ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒:๓๔ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

OKMD ดันโมเดลพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป รุกส่งผ้าผืนชิงมาร์จินตลาดโลกเพิ่ม 100% ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD ดันผู้ประกอบการOTOP ส่งออกผ้าผืนไทยเจาะตลาดอเมริกาและยุโรป ตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดในโลก ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ หลังผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์สามารถสร้างมาร์จิน

วธ.สั่งรวบรวมองค์ความรู้ช่างรัก-ช่างฝีมือดีทั่วอาเซียน ร่วมแลกเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดทำมรดกอัตลักษณ์อาเซียน ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้การเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปลายปี 2558 โดยกรมศิลปากร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่ากำลังเร่งเตรียมจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศหัวข้อ“มรดกอัตลักษณ์อาเซียน” ซึ่งจะเชิญผู้แทนในประเทศอาเซียนที่มีความรู้ด้านช่างแขนงต่างๆ อาทิ ช่างรักจากกลุ่มสมาชิกอาเซียนอย่าง ช่างรักจากลาว เวียดนามและกัมพูชา เป็นต้น รวมถึงช่างฝีมือดีและผู้เชี่ยวชาญทางการแสดงและด้านวรรณกรรม มาร่วมประชุมเพื่อจัดทำองค์ความรู้อัตลักษณ์ของงานช่างของอาเซียนร่วมกัน ที่สำคัญเป็น การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวของงานช่างของแต่ละประเทศด้วย รวมทั้งนำเสนอผลงานและสาธิตการทำงานช่างในสาขาของประเทศต่างๆ ด้วย โดยกำหนดจัดสัมมนาเดือนกรกฎาคม 2558

นายวีระ กล่าววต่อว่า นอกจากนี้ในการจัดสัมมนาดังกล่าวจะมีการหารือและระดม ความคิดเห็นเรื่องการจัดมหกรรมรามายณะอาเซียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดือนธันวาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยเชิญศิลปินทุกแขนงของแต่ละชาติอาเซียน เพื่อร่วมหาแนวทางในการแสดงโขนหรือว่ารามายณะ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงที่เป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมอาเซียน และมอบให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ กำหนดขอบเขตหรือตอนรายละเอียดการจัดแสดง รามายณะอาเซียน โดยให้ดำเนินการพร้อมๆ กับการจั

ภาพข่าว: ทีมบางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ร่วมเสริมแกร่งขยายความรู้ชุมชนสู่กลุ่มพี่น้อง ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๘

ทีมงานวิทยากรกระบวนการ จาก บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด ในเครือสหวิริยา ร่วมเสริมแกร่ง สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ต.พงศ์ประศาสน์ ร่วมขับเคลื่อน”โครงการฝึกอบรมการจัดการสุขภาพชุมชน”

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม Follow Indonesia : รู้ทันเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิด และองค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ “Follow

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดูแลเข้มการใช้สารแอมโมเนีย ในโรงงานน้ำแข็ง หวั่นเหตุสารเคมีรั่วไหล หลังพบสถิติ ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รณรงค์ความปลอดภัยดูแลเข้มการใช้สารแอมโมเนียในโรงงานอุตสาหกรรม รุกจัดทำข้อควรระวังในการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น พร้อมองค์ความรู้ในการจัดการเมื่อเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลอย่างถูกต้องแก่ 2,716 โรงงานทั่วประเทศ

OKMD ชี้ช่อง อาหารไทยคุณภาพสูง มุ่งสู่สหรัฐอเมริกา ตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพรองรับสินค้าไม่มีที่สิ้นสุด ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD ชี้ช่องทางพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารไทยคุณภาพสูง(Specialty Food) เจาะตลาดสหรัฐอเมริกา หลังผลวิจัยล่าสุดในปี 2558 ของ Specialty Food Association สหรัฐอเมริกา

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ราชภัฏโคราช จับมือ กรมทรัพยากรธรณี MOU ด้านการวิจัย สำรวจ อนุรักษ์ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย สำรวจ อนุรักษ์และบูรณาการองค์ความรู้

กรมพลศึกษา ผลิต 5 คลิปวิดีโอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๘

ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและการกีฬาเพื่อมวลชน โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า—๖ พ.ค. ๕๘

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก.วิทย์ จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด

วธ.พัฒนาองค์ความรู้สู่เศรษฐกิจดิจิตัล เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์

OKMD แนะโอทอป ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก บุกตลาดญี่ปุ่น ทั่วไป—๕ พ.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD ชี้ช่องทางผู้ประกอบการ OTOP ไทย เร่งพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก บุกตลาดญี่ปุ่น หลังผลวิจัยแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ OTOP ของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

สู่ที่สุดองค์ความรู้ด้านศิลปะในไทย ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๘

มหาวิทยาลัยศิลปากรไขกุญแจอีกขั้นองค์ความรู้ด้านศิลปะ เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์แห่งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ไทย

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดงานสถาปนิก58 ASA NEXT | ตัวตน คนไทย ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๘

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดงานสถาปนิก’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย” เปิดเวทีสถาปนิกไทยโชว์ศักยภาพ ความสามารถสู่เวทีโลก เชิญชวนสถาปนิกไทยและสถาปนิกทั่วเอเชีย ร่วมกิจกรรมส่งเสริม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม

อำนวย สนับสนุนการทำวิจัย ชี้ผลวิจัยสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาของประเทศ เป็นองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรและนัก ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน :

ประกาศความพร้อม โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA พลังงาน—๒๔ เม.ย. ๕๘

