ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๐:๒๙ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

ภาพข่าว:อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 116 หุ้น—๑ ธ.ค. ๕๙

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia and Thailand Joint Authority : MTJA) ครั้งที่ 116 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2560 ของผู้ได้รับสัญญาสัมปทานในพื้นที่พัฒนาร่วม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๙

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๙

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ภาพข่าว: งานกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในงานกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 15 เพื่อให้บุคลากรกรมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมฯ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1พร้อมทั้งบรรยายประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงาน (common and key message)

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศลในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางคร ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินบริจาค ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางรับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๙

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 กันยายน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงผลงานกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหาร แถลงผลงานกรมบัญชีกลางในงาน "สาระสัมพันธ์สื่อมวลชน" โดยมีประเด็น ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายกว่าร้อยละ 90.16 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลางรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 90.16 รายจ่ายลงทุน เบิกได้ร้อยละ 72.15 พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16

ภาพข่าว: พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศ์กร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผู้บริหารกรมบัญชีกลางและการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในพิธี

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ภาคใต้ หุ้น—๒๐ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM" จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้ผู้ส่งออก SMEs ในพื้นที่ภาคใต้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 9 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ณ ดาดฟ้าอาคาร 3 และอาคาร 9 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ทั้งนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมงานสัมมนาดังกล่าว พร้อมกับมอบรางวัล "กัลยาณมิตรกรมบัญชีกลาง" รางวัล

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ เพชรพัสดุ และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือก "นักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น" และ

ครม.ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากปรับค่าแรง 300 หุ้น—๘ ก.ย. ๕๙

ครม. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบงานก่อสร้างเพิ่มให้สามารถงดหรือลดค่าปรับได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเร่งรัดให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และช่วยผู้ประกอบการ SME ให้ทำงานต่อไปได้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุม MTJA ครั้งที่ 115 ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่115 (MALAYSIA–THAILAND JOINT AUTHORITY : MTJA) ณ โรงแรม Shangri-La's Rasa Sentosa Resort & Spa ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4 กันยายน

การประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน บรรยายในหัวข้อ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 โดยมีนางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระของกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสที่กรมบัญชีกลางปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ พร้อมถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และสักการะพระสิทธัตถศาสดา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1 โดยมีนางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นที่ได้ปรับปรุงใหม่ภายใต้การปรับบทบาท ภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด ให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทันสมัย