ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๗:๑๖ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

ชีวิต อำนาจ ชาติพันธุ์ รวบรวมองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์ในเอเชียเพื่อดำรง เผยแพร่อัตลักษณ์แห่งเผ่าพันธุ์ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชียครั้งที่ ๑ เรื่อง “ชีวิต อำนาจ

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ ในงานเสวนา Thailand Trust Mark : Branding for the Future ภายใต้งานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--เอ็ม.โอ.ชิค

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา “Thailand Trust Mark : Branding for the Future” ในงานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์กับวิทยากรจากองค์กรชั้นนำ อาทิ สินค้าของขวัญและของตกแต่งบ้านแบรนด์ “Qualy” ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง แบรนด์ “Wel- B” และผลิตภัณฑ์โฮมสปา แบรนด์“สบายอารมณ์" และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างแบรนด์เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2507 8273 - 4 โทรสาร 0 2547 4235 - 7 ในวันและเวลาราชการ

สบร. ระดมกูรูด้าน BBL แนวหน้าของเมืองไทยร่วมเสวนาในงาน 10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๘

สบร. ระดมกูรูด้าน BBL แนวหน้าของเมืองไทยร่วมเสวนาในงาน 10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ชูไฮไลต์การใช้ BBL กับการแก้ปัญหาชาติ แก้ปัญหาสังคม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปี

ผู้แทนรัฐบาลเกาหลีใต้ ลงนาม บสย. หนุนโนฮาว การประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

ผู้แทนรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมลงนาม บสย. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับโลก ด้าน สวทช. มั่นใจเพิ่มขีดแข่งขัน ผู้ประกอบการSMEsไทย กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

สบร. ชวนร่วมงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 นำเสนอ 8 เมกาเทรนด์ของโลก กับโอกาสในการสร้างงาน ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขอชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมความรู้ (Knowledge Festival) ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Know Your Trends Know Your Future : เทรนด์โลกคือโอกาส” นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

อำพลฟูดส์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพ ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพในสัมมนาวิชาการ “เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach มืออาชีพยุค AEC” ซึ่งจัดขึ้นโดย นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

จิตแพทย์แนะเข้าใจธรรมชาติเด็กคือเข้าใจสมองของเด็ก ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. เดินหน้างานพัฒนาสมอง เร่งสร้างโอกาสและสังคมแห่งการเรียนรู้ เตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-baseed Learning)

เด็กไม่ใช่ผ้าขาวอย่าเข้าใจผิด แพทย์ ชี้ หลักการเรียนรู้แบบ BBL การเรียนรู้ของเด็กต่างกัน ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

ด้วยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิต

ภาพข่าว: สบร. โดย ศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป เพิ่มมูลค่าองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินฯ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๘

อรเลขา เพ็งพริ้ง (ยืนที่หกจากซ้าย) นักจัดการความรู้อาวุโส สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยทีมงานนักจัดการความรู้ จัด "กิจกรรมเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากิน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด"

สบร. ชี้ความรู้ คือ โอกาส เดินหน้าจัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 นำเสนอ 8 เมกาเทรนด์ของโลก ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เดินหน้าชี้โอกาสเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างสังคมฐานความรู้ ล่าสุดร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

ภาพข่าว: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตร ยกระดับบุคลากร ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๘

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในงานมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรสังกัดหน่วยงานกศน.จากจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

ภาพข่าว: เก๊กหล่อสนับสนุนสร้างองค์ความรู้เพื่อการทำงานจริงให้กับนักการตลาดรุ่นเยาว์ ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๘

สรกฤต ลัทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด นำทีมผู้บริหารด้านการตลาด เก๊กหล่อ เครื่องดื่มสมุนไพรแท้ สนับสนุนโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 29 (Marketing Trainee #29) จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้,

อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย เทียบเชิญประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมกลุ่ม ASEAN Sugar Alliance รับการเปิด หุ้น—๕ ส.ค. ๕๘

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เชิญอุตสาหกรรมน้ำตาลประเทศเวียดนาม เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน (ASEAN Sugar Alliance: ASA) เชื่อมสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการค้า พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผนึกกำลังกลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิด บิ๊ก ดาต้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไอที—๒๖ ก.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกลุ่มบริษัท จีเอเบิล ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจร เล็งเห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้ บิ๊ก ดาต้า ในไทยอย่างเป็นรูปธรรม ผสานความร่วมมือเปิด “บิ๊ก ดาต้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ เซ็นเตอร์ (Big data eXperience

กรมวิชาการเกษตรเสริมองค์ความรู้ชุมชน รู้ลึกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

กรมวิชาการเกษตรประสานความร่วมมือ 6 ชุมชน ภาคตะวันตก เน้นสร้างความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืชป่าอย่างยั่งยืน นายบรรจงศักดิ์ ภักดี

ภาพข่าว: GCGF สาธารณรัฐเกาหลี ดูงาน บสย. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้ำประกัน หุ้น—๒๐ ก.ค. ๕๘

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับ Mr. Gyung Youn Ho, Auditor Gerneral สถาบัน Gyeonggi Credit Guarantee Foundation (GCGF) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ

โครงการ วัดบันดาลใจ ริเริ่ม ๙ วัดนำร่อง ต้นแบบในการพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และเหล่าภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการ "วัดบันดาลใจ" ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกสยามฯ,

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ถ่ายทอดองค์ความรู้ CSR สู่ความยั่งยืน แก่ภาคธุรกิจลาว ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๘

นางสาวพัชรภรณ์ สกุลวิวรรธน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม RESPONSIBLE BUSINESS FORUM "Corporate Social Responsibility for Sustainable

จัดโครงการท่องเที่ยว เส้นทางรัก(ษ์) ณ จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สืบค้นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมลุ ไลฟ์สไตล์—๑๔ ก.ค. ๕๘

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการท่องเที่ยว "เส้นทาง(ษ์)" ขึ้น เมื่อวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง- สาละวิน

เปลี่ยน slow life ให้ไหลกลับมาเป็นเงิน !! ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ครั้งที่ 2ในหัวข้อ Where inspiration begins 2 "Hipsternomics ฮิปสเตอร์ขึ้นให้รีบตัก"

ภาพข่าว: OKMD ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโอทอปไทย ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๕๘

นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD (ที่ 3 จากซ้าย) และนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญการตลาดต่างประเทศ

กสิกรไทยชู 2 พันธมิตรระดับโลก ดันศาสตร์สากลต่อยอดธุรกิจครอบครัว หุ้น—๗ ก.ค. ๕๘

กสิกรไทยดึง IMD และธนาคารลอมบาร์ด โอเดียร์ เสริมองค์ความรู้ธุรกิจครอบครัวไทย ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาลและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับสากล หวังช่วยการส่งต่อธุรกิจครอบครัวไทยมูลค่า 17

DTI มอบทุนพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 58 ยื่นใบสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค. ทั่วไป—๖ ก.ค. ๕๘

DTI เตรียมมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร ตำแหน่งอาจารย์ขึ้นไป ที่สังกัด รร.จปร. หรือ รร.นร. หรือ รร.นอ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร

เอสเอ็มอีแบงก์ ย้ำบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ ช่วยอบรมเติมองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาด หุ้น—๒ ก.ค. ๕๘

ในวันนี้ (2 กรกฎาคม 2558) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้แถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการอบรมพัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต ปี 2558 งานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ

อำนวย พบปะอาสาสมัครชาวนาหัวไวใจสู้ หวังพัฒนาองค์ความรู้เป็น Smart Farmer ด้านข้าวเหนียว ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการพบปะชาวนา หัวไวใจสู้ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาข้าวเหนียว" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ว่า

DTI มอบทุนพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 58 ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

DTI เตรียมมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร ตำแหน่งอาจารย์ขึ้นไป ที่สังกัด รร.จปร. หรือ รร.นร. หรือ รร.นอ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร

วธ. เร่งพัฒนาระบบเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม สนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

OKMD ชวนผู้ประกอบการ OTOP ภาคอีสาน ลับคมกลยุทธ์พัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เชิญผู้ประกอบการOTOP ภาคอิสาน ลับคมความรู้และฝึกฝนกลยุทธ์ด้านการตลาดกับผู้ซื้อตัวจริงระดับโลก ในกิจกรรม "เข้าใจตลาด พัฒนาจากตัวตน" (Know Global-Build Local)

Vietnam Outlook ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิด และองค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ “Vietnam

กระทรวงเกษตรฯจัดสัมมนาแนวทางการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามลักษณะของดินและชนิดพืช ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๘

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เ รื่อง “แนวทางการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามลักษณะของดินและชนิดพืช” ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ว่า