ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑:๕๓ น.

หุ้นกู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “หุ้นกู้”

ภาพข่าว: บมจ.ไทยคม ยินดีกับหุ้นกู้เพื่อไทยคม 7 สำเร็จเกินเป้า 4,550 ล้านบาท หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๗

บมจ.ไทยคม นำโดยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน (ที่1 จากซ้าย) ร่วมงานฉลองความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อโครงการดาวเทียมไทยคม 7

ทริสเรทติ้งยกเลิก เครดิตพินิจ แนวโน้ม Developing สำหรับอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งยกเลิก “เครดิตพินิจ” “Developing” หรือ “ไม่ชัดเจน” ที่ให้ไว้สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สืบเนื่องจากเจตจำนงของบริษัทที่จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Metro Cash & Carry Vietnam Limited (METRO Vietnam) ซึ่งเป็นร้านค้าส่งสมัยใหม่ชั้นนำในประเทศเวียดนาม โดยทริสเรทติ้งได้กำหนดแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Stable” หรือ “คงที่” แทน พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” มูลค่าของการซื้อกิจการในครั้งนี้คิดเป็น 655 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 28,370 ล้านบาท

การประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้สะท้อนการจัดหาเงินทุนของบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์สำหรับธุรกรรมดังกล่าวที่มีบทสรุปชัดเจน ทั้งนี้ คาดว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งในระดับปานกลางหลังการซื้อกิจการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ได้อนุมัติการทำธุรกรรมในครั้งนี้และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทรวม 16,219.5 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 360.4 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นใหม่ 2 หุ้นต่อหุ้นเดิม 9 หุ้น บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน 73.8% ของหุ้นทั้งหมดได้แสดงเจตจำนงที่จะจองซื้อและชำระเงินเต็ม

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6) ที่ หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 3 ปี ของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี) ที่ระดับ “AA-(sf)” ทั้งนี้

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5) ที่ หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 3 ปีของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (5) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี) ที่ระดับ “AA-(sf)” ทั้งนี้

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 6,500 ล้านบาท EDL-Gen หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 6,500 ล้านบาทของ EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) ที่ระดับ “BBB+” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ EDL-Gen ที่ระดับ “BBB+” โดยแนวโน้มยังคง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกัน บ. ดีเอดี เอสพีวี ที่ AAA(sf) หุ้น—๒๕ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตระดับ “AAA(sf)” ของหุ้นกู้มูลค่ารวม 22,499.90 ล้านบาท ของ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี หรือผู้ออกตราสาร) โดยอันดับเครดิตสะท้อนความน่าเชื่อถือของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่เช่าศูนย์ราชการของกรุงเทพมหานค

ภาพข่าว: เอ็นพีเอส ฉลองความสำเร็จการขายหุ้นกู้ เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงปลูกได้ หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๗

นายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ ฉลองความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงปลูกได้ ครั้งที่ 2/2557

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ที่ หุ้น—๒๑ พ.ย. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM (อันดับเครดิตภายในประเทศ

ดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ฉลองความสำเร็จ หุ้น—๒๑ พ.ย. ๕๗

คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ พะยี่ห้อดั๊บเบิ้ล เอ รัศมีความเฮงพุ่งสุดฤทธิ์หยิบจับอะไรๆ ก็ประสบความสำเร็จไปหมด ออกหุ้นกู้กี่รอบก็หมดเกลี้ยงล่าสุดออกหุ้นกู้เอ็นพีเอส ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ ขนาดล็อตใหม่อายุหุ้นกู้ยาว5 ปี ขายหมดในชั่วพริบตา

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. สยามแก๊ส แอนด์ หุ้น—๒๐ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. เหมราชพัฒนาที่ดิน เป็น A หุ้น—๑๙ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A” จากเดิมที่ระดับ “A-” และเปลี่ยนแนวโน้มเป็น “Developing” หรือ

ปตท. เอาใจนักลงทุน เปิดตัวเว็บเพจหุ้นกู้ PTT Debenture WebPage เสิร์ฟข้อมูลถึงบ้าน หุ้น—๑๘ พ.ย. ๕๗

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยได้ให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ ปตท.เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อดูแลนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. ทีทีดับบลิว ที่ หุ้น—๑๔ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือเดิมคือ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ปตท. เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ธันวาคมนี้ หุ้น—๑๓ พ.ย. ๕๗

ปตท. เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 10,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี เปิดเสนอขาย 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 –

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. บางกอก เชน หุ้น—๑๒ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๗

ไทยรับส้มหล่น...เนื้อๆ เน้นๆ หลังญี่ปุ่นอัดฉีด QEเพิ่ม เม็ดเงิน-การลงทุนจากญี่ปุ่นจะไหลบ่าเข้าไทย ทั้งหุ้น กองทุน พันธบัตร แนะรัฐ-เอกชนฉวยจังหวะทองออกพันธบัตร หุ้นกู้ ระดมทุนดอกเบี้ยต่ำ จี้แบงก์ชาติคุมค่าเงิน อย่าปล่อย'บาท'แข็งโป๊ก QE

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. ทางยกระดับดอนเมือง ที่ หุ้น—๑๐ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 800

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. บางจากปิโตรเลียม หุ้น—๗ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. ทุนธนชาต ที่ หุ้น—๗ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร ธ. ธนชาต ที่ AA-, หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ที่ A+, หุ้น—๖ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “AA-” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารที่ระดับ “A+” และ “A” ตามลำดับ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. เบทาโกร ที่ ระดับ A หุ้น—๖ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ

ภาพข่าว: ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ PLE หุ้น—๕ พ.ย. ๕๗

นายเสวก ศรีสุชาต (ที่3จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และนายนิมิต วงศ์จริยกุล (ที่4จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. อิตาเลียนไทย หุ้น—๔ พ.ย. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ไอวีแอลประสบความสำเร็จอย่างสูงในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนครั้งใหญ่ที่สุดประเทศไทยวงเ หุ้น—๓ พ.ย. ๕๗

ไอวีแอลประสบความสำเร็จอย่างสูงในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนครั้งใหญ่ที่สุดประเทศไทยวงเงิน 15,000 ล้านบาทสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในตลาดการเงินในประเทศไทยตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ออินโดรามา

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง แถลงข่าว พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ระหว่างบริษัท หุ้น—๓๑ ต.ค. ๕๗

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้” ระหว่างบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. ราชธานีลิสซิ่ง หุ้น—๓๑ ต.ค. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ ปตท. ที่ระดับ AAA(tha) หุ้น—๒๙ ต.ค. ๕๗

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ ปตท. ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มูลค่ารวมไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท ที่ระดับ ‘AAA(tha)’

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็น หุ้น—๒๘ ต.ค. ๕๗

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “AA-” จาก “A+” โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. หุ้น—๒๗ ต.ค. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ หุ้น—๒๒ ต.ค. ๕๗

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL อายุ 3 ปี