ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐:๑๐ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

การเรียนรู้ STEM Education เพื่อการพัฒนาเด็ก ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน มาบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้ การสร้างความเข้าใจในทฤษฎีผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล

จับมือขยายผลองค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่นักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--สำนักงาน กปร.

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ( สำนักงาน กปร. ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนักส่งเสริมการเกษตรพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ที่สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดขึ้น ว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาร่วม 33 ปี ทำให้มีการสะสมองค์ความรู้ ก่อเกิดความก้าวหน้าและมีเกษตรกรต้นแบบความสำเร็จจากการศึกษาวิจัยภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ไปประยุกต์ใช้ จนเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเครือข่ายที่สำคัญหน่วยหนึ่งคือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่และขยายผลความรู้ด้านการประกอบอาชีพและได้ร่วมทำงานสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาไปสู่ประชาชนและเกษตรกร ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปส่งเสริม ขยายผลให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบได้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน จะทำให้การขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทางด้านนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

TK park มอบรางวัลสุดยอดภาพถ่าย ทอด ภาพ ป่า ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๗

TK park มอบรางวัลสุดยอดภาพถ่าย “ทอด ภาพ ป่า” พร้อมชวนโหวตหาภาพถ่าย “ขวัญใจมหาชน” ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

ภาพข่าว: สมองดี สร้างได้ ปี 2 คู่มือเลี้ยงลูกออนแอร์ ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ช่อง ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๗

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD โดย พร้อมด้วย นางสาวกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรูปลูกปัญญา มีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ทส. ร่วมกับ UNESCO เตรียมจัดประชุมระดับภูมิภาคด้านการประเมินชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเชีย ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๗

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล และองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ

ProtectPlants แอพพลิเคชั่นดีๆ เพื่อดูแลและให้ความรู้เกษตรกรไทย ไอที—๒๙ ก.ย. ๕๗

แอพพลิเคชั่น ProtectPlants แอพพลิเคชั่นดีๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำเพื่อดูแลและให้ความรู้เกษตรกรไทย ตัวแอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยฟังค์ชั่นหลัก 6 หมวด ได้แก่ 1 ข่าวสาร : เพื่อให้เกษตรกรได้รับข่าวสารด้านการเกษตรที่รวดเร็ว 2. องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช :

กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมสภาศิลปะแห่งเอเชีย นำองค์ความรู้พัฒนาพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๗

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.)เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ดร.อเล็กซ์ซานดร้า มันโลว์ ภัณฑารักษ์อาวุโสด้านศิลปะเอเชียของซัมซุง

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม โครงการ ต้นแบบระบบ Thai Smart Farmerได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๗

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งผลงานโครงการ “ต้นแบบระบบ Thai Smart Farmer (thaismartfarmer.net)” เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand ICT Awards 2014 ในหมวด

สศข. 12 นำร่อง ศบอ.10 แห่ง เล็งเจาะพื้นที่ขยายศูนย์บริการต่อเนื่อง ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12 นำร่องศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 10 แห่ง ในพื้นที่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและองค์ความรู้แก่เกษตรกรในระดับพื้นที่

OKMD ผนึก สถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา สานต่อรายการ สมองดี สร้างได้ ปี 2 สื่อสาร—๒๕ ก.ย. ๕๗

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ช่อง 6 โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น สร้างสรรค์รายการ “สมองดี สร้างได้ ปี 2” คู่มือเลี้ยงลูกออนแอร์สำหรับผู้ปกครอง และคุณครู เพื่อยกระดับคุณภาพของเด็ก

smart Officer นักส่งเสริมการเกษตร เรียนรู้ผ่าน e Learning และใช้ K-station ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๗

กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สร้างนักส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น Smart

อำพลฟูดส์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาหารสุขภาพสู่ตลาด ASEAN+3 ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๗

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเข้าสู่ตลาด ASEAN+3” ซึ่งจัดโดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

ขอเชิญน้องๆนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม SACICT ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)ขอเชิญน้องๆ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม SACICT Application (ศักดิ์สิทธิ์ แอปพลิเคชั่น)ที่รวบรวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยภายในงานพบกับนิทรรศการย่อย

กสส.ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรยึดแนวทาง การพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๗

กสส.เปิดเวทีขยายองค์ความรู้ขบวนการสหกรณ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผ่านผู้นำเกษตรกร เป้าหมายการผลิตโดยลดต้นทุน รวมขาย การบริหารจัดการและการลงทุนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 250 คน จากทั่วประเทศ ดร.จุมพล สงวนสิน

กระทรวงเกษตรฯ กำหนดจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด สร้างสมดุล ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร 7 - 8

ภาพข่าว: โครงการสุขพอที่พ่อให้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ “สุขพอที่พ่อให้”วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สำนักราชเลขาธิการจัดพิธีมอบถ้วยพระราชทาน ฯ ผู้ชนะเลิศ เยาวชนให้ความสนใจสืบสานแนวพระราชดำริ ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ “สุขพอที่พ่อให้” ประสบความสำเร็จอย่างสูง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เยาวชนให้ความสนใจ

ข่าวซุบซิบ: ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา แห่งกลุ่มบริษัทไอ.ที.ซี. ร้อนวิชา ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

หลังจากรับเชิญ ร่วมสัมมนา REGION XIII 17th CRC ASHRAE CONFERENCE ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์ บิ๊กบอสแห่งกลุ่มบริษัทไอ.ที.ซี.หอบองค์ความรู้เทรนด์ใหม่ๆ กลับมาเมืองไทยเพียบ ยังไม่ทันข้ามวันก็ประเดิมส่งต่อความรู้ให้กับลูกน้องในออฟฟิศทันที

TK park จัดงานแถลงข่าว ยล ยะลา@ฮาลาบาลา ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

ด้วย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ภายใต้สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ มหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเทศบาลนครยะลา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและกลุ่มสห+ภาพจัดงาน “ยล ยะลา @ ฮาลา

เกษตรมอบรางวัล วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ หนุนเป็นต้นแบบสร้างองค์ความรู้ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

งานวิสาหกิจชุมชน เป็นการประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานส่งเสริมการจัดตั้ง ให้ความรู้ เกิดการร่วมมือกันในชุมชน โดยนำทุนที่มีในชุมชนมาใช้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน การบริหารจัดการแบรนด์หรู (Luxury Brand Management) ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๗

ครั้งแรกในประเทศไทย! กับการจัดหลักสูตร Luxury Brand Management (5-Day Intensive Program) หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน โดยศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี (Luxellence Center) ตั้งแต่วันที่ 2-3, 8-10 ตุลาคม 2557 ไฮไลท์วิทยากรรับเชิญจาก Essec Business School

พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุกดันนวัตกรรมนาโนสู่สังคมไทย พร้อมประกาศผลการประกวดนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รุกปั้นนักนาโนเทคโนโลยีตอบตลาดแรงขาย พร้อมตั้งเป้าดันองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีแก่สู่ภาคชุมชน เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์

การประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว องค์ความรู้ทางนิติเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันการทุจริต ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์) ดำเนินการจัดการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "องค์ความรู้ทางนิติเศษฐศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันการทุจริต" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ทุจริตจำนำข้าว...บทเรียนที่ต้องจำ"

กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. เผยโฉมมาสคอทนำโชค แอมโม่ กลยุทธ์สร้างแบรนด์บ่งบอกตัวตน ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

อภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา แห่งกลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. วิศวกรระบบทำความเย็นมือหนึ่งของไทย ชูองค์ความรู้นวัตกรรมความเย็นยุคใหม่บุกหนักตลาดต่างประเทศ ล่าสุดสร้างสรรค์มาสคอทนำโชค “แอมโม่” (AMMO) มีที่มาจากแอมโมเนีย อันเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิดโครงการ Young Muse Project 5 ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

นายสมชัย ส่งวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)นางจิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสพร. นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน นายภาณุมาศ ทองธนากุล พร้อมด้วย พิง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เตรียมปั้นภาคใต้สู่ภูมิภาคแห่งการเรียนรู้โชว์นวัตกรรม 4 ด้านสร้างไทยผงาด ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดนโยบายการพัฒนาภาคใต้สู่ภูมิภาคแห่งการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพื่อรองรับการเปิดตัวของประคนเศรษฐกิจอาเซียน ผ่าน “สจล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์”

กลุ่มมิตรผล เปิดตัว #มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม#นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยยุคใหม่ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต สินค้า—๑๙ ส.ค. ๕๗

กลุ่มมิตรผล นำเสนอ 'มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม' นวัตกรรมการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืนจากองค์ความรู้ระดับเวิลด์คลาส ที่ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต

UBI ราชภัฏโคราช ยกระดับผู้ประกอบการ จัดอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงพาณิชย์ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน เปิดอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงพาณิชย์ ณ

ซีพีไอฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ครบวงจร ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๗

ซีพีไอ อะโกรเทค เปิดศูนย์การเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมันครบวงจร ( CPI Learning Center ) ขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อความยั่งยืนในการทำสวนปาล์มน้ำมัน นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

กสอ. จับมือ ISMED รุกสร้างจุดขายอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เปิด 4 ไอเดียนวัตกรรม ในงานประกวดออกแบบ TIFA ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) หรือ ISMED รุกสร้างจุดขายอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ผนวกศาสตร์ด้านการออกแบบ ผสมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เตรียมเปิดตัว 4 ต้นแบบนวัตกรรมแฟชั่น อันได้แก่ “อินโน ดีไซน์”