้องต้น 10,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๖

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ผนึกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานฮอนด้า ผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มอบถุงยังชีพเบื้องต้น พร้อมเสื้อยืดและน้ำดื่มจำนวน 10,000 ชุดรวมมูลค่ากว่า 10

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยผนึกกำลังเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จัดฝึกอมรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยให้กับศูนย์บริ ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๖

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการฉุกเฉินในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Emergency Service : BES) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยขั้นก้าวหน้า (Advanced Course) ให้กับทีมรถจักรยานยนต์พยาบาล หรือ Motorlance

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบ ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๕๖

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" โดยมีตัวแทนนักเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยพร้อมส่งมอบนวัตกรรมยานยนต์แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมมูลค่ากว่า ยานยนต์—๒๕ ธ.ค. ๕๕

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยพร้อมส่งมอบนวัตกรรมยานยนต์แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาทตอกย้ำพันธกิจสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย

ฮอนด้า บริโอ้ เปิดตัวสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกที่งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ ยานยนต์—๒๔ มี.ค. ๕๔

- นำเสนอรถยนต์ขับสนุกรุ่นใหม่ล่าสุดจากฮอนด้าที่มาพร้อมเทคโนโลยี การออกแบบ อุปกรณ์ความปลอดภัยและอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงระดับแนวหน้า บริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์อีโคคาร์รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว ฮอนด้า

ภาพข่าว: มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยรวมใจทอดกฐินสามัคคี ปีที่ 17 ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๕๓

มร.มาซาฮารุ ฮินากะ รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง (แถว 1 ที่ 5 จากซ้าย) และนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน (แถว 1 ที่ 6 จากขวา) ที่ปรึกษาระดับสูงบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยทั้ง 12 บริษัท

ยอดส่งออกฮอนด้าฉลุย โต 45% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 ยานยนต์—๒ พ.ย. ๕๓

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ของฮอนด้าประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เผยยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าประเทศไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 ว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 74,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 45% โดยยอดส่งออกของไตรมาสที่ 3

ยอดส่งออกฮอนด้าฉลุย โต 45% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 ยานยนต์—๒๘ ต.ค. ๕๓

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ของฮอนด้าประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เผยยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าประเทศไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 ว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 74,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 45% โดยยอดส่งออกของไตรมาสที่ 3

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำชาวฮอนด้า ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อเพิ่มพื้นที่ป่าอีก 755 ไร่ ในโครงการ ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๓

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมด้วยชาวบ้าน และอาสาสมัครในท้องที่พร้อมใจปลูกต้นไม้ในโครงการ

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ “มอบห้องสมุดมาตรฐาน ทั่วไป—๑ มิ.ย. ๕๓

ให้แก่โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน และ โรงเรียนบ้านท่าตูม วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย นายประกิจ ชุณหชา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยจับมือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดทำโครงการนำร่อง ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๓

การศึกษานับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันจะได้รับการพัฒนารุดหน้า

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วน พนักงานและครอบครัว ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๕๓

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วน พนักงานและครอบครัว เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ “ด้านสาธารณูปโภคและการพยาบาล” มร. ฟุมิฮิโกะ อิเคะ ประธานกรรมการบริหาร และ ซีอีโอ บริษัท

ฮอนด้าคาดการณ์ยอดส่งออกปี 2552 ทะลุ 70,000 ล้านบาท หลัง 9 เดือนแรกส่งออกมีมูลค่ากว่า 50,000 ยานยนต์—๒๘ ต.ค. ๕๒

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 51,459 ล้านบาท ลดลง 37% จากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว เมื่อพิจารณารายไตรมาสพบว่าการส่งออกในไตรมาสที่ 3