องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้” http://www.newswit.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/ กสอ. ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน IPC2 Design 2019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ. พิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน IPC2 Design 2019; You Dream We Design พบกับกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ th-TH Tue, 19 Mar 2019 10:33:31 +0700 บุรีรัมย์แถลงความพร้อมจัดงาน พันธุ์บุรีรัมย์ มหกรรมกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 19-21 เมย.นี้ http://www.newswit.com/food/2019-03-11/e45147b0e59c71864df9449ec9b35d89/ บุรีรัมย์ เนรมิตพื้นที่จัด พันธุ์บุรีรัมย์ มหกรรมความรู้-ความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ อัดแน่นด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ในทุกมิติ พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ดีเดย์ 19-21 เมย.นี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ http://www.newswit.com/food/2019-03-11/e45147b0e59c71864df9449ec9b35d89/ Mon, 11 Mar 2019 9:35:58 +0700 วศ. เปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์ ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้หายาก http://www.newswit.com/gen/2019-03-08/5b5252e3ea1ccefcb0a37ea8005ce00f/ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์และกำเนิดกรมวิทยาศาสตร์ โดยนางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2019-03-08/5b5252e3ea1ccefcb0a37ea8005ce00f/ Fri, 08 Mar 2019 16:58:46 +0700 ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ MOU http://www.newswit.com/gen/2019-03-08/e089511c4c7e757808caf022c40d41e5/ เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับ บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ http://www.newswit.com/gen/2019-03-08/e089511c4c7e757808caf022c40d41e5/ Fri, 08 Mar 2019 16:10:23 +0700 ภาพข่าว: การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้กิจกรรมงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) http://www.newswit.com/evnt/2019-03-06/f65ee51cb28c5772ac76553737055b1a/ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้กิจกรรมงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) http://www.newswit.com/evnt/2019-03-06/f65ee51cb28c5772ac76553737055b1a/ Wed, 06 Mar 2019 14:46:56 +0700 วว./AIST ประเทศญี่ปุ่นจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาTISTR- AIST Mini Joint Symposium http://www.newswit.com/gen/2019-03-06/e13106ab81f41515a1977da88db8f539/ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา The 2nd TISTR-AIST Mini Joint Symposium เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาระหว่าง วว. และ National http://www.newswit.com/gen/2019-03-06/e13106ab81f41515a1977da88db8f539/ Wed, 06 Mar 2019 14:45:47 +0700 การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้กิจกรรมงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) http://www.newswit.com/evnt/2019-03-06/ac419fc67b9e4e1bd59da0ea19f74dc7/ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME http://www.newswit.com/evnt/2019-03-06/ac419fc67b9e4e1bd59da0ea19f74dc7/ Wed, 06 Mar 2019 14:44:19 +0700 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจากเยอรมนี สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 http://www.newswit.com/evnt/2019-03-06/a29f875ff712b3d9c15bdee41c74f1b9/ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer ประเทศเยอรมนี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 จัดงานสัมมนา หัวข้อ http://www.newswit.com/evnt/2019-03-06/a29f875ff712b3d9c15bdee41c74f1b9/ Wed, 06 Mar 2019 14:42:32 +0700 ภาพข่าว: คีนัน จัดงานประชุมประจำปี ขอบคุณพันธมิตร ที่ร่วมช่วยคนไทยกว่า 1.5 ล้านคน ได้มีทักษะและองค์ความรู้ที่ยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-03-06/11dd405e4f05c25d30f3405fe2200c06/ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมด้วย นาย ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (แถวหน้าขวาสุด) ประธานอำนวยการ พร้อมด้วย นาย ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด (แถวหลังซ้ายสุด) กรรมการอำนวยการ แห่ง มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ http://www.newswit.com/gen/2019-03-06/11dd405e4f05c25d30f3405fe2200c06/ Wed, 06 Mar 2019 14:41:02 +0700 สสว.จัดสัมมนา การสร้างตราสัญลักษณ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME http://www.newswit.com/evnt/2019-03-04/772687e1d96c473648459fdb3eb22cc3/ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME http://www.newswit.com/evnt/2019-03-04/772687e1d96c473648459fdb3eb22cc3/ Mon, 04 Mar 2019 11:20:15 +0700 กสอ. เดินหน้า DIP SME Academy ปี 3 เร่งพัฒนาศักยภาพต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาท http://www.newswit.com/evnt/2019-02-25/55d23dab789e23117d9ffcd78de84b42/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้า พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นต่อยอดกิจกรรม DIP SME Academy และการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิด http://www.newswit.com/evnt/2019-02-25/55d23dab789e23117d9ffcd78de84b42/ Mon, 25 Feb 2019 15:10:10 +0700 ภาพข่าว: EXIM BANK แถลงข่าวครบรอบ 25 ปี ชูบทบาทเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดใหม่สร้างผู้ส่งออก SMEs ที่แข่งขันได้ http://www.newswit.com/fin/2019-02-21/34bea760b4cfb52c046dac7d44eb2096/ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงข่าว EXIM BANK ครบรอบ 25 ปี พร้อมทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างเครือข่ายธุรกิจ การเงิน และองค์ความรู้ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ และสร้างผู้ส่งออก http://www.newswit.com/fin/2019-02-21/34bea760b4cfb52c046dac7d44eb2096/ Thu, 21 Feb 2019 16:09:29 +0700 ภาพข่าว: โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/aebdddfd04d99df9ce0b4b454c6bcc02/ คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/aebdddfd04d99df9ce0b4b454c6bcc02/ Thu, 21 Feb 2019 13:42:31 +0700 OKMD และ TK park แบ่งปันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนปลูกจิต http://www.newswit.com/gen/2019-02-20/2bc18edacf72c6b23afe815b570ffdd0/ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมส่งต่อความห่วงใยในสุขภาพของเยาวชนในภาวะที่มลพิษทางอากาศกำลังเป็นวิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วประเทศ ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย N95 แก่เด็กนักเรียน คุณครู http://www.newswit.com/gen/2019-02-20/2bc18edacf72c6b23afe815b570ffdd0/ Wed, 20 Feb 2019 15:25:46 +0700 สทน.โชว์งานวิจัยระดับนานาชาติ เด่นสิ่งแวดล้อม สอดแทรกประเด็นสื่อโซเชียล http://www.newswit.com/gen/2019-02-20/5f64d2c4e81c91bbeb18837cf5c54c34/ การจัดงานประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3 ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และผลงานวิจัยต่าง ๆ http://www.newswit.com/gen/2019-02-20/5f64d2c4e81c91bbeb18837cf5c54c34/ Wed, 20 Feb 2019 9:56:08 +0700 ภาพข่าว: พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ 2D ให้กับโรงเรียน 5,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ. http://www.newswit.com/gen/2019-02-18/d7661c615096334a3a32e111e5010390/ นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนเลขาธิการ สพฐ. ร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัวโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน โดยส่งมอบสื่อการเรียนรู้ http://www.newswit.com/gen/2019-02-18/d7661c615096334a3a32e111e5010390/ Mon, 18 Feb 2019 16:24:54 +0700 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา http://www.newswit.com/nrg/2019-02-18/64b00834e650610aa70650bbafa2445a/ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา http://www.newswit.com/nrg/2019-02-18/64b00834e650610aa70650bbafa2445a/ Mon, 18 Feb 2019 15:48:06 +0700 ภาพข่าว: งานMarketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME http://www.newswit.com/evnt/2019-02-15/d870cb240a1420868a40e821c94aa485/ ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) http://www.newswit.com/evnt/2019-02-15/d870cb240a1420868a40e821c94aa485/ Fri, 15 Feb 2019 11:29:49 +0700 สสว.ติดอาวุธ SME พัฒนา SME Knowledge Center สู่ภาคใต้ มุ่งแผนการตลาด ด้าน DIGITAL MARKETING ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) พร้อมก้าวสู่ความเป็น Modernization http://www.newswit.com/evnt/2019-02-14/7a6ee3b0e52ebc160372714ef9345c08/ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมนา ในหัวข้อ Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME http://www.newswit.com/evnt/2019-02-14/7a6ee3b0e52ebc160372714ef9345c08/ Thu, 14 Feb 2019 16:10:26 +0700 พัฒนาแรงงานนนท์ สร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษา มก. ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอนาคต http://www.newswit.com/gen/2019-02-13/14c4bf67d51f567c43d6966c3b993210/ นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชานวัตกรรมอาคาร จำนวน 32คน เข้าศึกษา ดูงาน สนพ.นบ เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน http://www.newswit.com/gen/2019-02-13/14c4bf67d51f567c43d6966c3b993210/ Wed, 13 Feb 2019 15:16:28 +0700 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อ Marketing Mega Trend 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-02-12/184c4fb95d2c8c162cd112a5706f8bcf/ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมนา ในหัวข้อ Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME http://www.newswit.com/gen/2019-02-12/184c4fb95d2c8c162cd112a5706f8bcf/ Tue, 12 Feb 2019 13:13:18 +0700 สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) http://www.newswit.com/evnt/2019-02-12/25c5bc90a8949169bed99438e138162a/ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) http://www.newswit.com/evnt/2019-02-12/25c5bc90a8949169bed99438e138162a/ Tue, 12 Feb 2019 10:30:19 +0700 จุฬาฯ เปิดตัว Sound of Chula ส่งต่อองค์ความรู้สู่คนไทย ผ่านช่องทาง Sound Cloud Podcast หวังใช้เสียงลดช่องว่างสร้างสังคม http://www.newswit.com/gen/2019-02-04/5461eee44d74d026058290fe7e96851b/ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า สนจ.ได้เปิดตัว Sound of Chula ซึ่งเป็น Podcast สื่อเสียงสร้างสรรค์และใช้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ในโลกโซเชี่ยล ชวนคนไทยใช้เสียงลดช่องว่างสร้างสังคม http://www.newswit.com/gen/2019-02-04/5461eee44d74d026058290fe7e96851b/ Mon, 04 Feb 2019 17:56:01 +0700 กสอ. เตรียมคลอด 77 โปรดักส์ ฮีโร่ ไทยเด่น ติวเข้มผู้ประกอบการชุมชนเร่งมือพัฒนาสินค้าต้นแบบสู่อุตฯ เชิงพาณิชย์ http://www.newswit.com/gen/2019-02-04/3bfbcb80ab01c99b17fdb563f584e8ab/ กสอ. เผย 77 ผลิตภัณฑ์ 77 จังหวัด โครงการ ไทยเด่น ก้าวหน้า คุมเข้มเตรียมพร้อมคลอด Product Hero ของแต่ละจังหวัดได้ในเดือนมีนาคมศกนี้ เร่งมือเสริมแกร่งองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการชุมชนเข้มข้น ทั้งด้านบริหารจัดการต้นทุน และกระบวนการผลิตในระบบมาตรฐานสากล http://www.newswit.com/gen/2019-02-04/3bfbcb80ab01c99b17fdb563f584e8ab/ Mon, 04 Feb 2019 11:43:45 +0700 จุฬาฯ ผุดโครงการวิจัยฝุ่น PM 2.5 บนโครงข่าย LoRaWAN http://www.newswit.com/it/2019-02-04/ede3367976a5db6c0fc1af983914940e/ ภาควิชาการตื่นตัวรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยจุฬาฯ ต่อยอดองค์ความรู้เทคโนโลยีร่วมดูแลสังคมด้วยโครงการวิจัย PM 2.5 Sensor for All พัฒนาต้นแบบเซ็นเซอร์เฟสแรกติดตั้งภายในและพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บข้อมูลฝุ่น PM 2.5 โดยผ่านโครงข่าย LoRaWAN และ http://www.newswit.com/it/2019-02-04/ede3367976a5db6c0fc1af983914940e/ Mon, 04 Feb 2019 8:27:17 +0700 กรมการพัฒนาชุมชน จับมือสถาบันอาหาร และภาคีเครือข่ายร่วม แถลงผลงาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ http://www.newswit.com/evnt/2019-02-01/6d40f298e622d365333870f238713b4b/ กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม และภาคีเครือข่าย แถลงผลงานกิจกรรมยกระดับอาหารถิ่นรสไทยแท้(OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต http://www.newswit.com/evnt/2019-02-01/6d40f298e622d365333870f238713b4b/ Fri, 01 Feb 2019 11:32:32 +0700 มรภ.สงขลา สานความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย http://www.newswit.com/gen/2019-01-31/f88eaf72b20487e95f28e06ad256a35b/ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ม.ซายน์ มาเลเซีย นำคณาจารย์-นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สานความร่วมมือสู่การพัฒนาด้านวิชาการ อาจารย์ตะวัน รัตนประเสิรฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2019-01-31/f88eaf72b20487e95f28e06ad256a35b/ Thu, 31 Jan 2019 17:51:07 +0700 ไปรษณีย์ไทย สานต่อความสำเร็จ โครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ชูโรดแมปขับเคลื่อนชุมชน ช่วยขนส่งและขายสินค้า หนุนเศรษฐกิจชุมชนเติบโตตลอดปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-01-31/247c129b079fda43193998e6a885ec0b/ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าโครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2562 จับมือท้องถิ่นจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมวางโรดแมปขับเคลื่อนชุมชน เสริมแกร่งสินค้าท้องถิ่นและพื้นที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด http://www.newswit.com/gen/2019-01-31/247c129b079fda43193998e6a885ec0b/ Thu, 31 Jan 2019 12:07:10 +0700 งานแถลงข่าวพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับ SME หรือ Knowledge Center ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/evnt/2019-01-29/9691a38db5191bab5c966f3c445c26cc/ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME หรือ Knowledge Center ประจำปี 2562 และสัมมนาในหัวข้อ SME : Speed Up to the New Game พร้อมเชิญวิทยากรระดับประเทศ นายปริญญ์ http://www.newswit.com/evnt/2019-01-29/9691a38db5191bab5c966f3c445c26cc/ Tue, 29 Jan 2019 15:23:57 +0700 ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดงานสัมมนา Thailand KM Network Forum 2019 http://www.newswit.com/fin/2019-01-28/5355fc6bbf79a41ceefec1e2d38dfb95/ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) โดยความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) และสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) http://www.newswit.com/fin/2019-01-28/5355fc6bbf79a41ceefec1e2d38dfb95/ Mon, 28 Jan 2019 16:35:19 +0700