ประกาศความพร้อม โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016 ยกระดับประเทศไทย ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชีย กระทรวงพลังงาน และ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซิป้าสัมมนาลิขสิทธิ์เสริมความรู้ดันเอกชนรุกAEC ไอที—๒๓ เม.ย. ๕๘

ซิป้า เดินหน้าโหมความพร้อมภาคเอกชนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์รุก AEC หนุนสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจดิจิตอล เพิ่มองค์ความรู้องค์ และเข้าใจการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนประเทศสู่ความพร้อมรุกก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ห่วงใยประชาชนแนะดูแลสุขภาพช่วงหน้าร้อน สุขภาพ—๒๑ เม.ย. ๕๘

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยประชาชนในช่วงหน้าร้อนแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพและการดูแลผิวพรรณโดยพึ่งสมุนไพร ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อย่างตรงไปตรงมา เพลิดเพลิน สนุกสนาน สอดแทรกมุกตลกขำขัน จึงผลิตละครซิทคอม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ ลอรีอัล พัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอาง สุขภาพ—๑๖ เม.ย. ๕๘

จากการสำรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยมีความ “อยากขาว” มากกว่าผู้บริโภคในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่คนไทยทั้งหญิงและชาย นอกจากนี้

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ไลฟ์สไตล์—๑๖ เม.ย. ๕๘

นางพัชณีย์ ยงยอด ผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญฟังการสัมมนา หัวข้อ ผลิตภาพยุคหน้าพัฒนาด้วยผู้นำที่รู้จริง ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมการสัมมนา Productivity Talk ประจำเดือนเมษายน หัวข้อ “ผลิตภาพยุคหน้าพัฒนาด้วยผู้นำที่รู้จริง” เป็นการเรียนรู้แนวทางการเป็นผู้นำที่มีความรู้อย่างเข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ

OKMD แนะผู้ประกอบการโอทอป เฟ้นหา อันเม็ท ดีมานด์ พร้อมชี้ช่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD ระบุสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย รูปแบบเดิมล้นตลาด(Oversupply) คือต้นตอสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน เร่งเผยแพร่งานวิจัยแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ OTOP ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ภาพข่าว: OKMD เผยผลวิจัยแนวโน้มความต้องการโอทอปไทยในตลาดโลก ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๘

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ สบร. (ที่สองจากซ้าย) เปิดผลวิจัยแนวโน้มความต้องการสินค้า OTOP ไทย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวรุ่ง ที่มีความต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ คือ

สถาบันอาหาร Kick Off ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย แหล่งรวมองค์ความรู้ด้านอาหารแห่งแรกในไทย ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๘

สถาบ้นอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ฤกษ์อวดโฉม “ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย” หรือ Thai Food Heritage ภายในบริเวณสำนักงานสถาบันอาหาร อรุณอมรินทร์ 36 เชิงสะพานพระราม 8 หลังปลุกปั้นมาตั้งแต่ปี 2556 ได้อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปยางพารา ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิตปี 2558/59 นั้น ได้ให้นโยบายแต่ละจังหวัดดำเนินการจัดทำประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด ราคายางพาราแยกตามชนิดยางพาราในจังหวัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ทั้งด้านการวิจัยและความเป็นนานาชาติ ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๘

ศ.ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในด้าน การส่งเสริมด้านการวิจัยความเป็นนานาชาติ และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนโดยการสร้างองค์ความรู้

ภาพข่าว: เวก้าฯร่วมกับสภานักธุรกิจไทยยูเออี จัดสัมมนาพาเปิดตลาดอาหรับอย่างเจาะลึก ทั่วไป—๑ เม.ย. ๕๘

นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ประธานสภานักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรรมการผู้จัดการ บ.เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด (ดูไบ) ร่วมกับ นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ ผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

ASA Expo มีการปรับและยกระดับงานสัมมนาวิชาการในงานสถาปนิกอย่างต่อเนื่อง บ้าน/คอนโด—๑ เม.ย. ๕๘

ASA EXPO 2015 | การพัฒนาองค์ความรู้ในวงการสถาปัตยกรรมและการเปิดโลกทัศน์ของคนในวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ถือเป็นภารกิจสำคัญของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA Expo มีการปรับและยกระดับงานสัมมนาวิชาการในงานสถาปนิกอย่างต่อเนื่อง

ผู้แทนสถาบันสุขภาพสหรัฐเข้าพบพิเชฐหวังดันความร่วมมือการแพทย์แนวใหม่พร้อมดึงTCELS-รามาฯแจม สุขภาพ—๑ เม.ย. ๕๘

ผู้แทน NIH สหรัฐเข้าพบ “พิเชฐ” หารือความร่วมมือนำองค์ความรู้ด้านจีโนมมนุษย์ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ของทั้งสองประเทศ พร้อมหนุน TCELS ผนึก รพ.รามาฯ ทำศูนย์จีโนมสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมและข้อมูลรักษา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) แถลงข่าว เปิดผลวิจัยแนวโน้มความต้องการ OTOP ไทย ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) แถลงข่าว “เปิดผลวิจัยแนวโน้มความต้องการ OTOP ไทย ในตลาดต่างประเทศ”พบการ เผยข้อมูล ครั้งแรก ของ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมโอทอปไทย ได้แก่ อาหาร ของใช้ของตกแต่งบ้าน และ เสื้อผ้าเครื่องประดับ ประเทศไหน

ภาพข่าว: เอสซีจี ร่วมสัมมนาสาธารณะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจกับกระบวนการยุติธรรม ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

นายเอกชัย ชินณพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานศาลอุทธรณ์ มอบของที่ระลึกให้กับนายกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง (ขวา) เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (ซ้าย)