ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๔๕ น.

อิมแพ็คเมืองทองธาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “อิมแพ็คเมืองทองธาน”

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(9 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๙ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(9 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๘ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๘ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 13.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(8 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๗ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 13.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(7 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๖ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(7 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๗ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(5 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๔ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(6 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๕ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--5 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(6 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๖ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(2 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 21.00 น. Photo

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(4 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๓ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 21.00 น. Photo

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(3 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๓ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 21.00 น. Photo

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(3 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 21.00 น. Photo

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(4 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๔ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 21.00 น. Photo

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(5 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๕ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--5 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.00 น. - 22.00 น. มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ณ อิมแพ็ค