ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๗:๕๘ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

เอสเอ็มอีแบงก์ ย้ำบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ ช่วยอบรมเติมองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาด หุ้น—๒ ก.ค. ๕๘

ในวันนี้ (2 กรกฎาคม 2558) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้แถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการอบรมพัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต ปี 2558 งานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ

อำนวย พบปะอาสาสมัครชาวนาหัวไวใจสู้ หวังพัฒนาองค์ความรู้เป็น Smart Farmer ด้านข้าวเหนียว ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการพบปะชาวนา หัวไวใจสู้ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาข้าวเหนียว" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ว่า

DTI มอบทุนพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 58 ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

DTI เตรียมมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร ตำแหน่งอาจารย์ขึ้นไป ที่สังกัด รร.จปร. หรือ รร.นร. หรือ รร.นอ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร

วธ. เร่งพัฒนาระบบเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม สนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

OKMD ชวนผู้ประกอบการ OTOP ภาคอีสาน ลับคมกลยุทธ์พัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เชิญผู้ประกอบการOTOP ภาคอิสาน ลับคมความรู้และฝึกฝนกลยุทธ์ด้านการตลาดกับผู้ซื้อตัวจริงระดับโลก ในกิจกรรม "เข้าใจตลาด พัฒนาจากตัวตน" (Know Global-Build Local)

Vietnam Outlook ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิด และองค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ “Vietnam

กระทรวงเกษตรฯจัดสัมมนาแนวทางการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามลักษณะของดินและชนิดพืช ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๘

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เ รื่อง “แนวทางการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามลักษณะของดินและชนิดพืช” ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ว่า

OKMD จับมือกูรูตลาดต่างประเทศ มุ่งสร้าง Thai Team เครือข่ายพัฒนาสินค้าโอทอปไทยสู่ตลาดโลก ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เดินหน้าเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ OTOP ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย นำร่องภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ ตามด้วยภาคใต้ที่

วธ. เปิดเวทีบรรณารักษ์-นักวิชาการ 25 ชาติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับระบบห้องสมุดแบบยั่งยืน ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๖ “ความมุ่งหวังอาเซียน:

จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สร้างคุณค่าอาหารไทยสู่ครัวโลก เผยแพร่เมนูจากครัวสระปทุมในมุมพระอัจฉ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิด“ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย(Thai Food Heritage) พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่เฉพาะทาง และนับเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านอาหารแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีรมว.อุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

OKMD ชวนผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้ อบรมกลยุทธ์พัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เชิญผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อตัวจริงระดับโลก ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจตลาด พัฒนาจากตัวตน” (Know Global-Build Local)

ภาพข่าว: OKMD ติดอาวุธไอเดียผู้ประกอบการโอทอปภาคเหนือ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD (ที่หนึ่งจากซ้าย) และนายนาวิน สินธุสอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่สองจากซ้าย) เปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาด

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๘

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3) เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งผู้ขอรับทุนต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๘

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่พื้นที่และราษฎร นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ

พ่อแม่ยุคใหม่เชื่อการให้ลูกเรียนเสริมภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยุค ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๘

สถาบันภาษาอีซีซี ผู้นำการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาระดับแนวหน้าของเมืองไทย จัดงาน ECC back to School พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆที่จบคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเสริมช่วงเปิดเทอมให้กับน้องๆเยาวชน

TCDC จับมือ สสส. ต่อยอดองค์ความรู้เยาวชนไทยสู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๘

TCDC จับมือ สสส. ต่อยอดองค์ความรู้เยาวชนไทยสู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ความสำเร็จจาก "โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน” หลังจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ

ภาพข่าว: SPU : ขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ : ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษา ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๘

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา "มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง" ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

OKMD ดันโมเดลพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป รุกส่งผ้าผืนชิงมาร์จินตลาดโลกเพิ่ม ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD ดันผู้ประกอบการOTOP ส่งออกผ้าผืนไทยเจาะตลาดอเมริกาและยุโรป ตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดในโลก ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ หลังผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์สามารถสร้างมาร์จิน

วธ.สั่งรวบรวมองค์ความรู้ช่างรัก-ช่างฝีมือดีทั่วอาเซียน ร่วมแลกเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดทำมรดกอัตล ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้การเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปลายปี 2558 โดยกรมศิลปากร

ภาพข่าว: ทีมบางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ร่วมเสริมแกร่งขยายความรู้ชุมชนสู่กลุ่มพี่น้อง ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๘

ทีมงานวิทยากรกระบวนการ จาก บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด ในเครือสหวิริยา ร่วมเสริมแกร่ง สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ต.พงศ์ประศาสน์ ร่วมขับเคลื่อน”โครงการฝึกอบรมการจัดการสุขภาพชุมชน”

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม Follow Indonesia : รู้ทันเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิด และองค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ “Follow

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดูแลเข้มการใช้สารแอมโมเนีย ในโรงงานน้ำแข็ง หวั่นเหตุสารเคมีรั่วไหล หลังพบสถิติ ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รณรงค์ความปลอดภัยดูแลเข้มการใช้สารแอมโมเนียในโรงงานอุตสาหกรรม รุกจัดทำข้อควรระวังในการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น พร้อมองค์ความรู้ในการจัดการเมื่อเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลอย่างถูกต้องแก่ 2,716 โรงงานทั่วประเทศ

OKMD ชี้ช่อง อาหารไทยคุณภาพสูง มุ่งสู่สหรัฐอเมริกา ตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพรองรับสินค้าไม่มีที่สิ้นสุด ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD ชี้ช่องทางพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารไทยคุณภาพสูง(Specialty Food) เจาะตลาดสหรัฐอเมริกา หลังผลวิจัยล่าสุดในปี 2558 ของ Specialty Food Association สหรัฐอเมริกา

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ราชภัฏโคราช จับมือ กรมทรัพยากรธรณี MOU ด้านการวิจัย สำรวจ อนุรักษ์ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย สำรวจ อนุรักษ์และบูรณาการองค์ความรู้

กรมพลศึกษา ผลิต 5 คลิปวิดีโอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๘

ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและการกีฬาเพื่อมวลชน โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า—๖ พ.ค. ๕๘

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก.วิทย์ จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด

วธ.พัฒนาองค์ความรู้สู่เศรษฐกิจดิจิตัล เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์

OKMD แนะโอทอป ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก บุกตลาดญี่ปุ่น ทั่วไป—๕ พ.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD ชี้ช่องทางผู้ประกอบการ OTOP ไทย เร่งพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก บุกตลาดญี่ปุ่น หลังผลวิจัยแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ OTOP ของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

สู่ที่สุดองค์ความรู้ด้านศิลปะในไทย ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๘

มหาวิทยาลัยศิลปากรไขกุญแจอีกขั้นองค์ความรู้ด้านศิลปะ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์แห่งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ไทย