ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๑:๑๒ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

ภาพข่าว: ประกันภัยมิตซุยฯ สร้างองค์ความรู้ข้ามประเทศ ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นาย ทาเคชิ ทาคาโทอิ ผู้บริหาร บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย พร้อมพนักงาน ร่วมกันต้อนรับพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับสากล

สศข.3 ร่วมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ดันองค์ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่ ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตระดับจังหวัด พร้อมเดินหน้าขยายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบในปี 58 ผลักดันองค์ความรู้สู่เกษตรกรเรื่องดิน และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 อุดรธานี (สศข.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 3,801,900 ไร่ ภาพรวมผลผลิตมีปริมาณ 1,280,576 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 1ทั้งพื้นที่และผลผลิต เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นและวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

ในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกร ตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยให้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เกษตรกรในทุกพื้นที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช

กระทรวงเกษตรฯ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานวันเกษตรอีสาน เน้นเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้แล ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรอีสาน ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานกระบือแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีก ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณกระบือลดลงอย่างต่อเนื่อง

เปิดฉากมหกรรมความรู้ ไทยม์แมชชีน: เมื่อเทรนด์โลก ย้อนสู่ภูมิปัญญาไทย ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดงานมหกรรมความรู้ (OKMD Knowledge Festival) ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด

ร.ร.พระหฤทัยฯ สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ เปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ สมาร์ทสคูล ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๘

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนแวดวงการศึกษาให้เกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พลิกโฉมการเรียนแบบท่องจำหรือเลกเชอร์ในห้องเรียน สู่การเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่กว้างขึ้น

OKMD เชิญร่วมสัมมนา 4D Symposium: อยู่แบบไทย ในงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 3 ไทยแมชชีน : ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ขอเชิญมืออาชีพในวงการธุรกิจที่อยู่อาศัยและผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนา 4D Symposium: อยู่แบบไทย ครั้งแรกของงานสัมมนาแบบ 4 มิติ ที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพการอยู่อาศัยของไทย

OKMD ชวนร่วมงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 3: เมื่อเทรนด์โลก ย้อนสู่ภูมิปัญญาไทย ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ขอเชิญผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองที่แตกต่าง อัพเดทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสุดยอดนักคิด และผู้ประกอบการแถวหน้าในธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ – อาหาร สุขภาพ และที่อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด ไทยแมชชีน : เมื่อเทรนด์โลก

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์รุ่นใหม่จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๘

นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดฝึกอบรมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์รุ่นใหม่จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรที่มีองค์ความรู้

ก.ล.ต.-นิด้า ลงนาม MOU โครงการ พันธมิตรวิชาการ หุ้น—๖ ม.ค. ๕๘

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “พันธมิตรวิชาการ” ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงาน ME Thai Contest 2015 ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๘

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ME Thai Contest 2015 โครงการประกวดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย เพื่อชิงโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1 ชมนิทรรศการและเวทีย่อยที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์ความรู้ด้านสถาบันชาติ

OKMD เปิดโต๊ะสัมมนา Long Table Symposium: อาหารบ้านบ้าน ในงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 3 ไทยแมชชีน : ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา Long Table Symposium: อาหารบ้านบ้าน ครั้งแรกของงานสัมมนาที่เปลี่ยนโต๊ะเลคเชอร์เป็นโต๊ะอาหาร เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและลิ้มรสประสบการณ์จริงกับอาหาร

นิด้า จับมือ ก.ล.ต. เป็นพันธมิตรทางวิชาการ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ปั้นบุคลากรรองรับการเติบโตตลาดทุนไทย หุ้น—๖ ม.ค. ๕๘

‘นิด้า’ เซ็น เอ็มโอยูกับ ก.ล.ต. ดำเนินโครงการ ‘พันธมิตรวิชาการ’ ร่วมพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ปั้นบุคลากรรองรับการเติบโตของตลาดทุนไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี

ภาพข่าว: การสร้างองค์ความรู้ระบบสหกรณ์ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๘

นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ "การสร้างองค์ความรู้การคุ้มครองระบบสหกรณ์" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ หรือผู้แทนจากสหกรณ์

สบร. แนะความรู้คือโอกาส ชวนเกาะติดเทรนด์โลกในงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๗

