ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๐:๕๓ น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “อธิบดีกรมบัญชีกลาง”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือระเบียบด้านการเงินการคลัง (คลินิกคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับกระทรวงการต่างประเทศ หุ้น—๔ ก.พ. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับนายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ และนายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใต้ รวม 5 ประเทศ

บัญชีกลางแจงงบแผ่นดินปี 2558 สินทรัพย์สูงกว่า 6.6 ล้านล้านบาท ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 เสร็จสิ้นแล้ว รัฐบาลจัดเก็บรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้น 6% ด้านสินทรัพย์สูงกว่า 6.6 ล้านล้านบาท

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เร่งรัดจัดทำงบการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว โดยใช้ระยะเวลาเพียง 3 เดือนจากวันสิ้นปีงบประมาณเท่านั้น และในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดิน 2.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6 โดยมีรายได้สำคัญเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บรายได้ของ กรมสรรพสามิตกว่า 470,000 ล้านบาท และรายได้รัฐพาณิชย์เพิ่มขึ้น 260,000 ล้านบาท ส่วนรายจ่ายของรัฐบาลสูงกว่ารายได้ 270,000 ล้านบาท รายจ่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 93 เป็นรายจ่ายตามงบประมาณ

ขณะที่ บัญชีแผ่นดินประจำปี 2558 แสดงสินทรัพย์ของรัฐบาล 6.6 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย ที่ราชพัสดุพื้นที่ 10.35 ล้านไร่ มูลค่า 3.8 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาเป็นเงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ 62 แห่ง มูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของสินทรัพย์รวม และเงินคงคลังจำนวน 450,000 ล้านบาท ด้านหนี้สินของรัฐบาลมีหนี้สินรวม 4.6 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้ 4.2 ล้านล้านบาท ในรูปของพันธบัตรรัฐบาล

"การจัดทำงบการเงินแผ่นดิน เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกรมบัญชีกลาง เพื่อสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของแผ่นดิน โดยรวบรวมมาจากผลการดำเนินง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ผู้บริหารกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 จำนวน 84 คน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมคลังจังหวัดภายในเขต 4 ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายการเงินการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดภายในเขต 4รวมทั้งสิ้น 12 จังหวัด โดยมีนายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 พร้อมคณะให้การต้อนรับ

บัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5 ล้านบาท) ที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้พบกับนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอสว่างแดนดิน เพื่อประชุมหารือแนวทางปฏิบัติของอำเภอ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ณ จ.สกลนคร ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยได้พบกับนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 4 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมหารือกับนายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 4 และนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะบุคลากร โดยได้มอบนโยบายการทำงานและติดตามผลการดำเนินงาน

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๙

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน

บัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2559 หุ้น—๘ ม.ค. ๕๙

กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายไตรมาสแรก ปี 2559 เบิกจ่ายได้สูงขึ้นกว่าปีก่อน ตามเป้าหมายนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ บริเวณกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม

กรมบัญชีกลางลงพื้นที่เขต 6 ติดตามการเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๘

กรมบัญชีกลางลงพื้นที่สำนักงานคลังภายในเขต 6 เพื่อติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโย ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางประชุมหารือกับ Accountant General Malaysia, Accountant Generals ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังและคณะ ร่วมประชุมหารือกับ DATO'HAJI CHE PEE BIN SAMSUDIN, Accountant General Malaysia, Accountant General's Department of Malaysia

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐมาเลเซีย ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยประเด็นหลักในการหารือคือ

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม หุ้น—๓ ธ.ค. ๕๘

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทนมวลชน

กรมบัญชีกลางหารือคลังเขตติดตามการเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางเรียกประชุมหารือสำนักงานคลังเขต 1 – 9 เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล และร่วมแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2559 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมประชุมหารือกับ ผวจ.แพร่ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมหารือกับนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โดยมีนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต5 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือกับ ผวจ.เชียงใหม่ และประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดภายในเขต ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมหารือร่วมกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางประชุมหารือมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมหารือกับนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการใช้งานระบบ e-bidding

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุม โดยได้พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นสำคัญ ๆ

ภาพข่าว: การประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้าน) ผ่าน Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ

กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้า e-Payment ทั่วไป—๖ พ.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางพร้อมเดินหน้า CGD e-Payment ภายใต้โครงการ National e-Payment ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐมีความคล่องตัว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

กรมบัญชีกลางติดตามทุนหมุนเวียนเพื่อเงินนำส่งคลัง ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๘

กรมบัญชีกลางแจงทุนหมุนเวียน 26 แห่ง ส่งเงินคืนคลังแล้ว 17,177.10 ล้านบาท คาดเร็วๆ นี้ ได้เพิ่มอีก 10,904.05 ล้านบาท นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการติดตามการนำส่งเงินของทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนเกินความจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการ ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลความพึงพอใจต่อโครงการ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายยุทธนา หยิมการุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลแก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 125 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เสวนาเรื่อง

ภาพข่าว: รมช.คลังปล่อยตัวนักกีฬาในงานกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๘

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาในงานกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 14

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ Undo กบข.ตั้งแต่ตุลาคม 2558 ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ที่เลือกใช้สิทธิ Undo ครบทุกรายภายใน ต.ค. นี้ ย้ำว่าต้องคืนเงินครบทั้งจำนวนภายใน 30 ก.ย. นี้ หากไม่ทันจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ทันที นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง