ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๑:๑๓ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

กปภ. เร่งเครื่อง ขยายเขตจ่ายน้ำประปาตามนโยบายรัฐบาล ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งผลักดันโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาขานรับนโยบายรัฐบาลในปี 2560 พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำประปาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งน้ำสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่า

LPN เกี่ยวก้อยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน บ้าน/คอนโด—๓๐ พ.ย. ๕๙

ด้าน พพ. หวังต่อยอดความร่วมมือครั้งนี้สร้างแบบอย่างที่ดีให้ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกำหนดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน : นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร

OKMD ชี้ความรู้คือโอกาส เดินหน้าจัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 5 ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๙

OKMD ชี้ความรู้คือโอกาส เดินหน้าจัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 5นำเสนอทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD

กสอ.เปิดแผน Design Center สู่การจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๙

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้า Design Center เปิดแผนหลัก สร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูล และ กิจกรรม Bangkok Design Weeks รวม 4 แผนงานรองรับการขับเคลื่อนสู่การจัดตั้ง ศูนย์ Thailand Industrial Design Center หรือ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดแถลงข่าวการประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดแถลงข่าวการประชุม "สร้างสุขที่ปลายทาง" เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสังคมในการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำลังจะจัดประชุม

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 39001 แห่งแรกของโลก ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาแห่งแรกในโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 39001 Road Traffic Safety การจัดการความปลอดภัยของการจราจรบนถนน โดย Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน

โรงแรมฮิลตัน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๙

ฮิลตัน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยนำเสนอโครงการฮิลตัน คลาส (Hilton Class) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากทั่วโลก

สศก. เปิดเวที work shop เสริมสร้างองค์ความรู้ จนท. ในการประเมินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการประเมินโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNDP และ FAO

ธรรมศึกษา ลายแทงสร้างความรู้คู่คุณธรรม ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๙

"ธรรมศึกษา" นับเป็นลายแทงสำคัญ ที่จะนำไปสู่การมีองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในหลักธรรมคำสอน ย่อมจะช่วยให้ผู้ศึกษาธรรมะได้กระจ่างแจ้ง ใช้ชีวิตอย่างมีศีล สมาธิและปัญญา อันเป็นแบบแผนสู่การประพฤติปฏิบัติอันดีงาม และเกิดประโยชน์ต่อสังคม พระมหาเสนิญุสม์

วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (CIE) สจล.จัดแนะแนวสัญจร 8 โรงเรียนนานาชาติ ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๕๙

เพื่อเปิดโลกทัศน์การศึกษาต่อด้านวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย และสร้างอนาคตสดใสท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE )

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2559: คักแท้แท้ แพรอีโป้ - มหัศจรรย์ผ้าขาวม้า ไลฟ์สไตล์—๑๗ พ.ย. ๕๙

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่มุ่งสืบสานภูมิปัญญาและสานต่อองค์ความรู้แห่ง "ถิ่นอีสาน" ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ กับ "จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์

ภาพข่าว: 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๙

ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) จาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) กว่า 600 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านกระบวนการนำเสนอแผน

สมัครด่วน!! โครงการ สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๙

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินโครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 (Improving Productivity & Sustainability through Knowledge Management หรือ PF+KM)

How to design the future เสริมองค์ความรู้ Innoneering ดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๙

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรม Co-Design Workshop : How to design the future ภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering Designers ยุคใหม่ ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์

วธ.เร่งติดตาม โครงการตามนโยบายรัฐบาล-แผนเบิกจ่ายงบฯ ปี 60 เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้จดหมายเหตุฉบับป ทั่วไป—๗ พ.ย. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560 แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ในส่วนกลางและวัฒนธรรมจังหวัดจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี เสนอ MV เที่ยวไทยมีเฮได้แต่อย่าลืมองค์ความรู้ ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๕๙

สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดการ "เสวนาเที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือ ทำลายวัฒนธรรม" ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ได้ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมหรือไม่ ที่ได้นำเรื่องราวของทศกัณฑ์ที่เป็นตัวเอกของ MV เที่ยวไทยมีเฮ มานำเสนอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถาบันสิ่งทอฯ เปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตอบสนอ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๙

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาพข่าว: สถาบันไทย-เยอรมันขานรับนโยบายรัฐ ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๕๙

ดร.สมชาย หาญหิรัญ (ที่ 7 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายให้แก่สถาบันไทย-เยอรมัน ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์

วิศวลาดกระบัง จัดโรดโชว์...สานฝันสู่อนาคต ณ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๕๙

เพื่อเปิดโลกทัศน์การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และสร้างอนาคตสดใสท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) จัดโรดโชว์(Road Show) ในโครงการ