ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๑๘ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

ภาพข่าว: Luxellence Center จับมือ 3 พันธมิตร จัดประชุมทางธุรกิจเผยผลสำรวจ The Role of Digital in Luxury Shopping Journey ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๙

ดร. ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ LUXELLENCE CENTER ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านลักชัวรี่แบรนด์ ภายใต้การบริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมทางธุรกิจ "The Role of Digital in Luxury Shopping Journey

ภาพข่าว: อพวช. จับมือ สดร. เสริมแกร่งภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ สู่สังคมไทย ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๙

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่ 3 จากขวา) รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และรองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 2 ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๙

เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับ 20 องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดงาน "ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2" ในวันที่ 28-29 กันยายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาสาสมัครในมิติต่างๆ

กรมประมงหนุนประชารัฐกลุ่มสัตว์น้ำ ชูซีพีเอฟต้นแบบความสำเร็จถ่ายทอดเทคโนโลยีเลี้ยงกุ้งแก่เกษตรกร ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๙

กรมประมง มุ่งพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐกลุ่มสัตว์น้ำ ชูบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นต้นแบบความสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตสูงแก่เกษตรกร นำร่องส่งเสริมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน

สวรส. โชว์ 6 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๙

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน พาณิชย์ และอุตสาหกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 หรือ Thailand Research

นักปลูกสร้างสวนป่า #คนธรรมดา...ที่รักธรรมชาติ ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

"ธรรมชาติ ก็คือธรรมะ ใครเข้าถึงและได้สัมผัสก็มีความสุข" นี่เป็นประโยคบอกเล่าที่ออกมาจากหัวใจของนักปลูกสร้างสวนป่า ที่คลุกคลีกับเรื่องราวธรรมชาติมายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ องค์ความรู้ แนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ป่า วิเชียร สัตตธารา

ชวนดูอิสราเอล ประเทศแห่งสตาร์ทอัพ เผยเคล็ดลับการเป็นที่หนึ่งด้านธุรกิจ ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

กระแสสตาร์ทอัพในไทยกำลังได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางตามสื่อต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและองค์กรธุรกิจ คนที่อยากมีธุรกิจของตนเองเริ่มคิดและวางแผนทำธุรกิจกันมากขึ้น แต่มีจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจ ดังนั้น

บสย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACSIC 2016 10 ประเทศสมาชิกเอเชียตอบรับคับคั่ง ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation- ACSIC) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิก

จัดทัพ ศกอ. 882 ทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อน ศพก. มั่นใจ เสริมองค์ความรู้ ยกระดับสู่ไทยแลนด์ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยกระดับทีมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เปิดสัมมนาใหญ่ รวมพล 882 คน ทั่วประเทศ หนุนการดำเนินงาน ศพก. ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกเสริมองค์ความรู้ พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเข้มข้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สคร.12 สงขลา เข้าร่วม ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 59 สุขภาพ—๘ ก.ย. ๕๙

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด จัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "ก้าวที่มั่นคง สู่สังคมสุขภาพที่ยังยืน" เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่เวทีสาธารณะ

มหาวิทยาลัยนเรศวรจับมือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและสพฐ. นำร่องการเขียนประวัติศาสตร์ภาคประชาชนในเขตภาคเ ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๙

ภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมกลุ่มกันคิด ค้น สืบ หา ข้อมูลของชุมชน ถอดแบบออกมาเป็นผังเครือญาติ ประวัติชีวิต แผนที่เดินดิน ปฏิทินกิจกรรม ต้นไม้ชุมชน ตุ๊กตาชุมชน...ฯลฯ

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๙

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จับมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างสรรค์รอบด้าน ปั้นเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโต และก้าวหน้าโดยมืออาชีพ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เดินหน้าสานเจตนารมณ์ด้านการศึกษา

ซินโครตรอน จับมือ มข. ลงนามสัญญาบริการร่วมใช้แสงซินโครตรอน หวังพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๙

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า "การลงนามสัญญาการให้บริการร่วมระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทย์ฯ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือ ที่นับว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยเป็นอย่างมาก

สจล. ฉลองครบรอบ 56 ปี รวมพลังสร้างชาติ เดินหน้าวิสัยทัศน์ KMITL Transformation 2040 ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๕๙

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฉลองครบรอบ 56 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบัน ด้วยแนวคิด "รวมพลังสร้างชาติ" สานต่อความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา "เจ้าแห่งนวัตกรรม The Master of Innovation" ระดับโลก

ฉลองครบรอบ 9 ปีสถาบัน New Education World ก้าวสู่การเป็นผู้นำและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษา ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

สถาบัน "นิว เอ็ดดูเคชั่น เวิลด์" พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษา ชูจุดเด่น "หลักสูตรคุณภาพจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก" ผสาน "ทีมอาจารย์เจ้าของภาษามากด้วยความรู้และประสบการณ์" เตรียมฉลองใหญ่จัดแคมเปญ "9Years 9Days 9 Challenges"

ภาพข่าว: วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ส่งเสริมนักวิจัย ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๙

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (คนกลาง) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมจัดงาน "วันขอบคุณนักวิจัย" เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนแสดงศักยภาพผลงานวิจัยของนักวิชาการ และนักวิจัย

สื่อชีวะ 3 มิติ เพื่อเด็กพิการทางสายตา ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๕๙

นักศึกษามีเดียอาตส์ มจธ. ประยุกต์องค์ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ 3 มิติ พร้อมระบบเสียง ลบข้อจำกัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กพิการทางสายตา นับเป็นอีกหนึ่งปีที่โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยี

มหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ มสธ. จัดมหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด

กระทรวงเกษตรฯ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภา ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

นายสุรพล จารุพงษ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

ภาพข่าว: ชายน์นิ่ง โกลด์ ผลึกกำลัง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๙

นายสมศักดิ์ ตัณฑชน (ที่5จากขวา) ประธานบริหาร ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

แวลลูฯ สานฝัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ 10 ปีโครงการโลกนิทานของหนูแก่ผู้ร่วมอุดมการณ์ ณ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๙

บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ในเครือวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป เจ้าของโครงการโลกนิทานของหนู หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างเสริมจินตนาการแก่เด็ก ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาถึง 10 ปี

มจธ.ร่วมมือ บริษัท FOMM Corporation เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล พลังงาน—๑๘ ส.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สอดรับนโยบายภาครัฐส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท FOMM Corporation เพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้นในประเทศไทย พร้อมส่งต่อองค์ความรู้

มูลนิธิ EDF จัดทัศนศึกษาครูจากประเทศญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนความรู้กับครูและนักเรียนไทย ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๙

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียน การสอน ตลอดจนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดี มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหลัง – ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

สำรองที่นั่งด่วน! หลักสูตร Luxury Brand Management in Hospitality โดย Luxellence ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๙

ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ (LUXELLENCE CENTER) ภายใต้การบริหารของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเป็นศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่แบรนด์ เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน "การบริหารจัดการแบรนด์หรู ในอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ รุ่นที่ 1"

ภาพข่าว: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดงาน มิวเซียมฟอรัม 2016 ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๙

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ผู้จัดงาน Thailand Investment Fest 2016 มอบรายได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๙

งาน Thailand Investment Fest 2016 เทศกาลความรู้การลงทุนของคนยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด อย่าให้ 'ความไม่รู้' มาจำกัด 'ความมั่งคั่ง' ของคุณ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับการรวบรวมองค์ความรู้ 4 ศาสตร์การลงทุนมาไว้ในงานเดียว ด้วยการผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ได้แก่

Thailand Investment Fest 2016 เทศกาลความรู้การลงทุนของคนยุคใหม่ ครั้งแรกของไทยที่จะรวม 4 หุ้น—๑๗ ส.ค. ๕๙

งาน Thailand Investment Fest 2016 เทศกาลความรู้การลงทุนของคนยุคใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้ 4 ศาสตร์การลงทุนมาไว้ในงานเดียวครั้งแรกในประเทศไทยที่นำความรู้และสินทรัพย์การลงทุนที่น่าสนใจมารวมนำเสนอไว้ในที่เดียว อาทิ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ สตาร์ทอัพ และ

เป็นปลื้ม!! หุ้น—๔ ส.ค. ๕๙

เป็นปลื้มสุดๆ สำหรับ นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร "ไรส์" (RISE) กับกระแสตอบรับหลังได้เปิดตัวโครงการ "Krungsri RISE Fintech Accelerator" ต่อยอดองค์ความรู้และการลงทุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทค สตาร์ทอัพ