อธิบดีกรมสรรพากร ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมสรรพากร” http://www.newswit.com/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าให้ความรู้ด้าน Wealth Management เปิด SCB Investment Center ไอคอนสยาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสรรพากร ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Segment Management และ Strategic Planning ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมสรรพากร th-TH Mon, 22 Jul 2019 8:57:46 +0700 ภาพข่าว: การประชุม/สัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร กลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-06-11/c20cf47d086ba249afc03c335fb409ec/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการประชุม/สัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักรกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม ทั้งนี้ http://www.newswit.com/gen/2019-06-11/c20cf47d086ba249afc03c335fb409ec/ Tue, 11 Jun 2019 9:39:29 +0700 กรมสรรพากรชูองค์กรคุณธรรม พร้อมเดินหน้าเข้มข้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล http://www.newswit.com/gen/2019-06-10/773f7441749b8cda9df50c6116c024f1/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากร ทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม โดยได้นำผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ด้วยอัตลักษณ์ HAS http://www.newswit.com/gen/2019-06-10/773f7441749b8cda9df50c6116c024f1/ Mon, 10 Jun 2019 13:46:59 +0700 กรมสรรพากรจับมือ ETDA ผลักดันการนำส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) http://www.newswit.com/fin/2019-06-05/3c5cb7677b185a165104ab86c6e274cd/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน การตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ http://www.newswit.com/fin/2019-06-05/3c5cb7677b185a165104ab86c6e274cd/ Wed, 05 Jun 2019 9:05:49 +0700 จับมือ ETDA ผลักดันการนำส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) http://www.newswit.com/fin/2019-06-04/4cbcac3fc810dabf01eb389549294589/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน การตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ http://www.newswit.com/fin/2019-06-04/4cbcac3fc810dabf01eb389549294589/ Tue, 04 Jun 2019 15:19:53 +0700 ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีแก่นักศึกษา http://www.newswit.com/gen/2019-05-27/a382893d9bf7d2e820df2652315c6cb6/ กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากรมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ร่วมโครงการ RD go CAMPUS โดยมีนักศึกษาผ่านการอบรมเข้ารับมอบวุฒิบัตร จำนวน 80 คน http://www.newswit.com/gen/2019-05-27/a382893d9bf7d2e820df2652315c6cb6/ Mon, 27 May 2019 17:14:42 +0700 สรรพากรจับมือสมาคมธนาคารไทยอำนวยความสะดวกผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี http://www.newswit.com/fin/2019-05-03/423301ccea3d8ae22971abd886dd2a2b/ ตามที่กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้อ http://www.newswit.com/fin/2019-05-03/423301ccea3d8ae22971abd886dd2a2b/ Fri, 03 May 2019 15:53:20 +0700 ภาพข่าว: โครงการ TAX Talks PIT Digital Services ก้าวสู่ยุคใหม่ สรรพากรบริการประชาชน http://www.newswit.com/gen/2019-03-05/1ef6c17125bcf873154bd4c1e84edc67/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดตัวบริการดิจิทัล สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในงานเปิดตัวโครงการ TAX Talks หัวข้อ PIT Digital Services ก้าวสู่ยุคใหม่ สรรพากรบริการประชาชน ปรับเปลี่ยนการให้บริการ http://www.newswit.com/gen/2019-03-05/1ef6c17125bcf873154bd4c1e84edc67/ Tue, 05 Mar 2019 16:29:17 +0700 กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 ทะลุเป้า 7% http://www.newswit.com/fin/2019-01-11/ba7278eb46e7559f6217601ab9f2ae09/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่าผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรสะสมในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) เก็บได้ 412,391 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 http://www.newswit.com/fin/2019-01-11/ba7278eb46e7559f6217601ab9f2ae09/ Fri, 11 Jan 2019 11:52:24 +0700 ภาพข่าว: ธ.กรุงไทยจัดงานวันกรุงไทยคุณธรรม http://www.newswit.com/fin/2019-01-10/59b5e19634519993253d52d08354b4f5/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวันกรุงไทยคุณธรรม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน http://www.newswit.com/fin/2019-01-10/59b5e19634519993253d52d08354b4f5/ Thu, 10 Jan 2019 9:16:45 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทยสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2562 http://www.newswit.com/fin/2018-12-17/8386537badac738595f479ec23ccac91/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารธนาคารกรุงไทย แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2562 (KTB Business Strategy Seminar 2019 ) ภายใต้แนวคิด NEXT to Invisible Banking โดยมีคณะกรรมการ http://www.newswit.com/fin/2018-12-17/8386537badac738595f479ec23ccac91/ Mon, 17 Dec 2018 10:51:32 +0700 สรรพากรประกาศยุทธศาสตร์ D2RIVE ยกระดับการเก็บภาษีและบริการประชาชนให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นธรรม http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/d04afe2add2909786d94939d552e53ca/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 29 30 พ.ย. 61 เป็นการเปิดตัวยุทธศาสตร์ D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation, Values และ http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/d04afe2add2909786d94939d552e53ca/ Thu, 29 Nov 2018 14:07:14 +0700 ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรบรรยายพิเศษ สรรพากรในยุคข้อมูลใหม่ ประชาชนจะได้อะไร http://www.newswit.com/gen/2018-11-22/bcca0884f0943538a79a942e88f653a1/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร บรรยายพิเศษ สรรพากรในยุคข้อมูลใหม่ ประชาชนจะได้อะไร (Revenue Department#s Data Revolution : Implication for Citizens) ในงานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปีสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2561 ยุคปฏิวัติข้อมูล ใครได้ http://www.newswit.com/gen/2018-11-22/bcca0884f0943538a79a942e88f653a1/ Thu, 22 Nov 2018 16:52:18 +0700 ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรร่วมการประชุม SGATAR ครั้งที่ 48 http://www.newswit.com/gen/2018-11-14/f96a3c9f1db60dce760aadcd35e4493b/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) พร้อมคณะผู้แทนกรมสรรพากร http://www.newswit.com/gen/2018-11-14/f96a3c9f1db60dce760aadcd35e4493b/ Wed, 14 Nov 2018 15:41:15 +0700 กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีก่อนหน้า 7% http://www.newswit.com/gen/2018-10-18/710be072762d455956612e8ad654b1a6/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) ได้ทั้งสิ้น 1,916,088 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้าจำนวน 123,278 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 http://www.newswit.com/gen/2018-10-18/710be072762d455956612e8ad654b1a6/ Thu, 18 Oct 2018 14:26:25 +0700 ภาพข่าว: กรมสรรพากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://www.newswit.com/gen/2018-10-09/6f2553ee4780528124f20017ec3dc56d/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ http://www.newswit.com/gen/2018-10-09/6f2553ee4780528124f20017ec3dc56d/ Tue, 09 Oct 2018 14:28:49 +0700 ภาพข่าว: การประชุมและแถลงข่าวร่วม การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง http://www.newswit.com/gen/2018-10-05/0a743e12c9035bb350629f19773e05b8/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าไทย และนายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยประชุมและแถลงข่าวร่วม เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2018-10-05/0a743e12c9035bb350629f19773e05b8/ Fri, 05 Oct 2018 14:40:17 +0700 ภาพข่าว: การประชุมมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/4ee8f6bc70ecc56915696fdcd177eedf/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมเป็นประธานการประชุมมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/4ee8f6bc70ecc56915696fdcd177eedf/ Thu, 04 Oct 2018 17:15:44 +0700 กรมสรรพากรจับมือกับสำนักงาน คปภ. เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ทำประกันสุขภาพ http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/b423c94f3cec634f3c282b01a300eb83/ วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน การประชุมร่วมกับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/b423c94f3cec634f3c282b01a300eb83/ Thu, 04 Oct 2018 17:15:01 +0700 คปภ. บูรณาการความร่วมมือกับกรมสรรพากร ขับเคลื่อนมาตรการทางภาษีส่งเสริมการประกันสุขภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชน http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/b048e1be1970036931ec004186e8ef08/ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานร่วมกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการนำส่งข้อมูลการประกันสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://www.newswit.com/gen/2018-10-04/b048e1be1970036931ec004186e8ef08/ Thu, 04 Oct 2018 17:11:02 +0700 ภาพข่าว: กรมสรรพากรร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 http://www.newswit.com/gen/2018-08-30/fe00fae0aa465bd6c655a0cf90b594cc/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร นำคณะผู้บริหารกรมสรรพากรทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ http://www.newswit.com/gen/2018-08-30/fe00fae0aa465bd6c655a0cf90b594cc/ Thu, 30 Aug 2018 10:37:52 +0700 ภาพข่าว: การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสรรพากรและ IMF http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/648d71dd4d91d97610af12e3b3e9fcd8/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานสรุป การประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายรับระยะปานกลาง (Medium-Term Revenue Strategy: MTRS) จากคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยมี Mr. Juan Toro http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/648d71dd4d91d97610af12e3b3e9fcd8/ Thu, 16 Aug 2018 10:39:25 +0700 ภาพข่าว: กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณีฯ http://www.newswit.com/gen/2018-08-10/cde84170c90364aaba13d95485b43d87/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ประชุมร่วมกับนายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และคณะเพื่อหารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรมสรรพากรกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณีฯ ณ ห้องพระอุเทน 5 http://www.newswit.com/gen/2018-08-10/cde84170c90364aaba13d95485b43d87/ Fri, 10 Aug 2018 10:44:22 +0700 ภาพข่าว: กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย http://www.newswit.com/gen/2018-08-09/0c9e9fb395204ec6ed7d2e871619b4bd/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรประชุมร่วมกับนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและคณะเพื่อหารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรมสรรพากรกับสมาคมธนาคารไทย ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม http://www.newswit.com/gen/2018-08-09/0c9e9fb395204ec6ed7d2e871619b4bd/ Thu, 09 Aug 2018 9:06:29 +0700 ภาพข่าว: สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง e Business http://www.newswit.com/gen/2018-07-26/19d2d4681949e1d725c09461d25fa07a/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์รายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ในประเด็น เก็บภาษีผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e Business) โดยจะกำหนดให้ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศ http://www.newswit.com/gen/2018-07-26/19d2d4681949e1d725c09461d25fa07a/ Thu, 26 Jul 2018 10:18:05 +0700 ภาพข่าว: กรมสรรพากรร่วมงานเปิดตัวโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ http://www.newswit.com/gen/2018-07-24/17ae9051134a51c60894cd8f4aabca3e/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมงานเปิดตัวโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยมีนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงาน และนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายปรีดี ดาวฉาย http://www.newswit.com/gen/2018-07-24/17ae9051134a51c60894cd8f4aabca3e/ Tue, 24 Jul 2018 16:30:27 +0700 ภาพข่าว: ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ http://www.newswit.com/gen/2018-07-13/24fdc011ac0f3099af671f1450b45b0a/ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ http://www.newswit.com/gen/2018-07-13/24fdc011ac0f3099af671f1450b45b0a/ Fri, 13 Jul 2018 10:42:35 +0700 ภาพข่าว: กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2018-07-10/966ff62dcaff51ccc871b1c1331fde1b/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมประชุมกับนายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรมสรรพากรกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ http://www.newswit.com/gen/2018-07-10/966ff62dcaff51ccc871b1c1331fde1b/ Tue, 10 Jul 2018 9:02:22 +0700 ภาพข่าว: กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2018-07-04/e98eb20b4dd62b92be14d78db708e08d/ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมกับนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือการยกระดับมาตรการทางภาษีและแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ http://www.newswit.com/gen/2018-07-04/e98eb20b4dd62b92be14d78db708e08d/ Wed, 04 Jul 2018 11:23:19 +0700 ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2561 http://www.newswit.com/gen/2018-07-02/033e0b6218cec725a14a8a5dea263eaf/ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยนางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดกรมสรรพากร http://www.newswit.com/gen/2018-07-02/033e0b6218cec725a14a8a5dea263eaf/ Mon, 02 Jul 2018 16:20:35 +0700