ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๔๓ น.

องค์ความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์ความรู้”

สบร.ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดงาน คิดก้าวหน้า: เตรียมพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดงาน "คิดก้าวหน้า: เตรียมพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์" มุ่งพัฒนาเยาวชน

แสตมฟอร์ดชี้ การศึกษาแบบอินเตอร์ ยกระดับความสำเร็จภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไร้พรมแดน ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดงานเสวนาในหัวข้อ "ติดปีกธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับโลก" เชิญกูรูหลากหลายธุรกิจร่วมแชร์ประสบการณ์ การศึกษาไทยควรมุ่งไปในทิศทางใดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานไร้พรมแดน

สัมมนาฟรี อนาคตค้าปลีกในปี 2016 โดยศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี "อนาคตค้าปลีกในปี 2016" โดยศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence Center ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำธุรกิจมากขึ้น อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ต ในการบริหารจัดการ

สัมมนาฟรี อนาคตค้าปลีกในปี 2016 โดยศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี "อนาคตค้าปลีกในปี 2016" โดยศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence Center ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำธุรกิจมากขึ้น อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ต ในการบริหารจัดการ

สัมผัสวิถีธรรมชาติ ภูมิปัญญาดั้งเดิม เติมเต็มด้วยองค์ความรู้ ความสำเร็จของงานวิจัยบนรากฐานของชุมชน ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

ข้าวเปิ๊บ ผ้าหมักโคลน หัตถกรรมจากรากไม้ ตุ๊กตาบาร์โหน ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน โฮมสเตย์...ฯลฯ เหล่านี้คือภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนหมู่บ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา ตามโครงการอนุรักษ์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—๑ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 10.00 น. Stamford ขอเชิญร่วมทำข่าวงานเสวนาในหัวข้อ “ติดปีก ธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับโลก” ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(1 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—๓๑ ม.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 10.00 น. Stamford ขอเชิญร่วมทำข่าวงานเสวนาในหัวข้อ “ติดปีก ธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับโลก” ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

สศท.3 ชู ศกอ.ตัวอย่าง ต้นแบบผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ แบรนด์ ไร่อธิศพัฒน์ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ชู เศรษฐกิจการเกษตรอาสาตัวอย่าง ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยดึงองค์ความรู้การลดต้นทุน และการแปรรูป สู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จนเป็นที่รู้จักในแบรนด์ "ไร่อธิศพัฒน์"

เชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรม SMEs มีข้อพิพาทให้ THAC ช่วยแก้ ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ สถาบันจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)

สศท.1 รุกคัดตัวเต็ง ศกอ. 196 คน ฝึกอบรมเข้ม ก่อนร่วมประจำศูนย์ ศพก.882 ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เตรียมฝึกอบรม จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เข้มข้น สู่ ศกอ. ในพื้นที่ 196 คน ก่อนร่วมประจำศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั่วประเทศ 882 ศูนย์ ย้ำ คัดเลือกตัวแทน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ

Stamford ขอเชิญร่วมทำข่าวงานเสวนาในหัวข้อ ติดปีกธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับโลก ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อการสรรหา "พนักงานที่ใช่" มาร่วมงานกับบริษัทเพื่อเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๙

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย หัวข้อเรื่อง ศิลปะร่วมสมัยสู่คุณค่างานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : Practice-led Research วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น - ๑๖.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ผู้ร่วมเสวนา - ศาสตราจารย์ปรีชา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดโครงการคิดก้าวหน้า ติวเข้มเยาวชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

สนพ. สาธิตชุดสื่อพลังงาน พร้อมชวนครูทั่วประเทศร่วมเป็น ครูพลังงานหารสอง ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำชุดสื่อพลังงาน เพื่อพัฒนากระบวนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทุกช่วงชั้นการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านพลังงานเข้าไปในหลักสูตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

กสอ. ชี้ญี่ปุ่นเตรียมลงทุน S-curve เพิ่มในไทยพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้ญี่ปุ่นเตรียมลงทุนS-Curveเพิ่มในไทย พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเดินหน้าลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กับจังหวัดเอฮิเมะประเทศญี่ปุ่น

ภาพข่าว: สบร. เยี่ยมชม-ขยายผล ต้นแบบสนามเด็กเล่น BBL จ. นครสวรรค์ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๘

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด นำทีมนักจัดการความรู้จากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่สนามเด็กเล่นในโครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – based Learning)

ภาพข่าว: สบร. จับมือ สพป.นครสวรรค์เขต ๑ ชูธง โมเดลสมอง ของชาติ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๘

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. และนายสมาน บุตศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๑ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ภาพข่าว: สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เชิดชูองค์ความรู้ของชุมชนสู่ระดับอุดมศึกษา ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

CHALACHOL Group แถลงวิสัยทัศน์ปี 2016-2020 ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๘

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัท ชลาชล จำกัด จัดงานเลี้ยงใหญ่ขอบคุณพนักงาน และแถลงวิสัยทัศน์ปี2016-2020 มุ่งมั่นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมธุรกิจซาลอนแห่งอาเซียน ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้านนวัตกรรมแห่งความสร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรมและองค์ความรู้สู่ความยั่งยืน"

พรานทะเล กรุ๊ป ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๘

พรานทะเล กรุ๊ป จับมือ โลตัส ผนึกกำลังในโครงการ "เกษตรแบบยั่งยืน จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ" ยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สานต่อสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร เสริมสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

ซีพีเอฟ ชูโครงการ ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ต้นแบบการสร้างพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๕๘

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผลักดันโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ" เดินหน้าปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการซีพีเอฟ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พร้อมนำองค์ความรู้การประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ (Payment for

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด้วยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง 1.

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนเกษตรแปรรูป เร่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ผ่านโครงการโอ-ปอย ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๘

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบายOne Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI โดยมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค

ถาปัตย์ มจธ. ออกแบบ WoodWalk ไม้เท้าเพื่อผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๘

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มจธ. ประยุกต์องค์ความรู้จากวิชาดีไซน์ สร้างสรรค์ WoodWalk งานออกแบบเพื่อผู้สูงอายุรุ่นใหม่ เปลี่ยนภาพไม้เท้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เป็นงานดีไซน์ ร่างกายของคนเรามีการเสื่อมสภาพไปตามช่วงเวลา

เจเนซิส เปิดตัวชุดสื่อความรู้โรคไข้เลือดออก หนุนโรงเรียน ชุมชน รับมือการระบาดยุงลาย ลดป่วย สุขภาพ—๘ ธ.ค. ๕๘

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมสำหรับการสอน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้เปิดตัวชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

แอสโม เปิดเวทีแข่งขันวิทย์-คณิต เพิ่มขีดความสามารถเยาวชนไทย ยกระดับศักยภาพทัดเทียมระดับอาเซียน ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

นับวันบทบาทของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ยิ่งทวีความสำคัญกับชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างรอบตัวล้วนแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ได้ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ

ภาพข่าว: ต้อนอบอุ่น ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประกันภัยกับอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมการประกันภัยและอดีตผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคปภ.

โยคะเพื่อการพัฒนา กาย จิตและอารมณ์ 20 ธันวาคม 2558 ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๘

หิมาลายันโยคะสมาธิ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้าน มีความยินดีเชิญชวนผู้แสวงหาความสุขทางด้านจิตวิญญาณ มาเข้าร่วมแบ่งปัน เรียนรู้และปฏิบัติโยคะสมาธิ กับอาจารย์ Randall Krause ซึ่งจะมาแบ่งกันองค์ความรู้ด้านโยคะจากสายปฏิบัติหิมาลายันโยคะสมาธิ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดนิทรรศการ สีไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๘

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการจัดตั้ง "ศูนย์บันดาลไทย" ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการองค์ความรู้และบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบ

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานใหญ่ มหกรรมในหลวงรักเรา 70 ปี กษัตริย์ เกษตร ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๘

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่าสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา "70 ปี กษัตริย์ เกษตร"