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เดินหน้าสร้างโอกาสและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างสังคมฐานความรู้ ล่าสุดร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

ภาพข่าว: สบร. ชวนเกาะติดเทรนด์โลกในงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 3 ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๗

อารยะ มาอินทร์ (กลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร.(OKMD) เป็นประธานในงานแถลงข่าวประกาศการจัดงานมหกรรมความรู้ (Knowledge Festival) ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ไทยม์แมชชีน: เมื่อเทรนด์โลก

Gossip news: BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๕๗

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. เชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนำกรอบแนวคิดการออกแบบสนามเด็กเล่น

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวโครงการ BBL ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๗

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนำกรอบแนวคิดการออกแบบสนามเด็กเล่น

ภาพข่าว: เปิดเปิบปัญญา ร้านหนังสือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๗

ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดร้านหนังสือ “เปิบปัญญา” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะจากเทคนิคลายรดน้ำ ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๕๗

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสร้างสรรค์ศิลปะจากเทคนิคลายรดน้ำ ภายใต้โครงการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยวันที่ ๑๓ – ๑๔ และ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ณ

เขียน = ค้นพบตัวเอง (Active Journal for Self-Discovery) 2558 ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๕๗

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต ได้พัฒนาการอบรมโดยใช้การเขียน ในลักษณะพิเศษ เรียกว่า “Active Journal” หรือ “Process Writng” การเขียนบันทึกที่เน้นกระบวนการบนพื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงลึกและองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง

ภาพข่าว: วว. ชวนเอสเอ็มอีโชว์แผนธุรกิจพ่วงนวัตกรรม ชิงรางวัลมูลค่า 300,000 ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๗

สถาบันวิจัยวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์สมาร์ทเอสเอ็มอี เปิดตัวโครงการ Innovation Moves Season # 2 หนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมให้เข้าถึงเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครเอสเอ็มอีที่สนใจพัฒนาสินค้า

ภาพข่าว: เอสซีจี จัดสัมมนา SCG Marketing Best Collaboration Revolution International ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๗

เอสซีจี จัดสัมมนา SCG Marketing Best Collaboration Revolution “International Conference” ผลักดันศักยภาพนักการตลาด พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ระดับโลก นายกานต์ ตระกูลฮุน (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล (ซ้าย)

ภาพข่าว: สถาบันฯสิ่งทอ สร้างองค์ความรู้ปูทางผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๗

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเปิดงานสัมมนา “การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่ความเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน” ตั้งเป้าพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ สับปะรด

ภาพข่าว: เปิดตัวสีศิลปะของไทย...พร้อมตีตลาดเอเชีย-ตะวันออกกลาง สินค้า—๓ ธ.ค. ๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จับมือร่วมกับ นางปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นานมี เปิดตัว “สีศิลปากรประดิษฐ์” ซึ่งเป็นสีที่ผลิตโดยองค์ความรู้จากนักวิจัยไทยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

ภาพข่าว: อาหารไทยจะไปAEC ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๗

ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์โครงการสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่อาหารไทยสู่ AEC” เพื่อขยายฐานองค์ความรู้ทั้งวัตถุดิบไทย

สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม เต็มอิ่มกับวัฒนธรรมอีสาน ช้อปปิ้งของฝากถูกใจ ใน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ไลฟ์สไตล์—๒๘ พ.ย. ๕๗

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงวัฒนธรรมที่มุ่งสืบสานภูมิปัญญาและสานต่อองค์ความรู้แห่ง“ถิ่นอีสาน” ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ชวนนักท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ กับทริปท่องเที่ยวอันแสนประทับใจใน “จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2557:

วว. เปิดโครงการ Innovation Moves Season # 2 ชวนเอสเอ็มอีโชว์แผนธุรกิจพ่วงนวัตกรรม ชิงรางวัลมูลค่า ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๗

สถาบันวิจัยวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Smart SME เปิดตัวโครงการ Innovation Moves Season # 2 หนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมให้เข้าถึงเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครเอสเอ็มอีที่สนใจพัฒนาสินค้า

TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเลเซีย หอบความร่วมมือหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนกลับไทย สุขภาพ—๒๖ พ.ย. ๕๗

TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเซีย ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน “BiotechCrop” เน้นพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)