ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๐๙ น.

อานุสรา จิตต์มิตรภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “อานุสรา จิตต์มิตรภาพ”

ภาพข่าว: เยี่ยมชมระบบงาน ทั่วไป—๒ ก.ค. ๖๑

หม่อมราชวงศ์หญิง จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยคุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ให้เกียรติเยี่ยมชมระบบงานทันสมัย "Simplicity You

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2559 ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางวิชุดา ไตรธรรม นายบุญพีร์ พันธ์วร และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 8/2558 ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 22 ธันวามคม 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจุฑาพร เริงรณอาษา นางวิชชุดา ไตรธรรม นายบุญพีร์ พันธ์วร และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2558 ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจุฑาพร เริงรณอาษา นายบุญพีร์ พันธ์วร และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นางวิไล เคียงประดู่ นายอภิบาล อริยกุลกาญจน์ อนุกรรมการฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2558 ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจุฑาพร เริงรณอาษา และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558 ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมีนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล นางวิไล เคียงประดู่ นายอภิบาล

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นายบุญพีร์ พันธ์วร นางจุฑาพร เริงรณอาษานางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี อนุกรรมการฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล อนุกรรมการฯ และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ครั้งที่ 2/2558 โดยมี นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพนายจิรากรณ์ คชเสนี นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ นายจรูญ

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย จัดประชุม ASEAN POST มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคร่วมกัน ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๗

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่5จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุม ASEAN POST++ Business Meeting ในฐานะประธานกลุ่ม ASEAN POST โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย วางศิลาฤกษ์ ศูนย์บริการธุรกิจและสถานีบริการน้ำมัน เตรียมเปิดสิ้นปี ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๗

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (คนที่ 4 จากซ้าย) และนายเชาวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง

ภาพข่าว: ปณท จับมือ แอร์เอเชีย รุกบริการ EMS SUPER SPEED ส่งด่วน 24 ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๗

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัว เครื่องบิน “แอร์บัส EMS” โชว์ศักยภาพบริการ “EMS SUPER SPEED” ส่งเอกสารหรือสิ่งของด่วนภายใน 24 ชั่วโมง สะท้อนเครือข่ายแห่งความสุข

ไปรษณีย์ไทย เตือนประชาชนระวังภัยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แนะตรวจสอบรอบคอบก่อนโอนเงิน ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๗

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวังในการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ หลังพบมิจฉาชีพจำนวนมากใช้เส้นทางไปรษณีย์หลอกลวงไม่ส่งของตามที่สั่งซื้อ ควรตรวจสอบจนมั่นใจก่อนโอนเงินให้ผู้ขาย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เชิญร่วมแสดงความยินดี ก้าวสู่ปีที่ 12 บริษัท ไปรษณีย์ไทย ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๗

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความยินดี และอวยพร เนื่องในโอกาส “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” โดยมีนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แถลงข่าวเปิดบริการชำระเงินกู้กยศ.ผ่านไปรษณีย์ไท ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๗

14.00 – 14.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมนำชมวิดีทัศน์ ความเป็นมากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “ความร่วมมือบริการชำระเงินกู้ยืม กยศ. กู้คล่อง จ่ายง่าย ด้วยไปรษณีย์ไทย” 14.10 -14.20 น. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ไปรษณีย์ไทย เปิดใจ อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถึง สื่อสาร—๑๙ ก.พ. ๕๗

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รวมพลังหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ กว่า 1,600 คน ครั้งแรก ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ปลุกพลังบุคลากรพร้อมสู่การเป็นเครือข่ายไปรษณีย์ไทย เครือข่ายความสุขของคนไทย เปิดใจ “อานุสรา จิตต์มิตรภาพ”

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันพร้อมให้บริการประชาชน มั่นใจสิ่งของฝากส่งถึงปลายทางแน่นอน สื่อสาร—๑๔ ม.ค. ๕๗

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท ) เปิดเผยว่าสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบงานไปรษณีย์ทั้งระบบ แต่จะมีในวงจำกัดในบางพื้นที่และบางที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้น

ภาพข่าว: ปณท รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม สื่อสาร—๒๒ ต.ค. ๕๖

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: รื่นรมย์...ชมงานศิลป์ (พีระศรี) สื่อสาร—๑๖ ต.ค. ๕๖

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) นำโดย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดนิทรรศการ “รื่นรมย์...ชมงานศิลป์ (พีระศรี)” เพื่อปลุกเสน่ห์งานประติมากรรมประดับอาคารฝีมือบรมครูศิลป์ พีระศรี

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดช่องลุยนายหน้าประกันอุบัติเหตุ สื่อสาร—๒๖ ก.ย. ๕๖

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) นำโดย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมผนึก 5 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ทิพยประกันภัย ไทยซัมซุงประกันชีวิต วิริยะประกันภัย สยามซิตี้ประกันภัย และอาคเนย์ประกันชีวิต เปิดตัวเป็นนายหน้าประกัน

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย พร้อมจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2556 (THAILAND สื่อสาร—๒๓ ก.ค. ๕๖

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2556 (THAILAND 2013) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 14 สิงหาคม 2556

ภาพข่าว: เปิดตัวบริการใหม่ "อีเอ็มเอส ซุปเปอร์ สปีด" สื่อสาร—๑๑ ก.ค. ๕๖

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ (ที่ 4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ นายทัศพล แบเลเว็ลด์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย แถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่ "อีเอ็มเอส ซุปเปอร์ สปีด"

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ QR Code ลุ้นทอง สื่อสาร—๕ ก.ค. ๕๖

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แถลงข่าวเปิดตัว "แสตมป์ลุ้นทอง" หรือแสตมป์ที่ระลึกวันสื่อสารแห่งชาติ ปี 2556 แสตมป์ชุดนี้นับเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ QR Code บนดวงแสตมป์ พร้อมมอบโชครวม 10,000 รางวัล โดยมี

ภาพข่าว: ความร่วมมือจัดส่งสารเสพติดทางการแพทย์ สื่อสาร—๒๗ มิ.ย. ๕๖

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และนายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานจัดส่งวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย หนุนพนักงานใช้น้ำมัน E-85 ลดโลกร้อน ช่วยเกษตรกร ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๖

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมด้วย นายอำนวย ทองสถิตย์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ นายจิระ รัตนะรัต (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท จิระเท็ค 2012 จำกัด

ซุบซิบ: อานุสรา จิตต์มิตรภาพ บอสใหญ่ไปรษณีย์ไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สื่อสาร—๑๗ พ.ค. ๕๖

อานุสรา จิตต์มิตรภาพ บอสใหญ่ไปรษณีย์ไทย ไม่เคยทำให้กองเชียร์ผิดหวัง ล่าสุดจัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โครงการประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2556 ขานรับปีสำคัญ "กรุงเทพ ฯ เมืองหนังสือโลก" ในหัวข้อ "ชีวิตฉันเปลี่ยนไป....เมื่อได้อ่าน"

ภาพข่าว: 10 ปี ไปรษณีย์ไทย ร่วมก้าว ร่วมกัน...เพื่ออนาคต สื่อสาร—๒ พ.ค. ๕๖

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงข่าวครบรอบ 10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย "ร่วมก้าว