ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๕:๓๕ น.

หอพระพุทธเกษตร์รักษา ข่าวประชาสัมพันธ์ “หอพระพุทธเกษตร์รักษา”

ภาพข่าว: พิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษา ทั่วไป—๗ พ.ย. ๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษาพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ พร้อมเปิดหอสมุด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษา พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ อย่างเป็นทางการ ทั่วไป—๑ พ.ย. ๕๖

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษา พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หอสมุด และหอจดหมายเหตุ อย่างเป็นทางการ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.15 น.
ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร