ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘:๕๐ น.

หุ้นกู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “หุ้นกู้”

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 วงเงินไม่เกิน หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดใหม่ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทที่ระดับ "BBB" ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 วงเงินไม่เกิน หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดใหม่ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทที่ระดับ "BBB" ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ บ. ดีเอดี เอสพีวี ที่ AAA(sf) หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มูลค่ารวม 22,499.90 ล้านบาทของ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี หรือผู้ออกตราสาร) ที่ระดับ "AAA(sf)" โดยอันดับเครดิตสะท้อนความน่าเชื่อถือของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่เช่าศูนย์ราชการของกรุงเทพมหานคร

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีการค้ำประกันบางส่วนวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บ. หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีการค้ำประกันบางส่วนในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "BBB+" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นวงเงิน 5,000 ล้านบาท บ. หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตที่ระดับ "AA-(sf)" ให้แก่หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 5 ปีในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีประกัน) ของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี)

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. หุ้น—๒๓ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในธุรกิจยางธรรมชาติ

พรีเชียส ชิพปิ้ง แต่งตั้งกรุงไทยเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หุ้น—๒๓ พ.ย. ๕๘

พรีเชียส ชิพปิ้ง ผู้นำธุรกิจเรือขนส่งสินค้า เตรียมออกหุ้นกู้เสนอขายนักลงทุนภายในประเทศ โดยแต่งตั้งธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รองรับการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ อันดับความเชื่อถือบริษัทอยู่ที่ระดับ BBB

บตท. ออกหุ้นกู้ MBS ยอดจองเกินทะลุ 1 หมื่นล้าน นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำ หุ้น—๒๓ พ.ย. ๕๘

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ เปิดเผยว่า "ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตต่อเนื่องจากการลงทุนผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงต่ำ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ธ. หุ้น—๑๙ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของธนาคารที่ระดับ "A-" ด้วย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ และ ไอซีบีซี (ไทย) ฉลองความสำเร็จ ในการเสนอขายหุ้นกู้รวม 2,735 หุ้น—๑๘ พ.ย. ๕๘

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร. หลี่ จื้อกัง ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) และนาย หลู เจี้ยน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย)

ฟิทช์คงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของธนาคารมิซูโฮที่ หุ้น—๑๘ พ.ย. ๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร มิซูโฮ จำกัด หรือ MHBK ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศญี่ปุ่น ที่ 'AAA(tha)'

ฟิทช์ประกาศลดอันดับเครดิตหุ้นกู้ค้ำประกันของบริษัท กัลฟ์โคเจนเนอเรชั่นเป็น A-(tha); หุ้น—๑๖ พ.ย. ๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศลดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้ค้ำประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2559 ของบริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด หรือ GCC เป็น 'A-(tha)' จาก 'AA-(tha)'

ฟิทช์: การออกหุ้นกู้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของ REIT ในไทยแต่ระยะเวลาชำระคืนหนี้อาจสั้นลง หุ้น—๑๖ พ.ย. ๕๘

ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า ความสามารถในการออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT ในประเทศไทย ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนสำหรับ REIT แต่ยังจะช่วยลดต้นทุนด้านดอกเบี้ยด้วย แต่อย่างไรก็ตาม

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร บ. พรีเชียส ชิปปิ้ง ที่ BBB และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน หุ้น—๑๓ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB" และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "BBB-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่"

GCAP ออกหุ้นกู้ 100 ลบ.ลุยนาโนไฟแนนซ์-สินเชื่อส่วนบุคคล ไตรมาส4/58 หุ้น—๑๓ พ.ย. ๕๘

GCAP เตรียมออกหุ้น 100 ล้านบาท อายุ 5 ปี รองรับการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อ ส่วนบุคคลหลัง ได้ใบอนุญาต เน้นการปล่อยสินเชื่อแก่พนักงานของพันธมิตรในรูป สินเชื่อ สวัสดิการ และสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท บ. หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาทของ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท เป็น "A-"

โกลว์ประกาศผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๘

- Normalized Net Profit สำหรับ 9 เดือนแรกปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน - ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี ผลประกอบการที่สำคัญสำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2558 มีดังนี้: - รายได้รวม 50,736 ล้านบาท - EBITDA

KTAM ขายกองทุนหุ้นกู้อายุ 3ปีชู2.90%ต่อปี คาดเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า-ดอกเบี้ยต่ำถึงกลางปีหน้า หุ้น—๒๙ ก.ย. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้บริษัทเปิดจำหน่าย2 กองทุนตราสารหนี้ ในวันที่ 30 กันยายน -6 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนตามความเหมาะสม

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร บ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ที่ BBB อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้น—๖ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ "BBB-" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังปรับเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น "Negative"

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นวงเงิน 5,000 ล้านบาท บ. หุ้น—๒ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตเบื้องต้นที่ระดับ "AA-(sf)" ให้แก่หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 5 ปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีประกัน) ของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี)

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร บ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ที่ BBB หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้น—๒ พ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "BBB-" พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. หุ้น—๒๘ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "AA-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่"

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. บางกอก เชน หุ้น—๒๗ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่"

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) เป็น หุ้น—๒๗ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เป็น "BBB-" จาก "BBB" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันบ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ที่ หุ้น—๒๒ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB" พร้อมทั้งยกเลิก "เครดิตพินิจ" (CreditAlert) แนวโน้ม "Developing" หรือ "ไม่แน่นอน"

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีการค้ำประกันบางส่วนวงเงินไม่เกิน 8,330 ล้านบาท บ. หุ้น—๒๒ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีการค้ำประกันบางส่วนวงเงินไม่เกิน 8,330 ล้านบาทของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนและแนวโน้ม บ. กรุ๊ปลีส ที่ หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันบางส่วนจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 60%

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ A+ หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A+" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ระดับ "A-" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. อิตาเลียนไทย หุ้น—๑๙ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะที่มั่นคงของบริษัทในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายในประเทศ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บ. หุ้น—๑๙ ต.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด) ที่ระดับ "A-" พร้อมทั้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