ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๐:๐๗ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในส่วนของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาลให้เร่งเซ็นสัญญาโครงการภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หรืออย่างช้าภายในไตรมาส 2

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 2 ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ กฎหมายค้ำประกัน ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการเรื่อง “กฎหมายค้ำประกัน จำนองที่แก้ไขใหม่ : ใครเห็นอย่างไร ควรถูกยกเลิกจริงหรือไม่” เนื่องในโอกาสงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เพื่อให้นักกฎหมาย

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาค ณ เดือนธันวาคม ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาค ณ เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เห็นชอบให้ปรับบทบาทคลังจังหวัดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจ การคลังจังหวัด เพื่อวิเคราะห์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปี ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งจัดให้มีการเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของงาน Current Issue

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการ อนาคตเมืองไทย ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการ “อนาคตเมืองไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในประเด็นการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.)

ภาพข่าว: รมช.คลัง ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๗

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะบุคคลร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ

ข้าราชการชั้นผู้น้อยเฮ ได้ปรับเพิ่มรายได้ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากคำแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่12 กันยายน 2557 ได้แถลงว่า ให้จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดการสัมมนาครบรอบ 18 ปี พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาครบรอบ 18 ปี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พร้อมทั้งเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการภายในงาน โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 15/2557 ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุ (กวพ.) ครั้งที่ 15/2557 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ

ภาพข่าว: รมว.คลัง ร่วมเปิดตัว แคมเปญเงินฝากประจำ คืนความสุข ให้คนออมเงิน หุ้น—๕ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวแคมเปญเงินฝากประจำ

ภาพข่าว: รมว.คลัง ร่วมเปิดตัว แคมเปญเงินฝากประจำ คืนความสุข ให้คนออมเงิน หุ้น—๕ พ.ย. ๕๗

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวแคมเปญเงินฝากประจำ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

อธิบดีกรมบัญชีกลางแบ่งทีมผู้บริหารติดตามการเบิกจ่าย-เซ็นสัญญา 35 หน่วยงานภาครัฐงบประมาณปี 2558 เร่งรัดให้ดำเนินการตามมติรัฐบาล โดยโครงการไม่เกิน 500 ล้าน ต้องรีบเซ็นสัญญาภายใน 25 ธ.ค.นี้ เอ็มเอ็มเอสเร่งผุดสาขา นายสุเมธ ใจโต กรรมการผู้จัดการบริษัท

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการฝึกอบรม/ชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีก ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม/ชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 สำหรับส่วนราชการ และผู้ค้าภาครัฐในส่วนกลาง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดงาน กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดงาน “กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 13” โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

แถลงข่าวการจัดงาน คืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายมนัส แจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงข่าวการจัดงาน "คืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง" ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4

เบิกจ่ายปี 57 ยอดพุ่งกว่า 2.2 ล้านล้าน ยันฐานะการคลังมั่นคง ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๗

กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 สูงกว่าปีก่อนกว่า 74,000 ล้านบาท ขณะที่ฐานะการคลังสิ้นปีมีเงินคงเหลือกว่า 4.95 แสนล้านบาท นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในกรมบัญชีกลางและ/หรือกระทรวงการค ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในกรมบัญชีกลางและ/หรือกระทรวงการคลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในคณะกรรมการทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้แทนว่าขอให้นำนโยบายของร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

การประชุมคณะกรรมการการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการค

กรมบัญชีกลางรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นๆ ของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะตรวจสอบของกรมบัญชีกลางร่วมประชุมกับนางสาวประพีร์ อังกินันทร์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นๆของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน และทรัพย์สินที่คงเหลือของ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน (Steering Committee) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สินและทรัพย์สินที่คงเหลือของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ครั้งที่8/2557 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์

ภาพข่าว: การประชุมโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น

ภาพข่าว: การสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังในเรื่องของบัตรเครดิตราชการ และบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง ในเรื่องของบัตรเครดิตราชการและบัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถาบันผู้ออกบัตร ผู้จำหน่ายน้ำมันและโรงแรม

บัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตและบัตรเติมน้ำมัน ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และคล่องตัว โดยในปีงบประมาณ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2558เพื่อให้ผู้เข้าฟังการประชุมชี้แจงมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในด้านต่างๆอย่า

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning)ของกรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ครั้งที่3/2557 โดยมีผู้บริหารกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. หุ้น—๒๒ ก.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืมประจำปีการศึกษา พ.ศ.

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ 2/2557เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง