ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๓๔ น.

องค์การระหว่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ “องค์การระหว่างประเทศ”

วศ.ขับเคลื่อนการรับรองระบบงานทดสอบความชำนาญ ติดอับดับ 5 ของโลก ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๓

โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) ให้การยอมรับร่วม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

Dow -ทช. - IUCN ร่วมต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลตั้งเป้ายกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยคาร์บอนเครดิต ทั่วไป—๒ ก.ย. ๖๓

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature - IUCN)ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ

Dow - ทช. - IUCN พร้อมเซ็น MOU ชูปากน้ำประแส นำร่องโครงการ Dow & Thailand Mangrove ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๓

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature - IUCN) และเทศบาลตำบลปากน้ำประแส

องค์การระหว่างประเทศฯ ให้การยอมรับร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบ ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๒

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานการลงนามยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ฯ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๒

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ฯ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์ จัดงานเปิดตัวหนังสือ "รอนแรม"

สวรส. เปิดเวทีระดมความคิดพัฒนาระบบดูแลสุขภาพประชากรย้ายถิ่น ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๒

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพของประชากรเคลื่อนย้ายถิ่นในประเทศไทยระดับชาติ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน สถานการณ์ปัจจุบัน

องค์การระหว่างประเทศของญี่ปุ่นฯ (JICA) เยี่ยมชม รพ.ลานนา สุขภาพ—๔ ก.พ. ๖๒

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ... ตัวแทนผู้บริหาร รพ.ลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยล่ามภาษาญี่ปุ่น Mr.Jun Nozawa ให้การต้อนรับ Ms.Ritsuko Endo, Health Advisor พร้อมด้วยคณะเยี่ยมชมจาก

ภาพข่าว: สคช. เดินหน้าเวทีระดับโลก ร่วมประชุมด้านการรับรองในเวทีสากล ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๖๑

นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) (ที่ 4 จากซ้าย ) เป็นตัวแทนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ในนาม NSC Thailand เข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน

ป.ป.ช. จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน รวมพลังสร้างคนดี ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๑

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรมหาชน และองค์การระหว่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "รวมพลังสร้างคนดี

IS-01 : ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015) วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 เวลา ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๖๑

หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด แนะนำจุดแตกต่างระหว่าง Version ปี 2008 กับ ปี 2015 พร้อมตีความแต่ละข้อกำหนด ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

บริษัท ซูกัง เคมิคอล จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ด้านการจัดการคุณภาพ ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๑

บริษัท ซูกัง เคมิคอล จำกัด (Soogang Chemical Co., Ltd.) ผู้ผลิตเทปกาวและวัสดุดูดซับเสียง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 จากระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท การผ่านการรับรองจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้แทนไทย ร่วมพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ UNIDO ครั้งที่ 17 ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา และ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ป.ป.ช. จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ การบูรณาการเพื่อการพัฒนาภาควิชาการ และประชาชน ทั่วไป—๒ พ.ย. ๖๐

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาควิชาการ องค์การมหาชน และองค์การระหว่างประเทศ จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ หัวข้อ "การบูรณาการเพื่อการพัฒนาภาควิชาการและประชาชน สู่ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุจริตอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน

ภาพข่าว: การประชุมร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลระหว่างประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ณ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ให้เกียรติร่วมบรรยายใน "การประชุมร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลระหว่างประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริกา" จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา

IS-01: ISO 9001-2015 REQUIREMENT (ข้อกาหนด ISO 9001-2015) New ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๐

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) การปรับปรุง ISO9001:2015 ครั้งนี้ ถือว่าเป็นยกระดับ การบริหารจัดการครั้งใหญ่

กรมประมง...ประกาศเรียกเรือนอกน่านน้ำในมหาสมุทรอินเดียกลับไทย เหตุ... SIOFA ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๐

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กำหนดให้การทำประมงนอกน่านน้ำต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมงตามระเบียบของรัฐชายฝั่ง หรืองค์การระหว่างประเทศ

สศก. เปิดเวที work shop เสริมสร้างองค์ความรู้ จนท. ในการประเมินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการประเมินโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNDP และ FAO

ภาพข่าว: รมว.คลังประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสถาบันการเงินต่างประเทศ 3 แห่ง ประกอบด้วย New Development, Bank Mizuho และ Nomura ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

พม. จัดการประชุม เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุม " เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 50 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาคีเครือข่าย องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม ณ

กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ฟิจิ ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ฟิจิ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมตรัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี นางวิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และ Mr. Jitendra Singh

การประชุม Implementation Review Group สมัยที่ 7 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

นำคณะผู้แทน ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม Implementation Review Group สมัยที่ 7 (The 7th Session of Implementation Review Group of

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรเปิดการสัมมนา Asian Tax Authorities Symposium ครั้งที่ ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา Asian Tax Authorities Symposium (ATAS) ครั้งที่4 ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือด้านภาษีระดับภูมิภาค" โดยกรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การระหว่างประเทศInternational Bureau of Fiscal Documentation

พิธีเปิดสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ (ASEAN+3 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีพิธีเปิดสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)

พิธีเปิดสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ (ASEAN+3 ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีพิธีเปิดสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรพบปะหารือกับที่ปรึกษาทูตฝ่ายศุลกากรจากประเทศต่างๆ ทั่วไป—๒๔ พ.ย. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับที่ปรึกษาทูตฝ่ายศุลกากร (Customs Attache) จากประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ในงานพบปะหารือและแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บริเวณห้องโถงแถลงข่าว อาคาร 1 กรมศุลกากร

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม CGIF ที่ AAA/Stable หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ที่ระดับ "AAA" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของ CGIF ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ (Supranational Institution)

ไป่ตู้ ร่วมกับ IOMX สนับสนุนแคมเปญรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ไอที—๑๙ ต.ค. ๕๘

"ไป่ตู้" บริษัทไอทีชั้นนำและเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งของประเทศจีน ร่วมสนับสนุน แคมเปญรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมและการค้ามนุษย์ (IOM X) ภายใต้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ไมโครซอฟท์และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ร่วมต่อสู้ปัญหาการค้ามนุษย์ ไอที—๒๔ มิ.ย. ๕๘

เทคโนโลยีคลาวด์ “ไมโครซอฟท์ อาชัวร์” มอบเทคโนโลยีอันสร้างสรรค์ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อใช้รับมือกับปัญหาการค้ามนุษย์และจัดการด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน ไมโครซอฟท์และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เปิดตัว 6Degree.org

รมว.คลังไทยร่วมลงนามเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