ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๕๖ น.

อาการซี ข่าวประชาสัมพันธ์ “อาการซี”

“โรคธาลัสซีเมีย” มรดกถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก วางแผนครอบครัวก่อนแต่งงานมีบุตร ลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ สุขภาพ—๓๑ ก.ค. ๖๓

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “โรคธาลัสซีเมีย” แต่น้อยคนที่จะเข้าใจว่าโรคนี้เกิดจากอะไร ธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้การสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ผู้ที่เป็นโรคนี้ จะมีอาการ ซีด เหลือง

แพทย์เตือนพ่อแม่ที่มีลูกป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียที่ตัดม้ามไปแล้ว ระวัง โรคติดเชื้อไอพีดีแทรกซ้อน เน้นดูแลรักษาแบบองค์รวม สุขภาพ—๒๐ ต.ค. ๕๑

กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--

กุมารแพทย์เตือนพ่อแม่ที่มีลูกเล็กป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียระวัง มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือเชื้อไอพีดีสูง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้บางรายที่มีอาการซีดรุนแรงมากซึ่งต้องตัดม้าม ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ติดเชื้อได้ง่าย แนะฉีดวัคซีนไอพีดีป้องกัน และเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม เพื่อยืดชีวิตผู้ป่วยให้ยาวนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเร่งลดจำนวนผู้ป่วยธาลัสซีเมียในแต่ละปี แนะคู่แต่งงานตรวจเลือดพาหะของโรคก่อนมีบุตร

รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง กุมารแพทย์ รพ.รามาธิบดี เปิดเผยว่า โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคพันธุกรรมที่เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โดยผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียบางรายที่มีอาการรุนแรงมากต้องรักษาดัวยการตัดม้าม ซึ่งม้ามจะทำหน้าที่สร้างภูมิต้านทานเพื่อทำลายเชื้อโรค ดังนั้นการตัดม้ามจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ มากกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดกลุ่มโรคไอพีดีได้ โดยประกอบไปด้วย เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด รวมถึงปอดอักเสบ และยังอาจทำให้เกิดการติดเชื้อทางระบบหายใจอื่นๆ เช่น ไซนัสอักเสบ และหูน้ำหนวก เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่เสียชีวิตได้

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียส่วนใหญ่จะมีอาการซีดเหลือง รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลง สำหรับในเด็กพบว่าโรคธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงจะส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตช้า กระดูกแขนขาหักง่าย ตับม้ามโต ถ้ามีอาการซีดมากอาจมีโอกาสหัวใจล้มเหลวได้ และเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับการให้เลือดเป็นประจำจึงอาจพบภาวะธาตุเหล็ก