ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๕:๐๕ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

อธิบดีกรมบัญชีกลางแบ่งทีมผู้บริหารติดตามการเบิกจ่าย-เซ็นสัญญา 35 หน่วยงานภาครัฐงบประมาณปี 2558 เร่งรัดให้ดำเนินการตามมติรัฐบาล โดยโครงการไม่เกิน 500 ล้าน ต้องรีบเซ็นสัญญาภายใน 25 ธ.ค.นี้ เอ็มเอ็มเอสเร่งผุดสาขา นายสุเมธ ใจโต กรรมการผู้จัดการบริษัท

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการฝึกอบรม/ชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีก ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม/ชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 สำหรับส่วนราชการ และผู้ค้าภาครัฐในส่วนกลาง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดงาน กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดงาน “กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 13” โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

แถลงข่าวการจัดงาน คืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายมนัส แจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลาง แถลงข่าวการจัดงาน "คืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง" ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4

เบิกจ่ายปี 57 ยอดพุ่งกว่า 2.2 ล้านล้าน ยันฐานะการคลังมั่นคง ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๗

กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 สูงกว่าปีก่อนกว่า 74,000 ล้านบาท ขณะที่ฐานะการคลังสิ้นปีมีเงินคงเหลือกว่า 4.95 แสนล้านบาท นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในกรมบัญชีกลางและ/หรือกระทรวงการค ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในกรมบัญชีกลางและ/หรือกระทรวงการคลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในคณะกรรมการทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้แทนว่าขอให้นำนโยบายของร

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

การประชุมคณะกรรมการการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการค

กรมบัญชีกลางรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นๆ ของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะตรวจสอบของกรมบัญชีกลางร่วมประชุมกับนางสาวประพีร์ อังกินันทร์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นๆของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน และทรัพย์สินที่คงเหลือของ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน (Steering Committee) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ หนี้สินและทรัพย์สินที่คงเหลือของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ครั้งที่8/2557 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์

ภาพข่าว: การประชุมโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น

ภาพข่าว: การสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังในเรื่องของบัตรเครดิตราชการ และบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง ในเรื่องของบัตรเครดิตราชการและบัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถาบันผู้ออกบัตร ผู้จำหน่ายน้ำมันและโรงแรม

บัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตและบัตรเติมน้ำมัน ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และคล่องตัว โดยในปีงบประมาณ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2558เพื่อให้ผู้เข้าฟังการประชุมชี้แจงมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในด้านต่างๆอย่า

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning)ของกรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ครั้งที่3/2557 โดยมีผู้บริหารกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. หุ้น—๒๒ ก.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืมประจำปีการศึกษา พ.ศ.

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ครั้งที่ 2/2557เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาล ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสปส.ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

กรมบัญชีกลางปิดงบแผ่นดิน ปี 2556 ฐานะการคลังมั่นคง ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๗

กรมบัญชีกลางจัดทำงบการเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบได้ทันเป็นปีแรก ยืนยันฐานะการคลังมั่นคง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ทั่วไป—๑๗ มิ.ย. ๕๗

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุม ณ

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลาง ต้อนรับนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็น ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็น จำกัด คณะที่เป็นตัวแทน อ.ส.ค. สหกรณ์โคนมต่างๆ และสมาคมผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่เข้ายื่นหนังสือขอให้พิจารณาขยายเวลาการให้สิทธิพิเศษแก่

ภาพข่าว: ความสัมพันธ์ทางการเงินการคลังระหว่างไทย-เยอรมัน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๗

นับเป็นการศึกษาดูงานครั้งแรกที่กรมบัญชีกลางจัดการศึกษาดูงานให้แก่ผู้อบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง” (บงส.) (จากซ้าย) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 5/2557 ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 5/2557 เพื่อพิจารณาแบบหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 8และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต พร้อมกันนี้ได้ประชุมหารือร่วมกันพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคลังเขต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๗

จาก นายศรีนิวาส เร็ดดี้ วินทา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมบรรยายพิเศษหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง” เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

กรมบัญชีกลางคาดเงินจำนำข้าวคืนทัน 31 พ.ค.57 ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กรมการค้าต่างประเทศ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 4/2557 ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 4/2557ในการพิจารณาเรื่องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับเรื่องที่ขออนุมัตินอกเหนือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 1 ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง(บงส.) รุ่นที่ 1 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกำหนดเนื้อหาวิชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารของกรมบัญชีกลางเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และระลึกถึงคุณงานความดีของอดีตผู้บริหารโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๗

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชนในประเด็นความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 ณห้องสื่อมวลชนกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 เมษายน