ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๒๘ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผนึกกำลังกลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิด บิ๊ก ดาต้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บิ๊ก ดาต้า ครบวงจรแห่งแรกในไทย ต่อยอดองค์ความรู้ หนุนธุรกิจไทยก้าวไกลสู้เออีซี ไอที—๒๖ ก.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกลุ่มบริษัท จีเอเบิล ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจร เล็งเห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้ บิ๊ก ดาต้า ในไทยอย่างเป็นรูปธรรม ผสานความร่วมมือเปิด “บิ๊ก ดาต้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ เซ็นเตอร์ (Big data eXperience

กรมวิชาการเกษตรเสริมองค์ความรู้ชุมชน รู้ลึกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรประสานความร่วมมือ 6 ชุมชน ภาคตะวันตก เน้นสร้างความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฯ ร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืชป่าอย่างยั่งยืน

นายบรรจงศักดิ์ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาพันธุ์พืชให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเรื่องของทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืชป่า อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สมาชิกในแต่ละชุมชนได้แสดงความคิดเห็น รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช" ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2558 ใน 6 ชุมชน เขตภาคตะวันตก

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ได้กำหนดจัดขึ้น 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสวนป่าทองผาภูมิ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ วัดห้วยมาลัย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งนางครว

ภาพข่าว: GCGF สาธารณรัฐเกาหลี ดูงาน บสย. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้ำประกัน หุ้น—๒๐ ก.ค. ๕๘

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับ Mr. Gyung Youn Ho, Auditor Gerneral สถาบัน Gyeonggi Credit Guarantee Foundation (GCGF) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ

โครงการ วัดบันดาลใจ ริเริ่ม ๙ วัดนำร่อง ต้นแบบในการพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๘

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และเหล่าภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการ "วัดบันดาลใจ" ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกสยามฯ,

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ถ่ายทอดองค์ความรู้ CSR สู่ความยั่งยืน แก่ภาคธุรกิจลาว ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๘

นางสาวพัชรภรณ์ สกุลวิวรรธน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม RESPONSIBLE BUSINESS FORUM "Corporate Social Responsibility for Sustainable

จัดโครงการท่องเที่ยว เส้นทางรัก(ษ์) ณ จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สืบค้นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมลุ ไลฟ์สไตล์—๑๔ ก.ค. ๕๘

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการท่องเที่ยว "เส้นทาง(ษ์)" ขึ้น เมื่อวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง- สาละวิน

เปลี่ยน slow life ให้ไหลกลับมาเป็นเงิน !! ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ครั้งที่ 2ในหัวข้อ Where inspiration begins 2 "Hipsternomics ฮิปสเตอร์ขึ้นให้รีบตัก"

ภาพข่าว: OKMD ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโอทอปไทย ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๕๘

นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD (ที่ 3 จากซ้าย) และนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญการตลาดต่างประเทศ

กสิกรไทยชู 2 พันธมิตรระดับโลก ดันศาสตร์สากลต่อยอดธุรกิจครอบครัว หุ้น—๗ ก.ค. ๕๘

กสิกรไทยดึง IMD และธนาคารลอมบาร์ด โอเดียร์ เสริมองค์ความรู้ธุรกิจครอบครัวไทย ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาลและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับสากล หวังช่วยการส่งต่อธุรกิจครอบครัวไทยมูลค่า 17

DTI มอบทุนพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 58 ยื่นใบสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค. ทั่วไป—๖ ก.ค. ๕๘

DTI เตรียมมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร ตำแหน่งอาจารย์ขึ้นไป ที่สังกัด รร.จปร. หรือ รร.นร. หรือ รร.นอ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร

เอสเอ็มอีแบงก์ ย้ำบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ ช่วยอบรมเติมองค์ความรู้ ส่งเสริมการตลาด หุ้น—๒ ก.ค. ๕๘

ในวันนี้ (2 กรกฎาคม 2558) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้แถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการอบรมพัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต ปี 2558 งานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ

อำนวย พบปะอาสาสมัครชาวนาหัวไวใจสู้ หวังพัฒนาองค์ความรู้เป็น Smart Farmer ด้านข้าวเหนียว ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการพบปะชาวนา หัวไวใจสู้ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาข้าวเหนียว" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ว่า

DTI มอบทุนพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 58 ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

DTI เตรียมมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร ตำแหน่งอาจารย์ขึ้นไป ที่สังกัด รร.จปร. หรือ รร.นร. หรือ รร.นอ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร

วธ. เร่งพัฒนาระบบเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม สนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั่วไป—๑ ก.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

OKMD ชวนผู้ประกอบการ OTOP ภาคอีสาน ลับคมกลยุทธ์พัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เชิญผู้ประกอบการOTOP ภาคอิสาน ลับคมความรู้และฝึกฝนกลยุทธ์ด้านการตลาดกับผู้ซื้อตัวจริงระดับโลก ในกิจกรรม "เข้าใจตลาด พัฒนาจากตัวตน" (Know Global-Build Local)

Vietnam Outlook ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักพัฒนาตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิด และองค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ “Vietnam

กระทรวงเกษตรฯจัดสัมมนาแนวทางการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามลักษณะของดินและชนิดพืช ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๘

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เ รื่อง “แนวทางการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามลักษณะของดินและชนิดพืช” ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ว่า

OKMD จับมือกูรูตลาดต่างประเทศ มุ่งสร้าง Thai Team เครือข่ายพัฒนาสินค้าโอทอปไทยสู่ตลาดโลก ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เดินหน้าเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ OTOP ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย นำร่องภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ ตามด้วยภาคใต้ที่

วธ. เปิดเวทีบรรณารักษ์-นักวิชาการ 25 ชาติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับระบบห้องสมุดแบบยั่งยืน ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๖ “ความมุ่งหวังอาเซียน:

จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สร้างคุณค่าอาหารไทยสู่ครัวโลก เผยแพร่เมนูจากครัวสระปทุมในมุมพระอัจฉ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิด“ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย(Thai Food Heritage) พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่เฉพาะทาง และนับเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านอาหารแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีรมว.อุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

OKMD ชวนผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้ อบรมกลยุทธ์พัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เชิญผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อตัวจริงระดับโลก ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจตลาด พัฒนาจากตัวตน” (Know Global-Build Local)

ภาพข่าว: OKMD ติดอาวุธไอเดียผู้ประกอบการโอทอปภาคเหนือ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD (ที่หนึ่งจากซ้าย) และนายนาวิน สินธุสอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่สองจากซ้าย) เปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาด

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๘

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3) เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งผู้ขอรับทุนต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๘

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่พื้นที่และราษฎร นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ

พ่อแม่ยุคใหม่เชื่อการให้ลูกเรียนเสริมภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยุค ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๕๘

สถาบันภาษาอีซีซี ผู้นำการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาระดับแนวหน้าของเมืองไทย จัดงาน ECC back to School พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆที่จบคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเสริมช่วงเปิดเทอมให้กับน้องๆเยาวชน

TCDC จับมือ สสส. ต่อยอดองค์ความรู้เยาวชนไทยสู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๘

TCDC จับมือ สสส. ต่อยอดองค์ความรู้เยาวชนไทยสู่การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ความสำเร็จจาก "โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน” หลังจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ

ภาพข่าว: SPU : ขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ : ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษา ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๘

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา "มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง" ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

OKMD ดันโมเดลพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป รุกส่งผ้าผืนชิงมาร์จินตลาดโลกเพิ่ม ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD ดันผู้ประกอบการOTOP ส่งออกผ้าผืนไทยเจาะตลาดอเมริกาและยุโรป ตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดในโลก ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ หลังผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์สามารถสร้างมาร์จิน

วธ.สั่งรวบรวมองค์ความรู้ช่างรัก-ช่างฝีมือดีทั่วอาเซียน ร่วมแลกเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดทำมรดกอัตล ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้การเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปลายปี 2558 โดยกรมศิลปากร