ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๘:๓๕ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

กรมบัญชีกลางหารือคลังเขตติดตามการเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางเรียกประชุมหารือสำนักงานคลังเขต 1 – 9 เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล และร่วมแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2559 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมประชุมหารือกับ ผวจ.แพร่ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมหารือกับนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โดยมีนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต5 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือกับ ผวจ.เชียงใหม่ และประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดภายในเขต ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมหารือร่วมกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางประชุมหารือมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมหารือกับนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการใช้งานระบบ e-bidding

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุม โดยได้พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นสำคัญ ๆ

ภาพข่าว: การประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้าน) ผ่าน Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ

กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้า e-Payment ทั่วไป—๖ พ.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางพร้อมเดินหน้า CGD e-Payment ภายใต้โครงการ National e-Payment ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐมีความคล่องตัว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

กรมบัญชีกลางติดตามทุนหมุนเวียนเพื่อเงินนำส่งคลัง ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๘

กรมบัญชีกลางแจงทุนหมุนเวียน 26 แห่ง ส่งเงินคืนคลังแล้ว 17,177.10 ล้านบาท คาดเร็วๆ นี้ ได้เพิ่มอีก 10,904.05 ล้านบาท นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการติดตามการนำส่งเงินของทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนเกินความจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการ ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลความพึงพอใจต่อโครงการ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายยุทธนา หยิมการุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลแก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เสวนาเรื่อง

ภาพข่าว: รมช.คลังปล่อยตัวนักกีฬาในงานกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาในงานกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 14

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ Undo กบข.ตั้งแต่ตุลาคม 2558 ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ที่เลือกใช้สิทธิ Undo ครบทุกรายภายใน ต.ค. นี้ ย้ำว่าต้องคืนเงินครบทั้งจำนวนภายใน 30 ก.ย. นี้ หากไม่ทันจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ทันที นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2558 ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2558 รวม 16 รางวัล โดยมีนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนมุ่งพัฒนาและเป็นกลไกลของภาครัฐที่ช่วยกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิก และยังคงได้รับสิทธิตามเดิม ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิก และยังคงได้รับสิทธิตามเดิม ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เผยจะปรับลดส่วนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มในส่วนที่จำเป็น พร้อมทั้งเพิ่มส่วนของการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อคลังจังหวัดและนโยบายของกรมบัญชีกลางให้กับผู้บริหาร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงผลงานกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงผลงานกรมบัญชีกลางในงาน "สาระสัมพันธ์สื่อมวลชน" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 โดยระบุว่าทุกส่วนราชการที่มีงบลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการสัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" และร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของผู้บริหารกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีนายณพงษ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การตรวจสอบภายในยุคใหม่ :

เตือนผู้รับบำนาญ/ผู้รับเบี้ยหวัดที่ใช้สิทธิ์ undo แล้ว ให้เร่งจ่ายเงินคืน 30 ก.ย.นี้ ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่ใช้สิทธิ Undo กบข แล้ว ว่าล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ภายใต้กรอบ “การสร้างความเป็นธรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคเอกชน&rdquo

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการเสวนา โอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการเสวนา “โอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐ” โดยมีนายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี TMB

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางและนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า โดยโครงการนี้เป็นส่วนต่อยอดจากโครงการเดิม เมื่อปี 2554

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางและนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประ ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า โดยโครงการนี้เป็นส่วนต่อยอดจากโครงการเดิม เมื่อปี 2554

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11สิงหาคม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมบันทึกเทปรายการ เดินหน้าประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์ Thai ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๘

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ท. อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

ภาพข่าว: บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

บัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์รักษา รพ.เอกชน สุขภาพ—๑๗ ก.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางโดยไม่มีรายละเอียดประกอบใดๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง