Wednesday April 16, 2014 14:13

อธิบดีกรมบัญชีกลาง Press Releases

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน ทั่วไป—10 Apr 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชนในประเด็นความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 ณห้องสื่อมวลชนกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 เมษายน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานคลังเขต 6 และคลังจังหวัดพิษณุโลก ทั่วไป—07 Mar 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 6และสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะนายระพีผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในโครงการของหน่ว ทั่วไป—26 Feb 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในโครงการของหน่วยงานภาครัฐครั้งที่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ทั่วไป—20 Feb 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 แก่ รมช.คลัง ทั่วไป—09 Jan 14

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 ณห้องรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม

กรมบัญชีกลางชี้แจงการหักภาษี ณ ที่จ่ายหลังมีการปรับลดอัตราภาษี ทั่วไป—02 Jan 14

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556 ได้ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลางชะลอบังคับใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา ทั่วไป—26 Dec 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การ Mark up เพื่อเบิกจ่ายค่ายาชื่อสามัญ (Generic drug) และยาต้นแบบ (Original drug) เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—22 Dec 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดโครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางโดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ทั่วไป—16 Dec 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุขที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้กำกับดูแลการเบิกจ่าย ตลอดจนกำหนดสิทธิประโยชน์รูปแบบต่างๆ

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินรางวัลปี 55 ให้ส่วนราชการ ทั่วไป—16 Dec 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของข้าราชการและลูกจ้างประจำว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของภาคที่จะช่วยทำให้นโยบายของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้

ภาพข่าว: การประชุมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—24 Oct 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 13(1/2556)

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษรายการสเตชั่นไฟว์ ทาง ทั่วไป—24 Oct 13

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการสเตชั่นไฟว์ ช่วงสเตชั่นทอล์กทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5ในประเด็นนโยบายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณห้องรับรองชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 ตุลาคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 123 ปี กรมบัญชีกลาง ทั่วไป—11 Oct 13

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวสุภา ปิยะจิตติรองปลัดกระทรวงการคลัง และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลรองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายมนัส แจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางครบรอบ 123 ปี ทั่วไป—11 Oct 13

กรมบัญชีกลางรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 7 ตุลาคม 2556 ครบรอบ 123 ปี นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1.

กรมบัญชีกลาง จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 123 ทั่วไป—08 Oct 13

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 123 ปี วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่

ผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางครบรอบ 123 ปี ทั่วไป—07 Oct 13

กรมบัญชีกลางรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 7 ตุลาคม 2556 ครบรอบ 123 ปี นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1.

กรมบัญชีกลางรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ทั่วไป—27 Sep 13

กรมบัญชีกลางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุนหมุนเวียน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ต่อไป นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดงานสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ทั่วไป—25 Sep 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ซึ่งมีผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ มีจำนวน 119 คนโดยมีนางจินดา สังข์ศรีอินทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัล 2nd CGD INNOVATIONS 2013 ทั่วไป—19 Sep 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (2nd CGD INNOVATIONS 2013)โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 8 รางวัลและรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง จำนวน 16

บัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั่วไป—02 Sep 13

กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น ปี พ.ศ. 2556 เป็นปีที่ 3 โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ จำนวน 6 หน่วยงาน จาก 149 หน่วยงาน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมจัดหาพัสดุ เริ่มปีงบประมาณ 57 ดำเนินการได้ทันที ทั่วไป—27 Aug 13

กรมบัญชีกลางประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด และเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมประชุมกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ทั่วไป—11 Jul 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับนายอรพงศ์ เทียนเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและคณะในโอกาสร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

กระทรวงการคลังเข้มให้โอกาสสุดท้ายในการก่อหนี้ผูกพันปี 56 ทั่วไป—21 Jun 13

กระทรวงการคลังประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 พิจารณาเข้มการขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและขีดเส้นตาย 12 หน่วยงานที่ไม่ชี้แจงเหตุผลและไม่ขอผ่อนผัน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน ชุดที่ ทั่วไป—10 Jun 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน ชุดที่ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ขอผ่อนผันการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ซึ่งผลการพิจารณามีจำนวน 297 หน่วยงาน ที่ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นมา

กรมบัญชีกลางเปิดเผยตัวเลขงบลงทุนเข้าหลักเกณฑ์อนุมัติให้ขยายเวลาก่อหนี้ต่อไปได้ ทั่วไป—10 Jun 13

กรมบัญชีกลางประชุมคณะทำงานพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน ชุดที่ 1 ได้อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน 1,237 รายการ เป็นเงิน 31,392.35 ล้านบาท นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจจากแบบจำลองปร ทั่วไป—21 May 13

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจจากแบบจำลองประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสำหรับผู้บริหาร โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2

ภาพข่าว: ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายภาครัฐ ประจำปี 2556 ทั่วไป—17 May 13

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 4/2556 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทั่วไป—19 Apr 13

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่จากอดีตผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ประจำปีพ.ศ. 2556 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 เมษายน

“กรมบัญชีกลาง” มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นต่อเนื่องปีที่ ทั่วไป—02 Apr 13

“กรมบัญชีกลาง” มอบ 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปี 2555 ให้ “สกว” และทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำฯ กรมประมง ด้าน“สปสช.” คว้ารางวัลบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

กรมบัญชีกลาง จัดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2555 ทั่วไป—29 Mar 13

กรมบัญชีกลาง กำหนดมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่น ปีที่ 5” มุ่งยกระดับการบริหารจัดการกองทุนและทุนหมุนเวียน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางกำหนดจัดงานมอบรางวัล