หลักสูตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “หลักสูตร” http://www.newswit.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/ อาลีบาบา บิซิเนส สคูลร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ Gobi Partners เปิดตัวหลักสูตร Netpreneur ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สมัครเป็นผู้ร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ อาลีบาบา บิซิเนส สคูล สถาบันอบรมภายใต้อาลีบาบากรุ๊ป เปิดตัว "Alibaba Netpreneur Training Program" th-TH Sun, 18 Aug 2019 0:52:52 +0700 ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาหลักสูตร AIS OFFICER รุ่นที่ 46 http://www.newswit.com/gen/2019-08-16/b7dc7950909f713f3bb63c8a5a422ee4/ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE OFFICER (AIS OFFICER) รุ่นที่ 46 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 16 สิงหาคม 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-08-16/b7dc7950909f713f3bb63c8a5a422ee4/ Fri, 16 Aug 2019 16:13:48 +0700 ร่วมยินดี! ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม สำเร็จการศึกษา หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 5 http://www.newswit.com/gen/2019-08-16/2fa992714a289705f5b49c023fb2356a/ ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่5 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม http://www.newswit.com/gen/2019-08-16/2fa992714a289705f5b49c023fb2356a/ Fri, 16 Aug 2019 12:02:28 +0700 เรียนฟรี.. .หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ http://www.newswit.com/food/2019-08-16/98259b4d066a8e04519f7cb9362c8fab/ ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ทำให้ต้องมีผู้ดูแลที่มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดูแลที่ถูกต้อง http://www.newswit.com/food/2019-08-16/98259b4d066a8e04519f7cb9362c8fab/ Fri, 16 Aug 2019 11:06:43 +0700 คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยาย Digital Marketing ฟรี! ในงาน GSB Digital Forum 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-08-16/3195433d2a2b7253b63ac6bfd04488cd/ ธนาคารออมสิน ร่วมกับ หลักสูตร DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้าน Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่าน ร่วมถ่ายทอด http://www.newswit.com/gen/2019-08-16/3195433d2a2b7253b63ac6bfd04488cd/ Fri, 16 Aug 2019 10:10:12 +0700 ภาพข่าว: วว.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และ ISO 19011 http://www.newswit.com/gen/2019-08-15/24669de8860aff3c2f27726dca265244/ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ http://www.newswit.com/gen/2019-08-15/24669de8860aff3c2f27726dca265244/ Thu, 15 Aug 2019 17:17:54 +0700 คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตร The Master ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) http://www.newswit.com/evnt/2019-08-15/c906d0d33cb48ad6bc005eebddb0b42c/ จ่อคิวสมัครจับจองกันจนเกือบเต็มทุกที่นั่ง สำหรับหลักสูตร The Master ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ที่เดินทางมาถึงรุ่นที่ 5 แล้ว งานนี้ บุญชัย โชควัฒนา http://www.newswit.com/evnt/2019-08-15/c906d0d33cb48ad6bc005eebddb0b42c/ Thu, 15 Aug 2019 14:31:47 +0700 ภาพข่าว: เอช เซม มอเตอร์ เสริมศักยภาพพนักงาน ก้าวสู่การตลาดแบบดิจิตอล http://www.newswit.com/gen/2019-08-15/8ff2e2f77deb060a2389abfe86b75f4c/ จากภาพ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร To Be Digital Marketing Business เพื่อเสริมศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถกำหนดและวางแผนการตลาดแบบดิจิตอลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการลูกค้า http://www.newswit.com/gen/2019-08-15/8ff2e2f77deb060a2389abfe86b75f4c/ Thu, 15 Aug 2019 11:26:28 +0700 จุฬาฯ จะประกาศ 15 องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในไทย และแบรนด์องค์กรสูงสุดในอาเซียนประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัล Hall of Fame 2019 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/evnt/2019-08-14/2e69f31ad24258c0f05d3908b7163f60/ หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand http://www.newswit.com/evnt/2019-08-14/2e69f31ad24258c0f05d3908b7163f60/ Wed, 14 Aug 2019 17:45:43 +0700 15 ปี ICT SILPAKORN การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนสู่ธุรกิจสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-14/c1c3b0cc0e62337b62070e8a006e42c1/ หลังจากที่เปิดสอนมาครบรอบ 15 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อรวบรวมผลงานในด้านต่างๆ ของศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ทั้งงานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เกม http://www.newswit.com/gen/2019-08-14/c1c3b0cc0e62337b62070e8a006e42c1/ Wed, 14 Aug 2019 13:46:06 +0700 15 ปี ICT SILPAKORN การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนสู่ธุรกิจสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-14/f27f691271a6a5d45c6250c374fb0089/ หลังจากที่เปิดสอนมาครบรอบ 15 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อรวบรวมผลงานในด้านต่างๆ ของศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ทั้งงานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เกม http://www.newswit.com/gen/2019-08-14/f27f691271a6a5d45c6250c374fb0089/ Wed, 14 Aug 2019 13:42:33 +0700 24 - 25 สค. 62 วิศวะมหิดล จัดเวิร์คช้อป เทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract http://www.newswit.com/fin/2019-08-14/f3c8f13ef183cd7bf84f15f5d3e3a0a5/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract Workshop ระหว่าง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562เวลา 9.00 http://www.newswit.com/fin/2019-08-14/f3c8f13ef183cd7bf84f15f5d3e3a0a5/ Wed, 14 Aug 2019 10:32:22 +0700 สอศ. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายเทคโนโลยี ป้อนอุตสาหกรรม 4.0 การันตีการมีงานทำ http://www.newswit.com/gen/2019-08-14/2cbee5e3ecf8248409b5f21956c50fc2/ สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) อักษรย่อ ทล.บ. จำนวน 3,337 คน จากสถานศึกษา 23 แห่ง ในวันที่ 13 http://www.newswit.com/gen/2019-08-14/2cbee5e3ecf8248409b5f21956c50fc2/ Wed, 14 Aug 2019 9:36:44 +0700 สอศ. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายเทคโนโลยี ป้อนอุตสาหกรรม 4.0 การันตีการมีงานทำ http://www.newswit.com/gen/2019-08-14/f4d862f9410f8bb6711609babfe3d172/ สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) อักษรย่อ ทล.บ. จำนวน 3,337 คน จากสถานศึกษา 23 แห่ง ในวันที่ 13 http://www.newswit.com/gen/2019-08-14/f4d862f9410f8bb6711609babfe3d172/ Wed, 14 Aug 2019 9:33:53 +0700 DPU เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่2 http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/316585649a60e03bd196d1885fc6524d/ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/316585649a60e03bd196d1885fc6524d/ Tue, 13 Aug 2019 11:29:13 +0700 เสริมเทคโนโลยี IoT ยกระดับฝีมือแรงงานสุรินทร์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/6a64cc29add012fa9130503b7f1f5442/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จัดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประยุกต์ใช้งาน Arduino 30 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันและในอนาคต สำหรับหลักสูตรนี้ http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/6a64cc29add012fa9130503b7f1f5442/ Tue, 13 Aug 2019 10:10:24 +0700 กปภ. อบรมให้ความรู้ ช่างประปาสร้างอาชีพ มอบชีวิตใหม่ให้ผู้ต้องขัง หวังคืนคนดี สู่สังคม http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/5767ada9a1502c3ae49a6cf62b26e242/ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาสร้างอาชีพพร้อมเสริมสร้างความรู้ควบคู่กับการมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง ที่ใกล้พ้นโทษออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน 8 แห่ง ตามโครงการ 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/5767ada9a1502c3ae49a6cf62b26e242/ Tue, 13 Aug 2019 9:43:49 +0700 ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน จัดอบรมการพูดเพิ่มขีดความสามารถสื่อสารชุมชน http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/5d8f1be165da9ba38a971c9dea567075/ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน และโรงพยาบาลบางสะพาน จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพูดเพื่อนำเสนอผลงาน ให้กับสมาชิก อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน http://www.newswit.com/gen/2019-08-13/5d8f1be165da9ba38a971c9dea567075/ Tue, 13 Aug 2019 9:20:52 +0700 DPU เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่2 http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/116e496d2f06144179a5b56c6f96f070/ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/116e496d2f06144179a5b56c6f96f070/ Fri, 09 Aug 2019 16:49:24 +0700 สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) เปิดอบรมหลักสูตร อีเวนต์มืออาชีพ 2562 (Event Professional 2019) http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/d000f61ca42e9612e55979b29eb98e5a/ นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์ การจัดงาน หรือ Business Of Creative And Event Management Association (EMA) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/d000f61ca42e9612e55979b29eb98e5a/ Fri, 09 Aug 2019 13:26:01 +0700 Gossip News: บุญชัย โชควัฒนา หลักสูตร The Master ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) http://www.newswit.com/evnt/2019-08-09/1f7c34b6f72f6d7e66c2d8f145ae6bce/ จ่อคิวสมัครจับจองกันจนเกือบเต็มทุกที่นั่ง สำหรับหลักสูตร The Master ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ที่เดินทางมาถึงรุ่นที่ 5 แล้ว งานนี้ บุญชัย โชควัฒนา http://www.newswit.com/evnt/2019-08-09/1f7c34b6f72f6d7e66c2d8f145ae6bce/ Fri, 09 Aug 2019 11:49:25 +0700 งานสัมมนาธุรกิจค้าปลีกประจำปี จับกระแส Modern Trade ยุคใหม่ 2020 : ทำกำไรด้วย O2O (Online to Offline / Offline to Online) http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/42d024a8bcf3355caab3f83e80397913/ ตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุน ธุรกิจค้าปลีกก็ไม่มีวันหยุดนิ่ง พบกับงานทิศทางค้าปลีกประจำปี 2020 โดย. บมจ.ซีพีออลล์ และ หลักสูตร MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น งานสัมมนาธุรกิจค้าปลีกประจำปี จับกระแส Modern Trade ยุคใหม่ 2020 : http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/42d024a8bcf3355caab3f83e80397913/ Fri, 09 Aug 2019 10:49:02 +0700 ภาพข่าว: สสส. จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการมีกิจกรรมในสถานศึกษา http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/e7f361bb476021e6e1b3b8a82a2d59ad/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด โครงการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการมีกิจกรรมในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 8-12 ปี http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/e7f361bb476021e6e1b3b8a82a2d59ad/ Fri, 09 Aug 2019 9:42:54 +0700 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตร ADVANCED MARKETING RESEARCH:เทคนิคการวิจัยตลาด สำหรับนักการตลาดมืออาชีพ รุ่นที่ 16 http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/df19269194befcdc8ac6615dcc76c7ad/ เพราะหัวใจของการตลาด คือ ลูกค้า ยิ่งเข้าใจลูกค้ามากเท่าไร ยิ่งมีสิทธิ์ สำเร็จ มากเท่านั้น! การวิจัย จึงเป็นเครื่องมืออ่านใจ อ่านความเคลื่อนไหว อ่านแนวโน้มตลาดและช่วยให้การวางแผน และกลยุทธ์ต่างๆ ได้แม่นยำยิ่งขึ้น สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2019-08-09/df19269194befcdc8ac6615dcc76c7ad/ Fri, 09 Aug 2019 9:37:12 +0700 ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์ ปั้นนักลงทุน เรียนรู้ถึงแก่น แม่นทฤษฎี เปิดหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 6 http://www.newswit.com/fin/2019-08-08/07422e0c46ac136874afd3885eb44aee/ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ปั้นนักลงทุนคุณภาพรุ่นใหม่ ในหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 6 (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) เปิดโลกการลงทุน http://www.newswit.com/fin/2019-08-08/07422e0c46ac136874afd3885eb44aee/ Thu, 08 Aug 2019 11:37:58 +0700 อาชีวะร่วมมือภาคเอกชน สร้างผู้เรียนตามล่าเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นสมัยใหม่ http://www.newswit.com/evnt/2019-08-07/ba54255d49c2d1624952a34fe27074ec/ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ http://www.newswit.com/evnt/2019-08-07/ba54255d49c2d1624952a34fe27074ec/ Wed, 07 Aug 2019 17:29:04 +0700 ภาพข่าว: งานรับใบประกาศนักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่26 http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/47ea4a8c2fad4d107f257d6db7859b7f/ โรงเรียนยันฮีบริบาล ภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลยันฮี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก ณห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15 ตึก Inter 1 โรงพยาบาลยันฮี โดยมีคุณศจี วงษ์บุญชา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/47ea4a8c2fad4d107f257d6db7859b7f/ Wed, 07 Aug 2019 17:14:00 +0700 ม.รภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเด็ดๆ http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/07d5647a23022c92c9303420ef6ee309/ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเด็ดๆ โดนใจผู้เรียน 3 หลักสูตร หลักสูตรแจ๊สแดนซ์ เบื้องต้น หลักสูตรออกแบบบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย และหลักสูตรติวกวดวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/07d5647a23022c92c9303420ef6ee309/ Wed, 07 Aug 2019 16:41:47 +0700 หลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง นำเสนองานวิจัย ณ เมืองโบโกร์ อินโดนีเซีย http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/b2c798eb8b27eafede753716998bafd9/ อาจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติเป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Statistics and http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/b2c798eb8b27eafede753716998bafd9/ Wed, 07 Aug 2019 16:12:37 +0700 อาชีวะจับมืออีซูซุ ร่วมพัฒนากำลังคนสาขาเทคโนโลยียานยนต์รุ่นที่21 ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ยุค4.0 http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/b3d84f83d99ac18760a663947b9dc1cf/ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูสาขาช่างยนต์ จำนวน 154 คน ที่ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร http://www.newswit.com/gen/2019-08-07/b3d84f83d99ac18760a663947b9dc1cf/ Wed, 07 Aug 2019 14:40:34 +0700