ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๒:๒๒ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงผลงานกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหาร แถลงผลงานกรมบัญชีกลางในงาน "สาระสัมพันธ์สื่อมวลชน" โดยมีประเด็น ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายกว่าร้อยละ 90.16 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 90.16 รายจ่ายลงทุน เบิกได้ร้อยละ 72.15 พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16

ภาพข่าว: พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศ์กร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผู้บริหารกรมบัญชีกลางและการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในพิธี

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ภาคใต้ หุ้น—๒๐ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM" จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้ผู้ส่งออก SMEs ในพื้นที่ภาคใต้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 9 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ณ ดาดฟ้าอาคาร 3 และอาคาร 9 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ทั้งนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมงานสัมมนาดังกล่าว พร้อมกับมอบรางวัล "กัลยาณมิตรกรมบัญชีกลาง" รางวัล

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ เพชรพัสดุ และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือก "นักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น" และ

ครม.ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากปรับค่าแรง 300 หุ้น—๘ ก.ย. ๕๙

ครม. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบงานก่อสร้างเพิ่มให้สามารถงดหรือลดค่าปรับได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเร่งรัดให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และช่วยผู้ประกอบการ SME ให้ทำงานต่อไปได้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุม MTJA ครั้งที่ 115 ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่115 (MALAYSIA–THAILAND JOINT AUTHORITY : MTJA) ณ โรงแรม Shangri-La's Rasa Sentosa Resort & Spa ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4 กันยายน

การประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน บรรยายในหัวข้อ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 โดยมีนางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระของกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสที่กรมบัญชีกลางปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ พร้อมถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และสักการะพระสิทธัตถศาสดา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1 โดยมีนางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นที่ได้ปรับปรุงใหม่ภายใต้การปรับบทบาท ภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด ให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทันสมัย

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ EXIM BANK ตรวจเยี่ยมสาขาขอนแก่น ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางตรวจเยี่ยม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่พนักงานและรับทราบผลการดำเนินงาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลัง จ.นครศรีธรรมราช ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมประชุมมอบนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายอภิชาต เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ร่วมประชุมหารือและสำรวจอาคารที่พักของสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบทูต ณ กรุงอัมมาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายอภิชาต เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นายบัณฑิต โสถิตพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษาประจำกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ที่ประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา จำนวน 17 ประเทศ

กรมบัญชีกลางลงทะเบียน PromptPay แล้ว กว่า 80% ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเข้าร่วมลงทะเบียนพร้อมเพย์ แล้วกว่า 80% และคาดว่าจะทยอยลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการรับเงินจ่ายเงิน โอนเงินสะดวกยิ่งขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมเปิดการสัมมนา ธรรมาภิบาลในภาคการก่อสร้าง ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง Mr.Luc Stevens ผู้ประสานงานและผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นายต่อตระกูล ยมนาค ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ Mr.In Seok kohผู้ช่วยผู้ว่าการกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงทะเบียนพร้อมเพย์ ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งธนาคารกรุงไทยมาออกบูธเพื่อเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่สนใจร่วมลงทะเบียน ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 7 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่ ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อคลังจังหวัดและนโยบายของกรมบัญชีกลางในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด" โดยบทบาทของคลังจังหวัด ประกอบด้วย

บก.ปรับเพิ่มอัตราการศึกษาของบุตรให้ข้าราชการ ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๙

บัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และช่วยลดภาระให้แก่ผู้มีสิทธิ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

บัญชีกลางพัฒนาระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เพื่อติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐและช่วยให้ส่วนราชการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า