ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๓๔ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 โดยมีนางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระของกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสที่กรมบัญชีกลางปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ พร้อมถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และสักการะพระสิทธัตถศาสดา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1 โดยมีนางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นที่ได้ปรับปรุงใหม่ภายใต้การปรับบทบาท ภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด ให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทันสมัย

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ EXIM BANK ตรวจเยี่ยมสาขาขอนแก่น ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางตรวจเยี่ยม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่พนักงานและรับทราบผลการดำเนินงาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลัง จ.นครศรีธรรมราช ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมประชุมมอบนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายอภิชาต เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ร่วมประชุมหารือและสำรวจอาคารที่พักของสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบทูต ณ กรุงอัมมาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายอภิชาต เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นายบัณฑิต โสถิตพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษาประจำกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ที่ประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา จำนวน 17 ประเทศ

กรมบัญชีกลางลงทะเบียน PromptPay แล้ว กว่า 80% ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเข้าร่วมลงทะเบียนพร้อมเพย์ แล้วกว่า 80% และคาดว่าจะทยอยลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการรับเงินจ่ายเงิน โอนเงินสะดวกยิ่งขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมเปิดการสัมมนา ธรรมาภิบาลในภาคการก่อสร้าง ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง Mr.Luc Stevens ผู้ประสานงานและผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นายต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ Mr.In Seok kohผู้ช่วยผู้ว่าการกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงทะเบียนพร้อมเพย์ ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งธนาคารกรุงไทยมาออกบูธเพื่อเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่สนใจร่วมลงทะเบียน ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 7 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่ ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อคลังจังหวัดและนโยบายของกรมบัญชีกลางในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด" โดยบทบาทของคลังจังหวัด ประกอบด้วย

บก.ปรับเพิ่มอัตราการศึกษาของบุตรให้ข้าราชการ ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๙

บัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และช่วยลดภาระให้แก่ผู้มีสิทธิ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

บัญชีกลางพัฒนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เพื่อติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐและช่วยให้ส่วนราชการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมประชุมหารือผู้แทนธนาคารโลก Stcoks—๒๗ มิ.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมหารือกับ Mr.Chunlin Zhang, Lead Private Sector Development Specialist และ Mr.Richard Record, Senior Country Economist, Macroeconomics and Fiscal Management Global Practice ผู้แทนธนาคารโลก (World

กรมบัญชีกลางจับทุจริตยาเพิ่มเติม 11 ราย ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

บัญชีกลางตรวจพบข้าราชการและบุคคลในครอบครัว 11 ราย มีพฤติกรรมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่อทุจริต โดยได้ระงับสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษา ตั้งแต่ 1 พ.ค. 59 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีสำนักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานส่งเสริม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และนายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

บัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายสิ้นเดือน พ.ค. 59 ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

บัญชีกลางเผยมีเงินรับเข้าเงินคงคลัง ช่วง 8 เดือน ปีงบประมาณ 59 สูงถึง 2,686,031.66 ล้านบาท และแจงผลการเบิกจ่ายในภาพรวมได้สูงถึง 1.78 ล้านบาท เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในช่วง 8

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวชี้แจงพบการทุจริตวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง แถลงข่าวชี้แจงกรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่องพบการทุจริตวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย (MTJA) ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย –มาเลเซีย (114th Malaysia – Thailand Joint Authority Board Meeting : MTJA) ซึ่งในการประชุมได้รับทราบว่า MTJA มีรายได้จากการขายปิโตรเลียมในไตรมาสที่ 1 ปี 59 (ม.ค. – มี.ค.) ณ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ Vietnam State Treasury ในโอกาสศึกษาดูงานของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ Mr.Nguven Viet Hong, Deputy Director General พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Vietnam State Treasury (กรมการเงินแห่งชาติ) สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ในโอกาสเข้ามาศึกษาภารกิจของกรมบัญชีกลาง

บก. ย้ำตั้งแต่ 10 พ.ค. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ระบบ e-market เท่านั้น ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

กวพ.มีมติกำหนดรายการเพิ่มเติม ประเภทโต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน พร้อมระบุบตั้งแต่ 10 พ.ค. เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการดำเนินจัดหา ผ่าน e-market เท่านั้น ยกระดับประสิทธิภาพและให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม เพื่อพิจารณากรอบระยะเวลาร่างระเบียบ ประกาศ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรับรางวัลชมเชยข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับรางวัลชมเชยข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดินจากพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ

อธิบดีกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบ GFMIS

บก.ย้ำ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่กระทบต่อรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางย้ำร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ไม่กระทบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เป็นการพาณิชย์โดยตรง ชี้มาตรา 7 ยกเว้นให้รัฐวิสาหกิจออกระเบียบเองได้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ EXIM BANK ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการตอบโจทย์ ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการ และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการตอบโจทย์ SME ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME