ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๓:๑๙ น.

หุ้นกู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “หุ้นกู้”

ทริสเรทติ้งยกเลิกอันดับเครดิต บ.อีซี่ บาย หุ้น—๒ ก.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งยกเลิกอันดับเครดิตองค์กร รวมทั้งยกเลิกอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ตามความประสงค์ของบริษัท ดังนั้น

ภาพข่าว: TTA แต่งตั้งธ.ไทยพาณิชย์ขายหุ้นกู้ 2 พันล้าน หุ้น—๑ ก.ค. ๕๘

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA และนายอาทิตย์ นันทวิทยา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท บ. โนเบิล หุ้น—๓๐ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB-" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "BBB" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท บ. เอพี หุ้น—๒๙ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "A-" เช่นกัน

ทริสเรทติ้งยกเลิก เครดิตพินิจ แนวโน้ม Developing และคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้น—๒๙ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของ ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "AA-" พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังยกเลิก "เครดิตพินิจ" แนวโน้ม "Developing" หรือ "ไม่ชัดเจน"

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หุ้น—๒๕ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ซึ่งมีกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2561 ที่ระดับ "AA-" และคงอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. หุ้น—๒๔ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิครายใหญ่อันดับ 3 ของไทย

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. ทางด่วนกรุงเทพ หุ้น—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้สกุลเงินบาทของ ING Bank ที่ AAA(tha) หุ้น—๒๒ มิ.ย. ๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) แก่หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ของ ING Bank N.V. (ING Bank) จำนวน 4.26 พันล้านบาทซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2559 ที่

TTA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.25% วงเงิน 2,000 ล้านบาท หุ้น—๒๒ มิ.ย. ๕๘

TTA เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในเดือน กรกฎาคม 2558 นี้ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระยะสั้นของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ หุ้น—๑๘ มิ.ย. ๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ ‘F1+(tha)’ แก่โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท ของธนาคารไทยพาณิชย์

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. ดีแทค ไตรเน็ต ที่ AA+ หุ้น—๑๗ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาทของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่ระดับ “AA+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ Developing ให้แก่อันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้น—๑๕ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Developing” หรือ “ไม่ชัดเจน” ให้แก่อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท บ. หุ้น—๑๕ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA-” พร้อมทั้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท บ. หุ้น—๑๒ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “BBB+”

เอสซี แอสเสท เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี และ 3 ปี 7 เดือน วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท หุ้น—๘ มิ.ย. ๕๘

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างครบวงจร มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี และ 3 ปี 7 เดือน วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. เอ็ม บี เค ที่ หุ้น—๘ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส หุ้น—๘ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “AA+” จาก “AA” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. เซ็นทรัลพัฒนา ที่ AA- หุ้น—๕ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA-” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่มูลค่า 1,000 ล้านบาท

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,400 ล้านบาท บ. หุ้น—๕ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,400 ล้านบาทของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วย

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร บ. เอสพีซีจี เป็น A- จาก BBB+ หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันทยอยชำระคืนเงิ หุ้น—๔ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เป็น “A-” จากเดิมที่ระดับ “BBB+” พร้อมทั้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท เป็น “BBB+” จากเดิมที่ระดับ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท บ. เอสซี หุ้น—๔ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทของ บริษัท เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” ในขณะเดียวกันทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ธ. ทิสโก้ หุ้น—๔ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาทของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% โดย บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A”

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 126 ล้านหยวน บ. หุ้น—๓ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 126 ล้านหยวนของ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ

SIRI เตรียมออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตามแผนงานปี 2558 20-29 พ.ค. หุ้น—๒๑ พ.ค. ๕๘

SIRI เตรียมออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานปี 2558 20-29 พ.ค. นี้ ผ่านสาขาของ SCB เผยผู้ถือหุ้นกู้แสนสิริ รับสิทธิเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ“แสนสิริ แฟมิลี่ – บอนด์ โฮลเดอร์” (Sansiri Family – Bond Holder) แสนสิริ

ฟิทช์ประกาศลดอันดับเครดิตหุ้นกู้ค้ำประกันของบริษัท กัลฟ์โคเจนเนอเรชั่นเป็น AA-(tha); หุ้น—๒๑ พ.ค. ๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศลดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้ค้ำประกันมูลค่า 2.9 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2559 ของบริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด หรือ GCC เป็น ‘AA-(tha)’ จาก

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ที่ หุ้น—๒๑ พ.ค. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BB+” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทที่ระดับ “BBB” และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิต WHA เป็น BBB+(tha) นำออกจากเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ หุ้น—๒๐ พ.ค. ๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ของหุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ

ภาพข่าว: TTW ออกหุ้นกู้ 1,400 ลบ. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน CKP หุ้น—๑๙ พ.ค. ๕๘

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทฯ วงเงิน 1,400 ล้านบาท อายุ 10

ภาพข่าว: กรุงไทยร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บมจ.ทีทีดับบลิว หุ้น—๑๙ พ.ค. ๕๘

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการบริหาร บมจ. ทีทีดับบลิว และ นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บมจ. ทีทีดับบลิว ครั้งที่