ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๙:๑๔ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายยุทธนา หยิมการุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลแก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เสวนาเรื่อง

ภาพข่าว: รมช.คลังปล่อยตัวนักกีฬาในงานกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาในงานกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 14

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ Undo กบข.ตั้งแต่ตุลาคม 2558 ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ที่เลือกใช้สิทธิ Undo ครบทุกรายภายใน ต.ค. นี้ ย้ำว่าต้องคืนเงินครบทั้งจำนวนภายใน 30 ก.ย. นี้ หากไม่ทันจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ทันที นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2558 ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2558 รวม 16 รางวัล โดยมีนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนมุ่งพัฒนาและเป็นกลไกลของภาครัฐที่ช่วยกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิก และยังคงได้รับสิทธิตามเดิม ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิก และยังคงได้รับสิทธิตามเดิม ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เผยจะปรับลดส่วนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มในส่วนที่จำเป็น พร้อมทั้งเพิ่มส่วนของการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อคลังจังหวัดและนโยบายของกรมบัญชีกลางให้กับผู้บริหาร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงผลงานกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงผลงานกรมบัญชีกลางในงาน "สาระสัมพันธ์สื่อมวลชน" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 โดยระบุว่าทุกส่วนราชการที่มีงบลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการสัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" และร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของผู้บริหารกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีนายณพงษ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การตรวจสอบภายในยุคใหม่ :

เตือนผู้รับบำนาญ/ผู้รับเบี้ยหวัดที่ใช้สิทธิ์ undo แล้ว ให้เร่งจ่ายเงินคืน 30 ก.ย.นี้ ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่ใช้สิทธิ Undo กบข แล้ว ว่าล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ภายใต้กรอบ “การสร้างความเป็นธรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาคเอกชน&rdquo

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการเสวนา โอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการเสวนา “โอกาสการลงทุนในโครงการภาครัฐ” โดยมีนายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี TMB

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางและนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า โดยโครงการนี้เป็นส่วนต่อยอดจากโครงการเดิม เมื่อปี 2554

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางและนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประ ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า โดยโครงการนี้เป็นส่วนต่อยอดจากโครงการเดิม เมื่อปี 2554

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11สิงหาคม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมบันทึกเทปรายการ เดินหน้าประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์ Thai ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๘

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ท. อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

ภาพข่าว: บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

บัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์รักษา รพ.เอกชน สุขภาพ—๑๗ ก.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางโดยไม่มีรายละเอียดประกอบใดๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวในประเด็นต่างๆของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๗ ก.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามกับผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับภารกิจของกรมบัญชีกลาง ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ e-Market

กระทรวงการคลังติดตามทุนหมุนเวียนเพื่อนำเงินส่งคลัง ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๘

ทุนหมุนเวียนส่งเงินคืนคลังแล้ว 13,729.74 ล้านบาท คาดจะได้เพิ่มอีก 14,427.11 ล้านบาท เตรียมเสนอรายงาน ครม. ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 58 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

อนุมัติสิทธิพิเศษให้บัญชีนวัตกรรมไทยกว่า 100 รายการ ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษอนุมัติผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย กว่า 100 รายการ ได้รับสิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ คาดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อพิจารณาสิทธิพิเศษที่ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

คลังอนุมัติโครงการจัดทำสัญญาคุณธรรมเพิ่มเติม ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๕๘

คลังขยายผลการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมให้ครอบคลุมทุกกระทรวง โดยอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มอีกกระทรวงละ 1 โครงการ พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรอบรมผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ นายมนัส

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลาง และ สตง. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่างกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กับ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

การประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) จัดโดยกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาพข่าว: การประชุมการปิดตรวจ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ร่วมการประชุมการปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารพัสดุของ สตง. ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้สรุปข้อตรวจพบ

อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมกันในการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต ให้แก่รัฐบาลทั้งสองแบ่งเท่าเทียมกัน โดยในรอบ