ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๕๑ น.

หน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “หน่วยงาน”

ภาพข่าว: การตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 และตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๖๐

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน

ปภ. กำหนดจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Invest for Sustainable Road Safety) ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Invest for Sustainable Road Safety)" ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน รวมถึงส่งเสริมการใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายผลรูปแบบการลดอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสร้างมาตรฐานการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ตามปฏิญญามอสโก และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2563 สำหรับประเทศไทย รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง

กรม สบส.หารือกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส ปลดล็อกธุรกิจสปาและสมุนไพรไทยในสหรัฐอเมริกา สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๖๐

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมหารือกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ขับเคลื่อนนโยบายเมดิคัลฮับ ปลดล็อกข้อจำกัดของผู้ให้บริการ หลักสูตรนวดไทยให้เทียบเคียงกับหน่วยงาน CAMTC ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ

การศึกษานิวซีแลนด์ แชร์ประสบการณ์การศึกษาแนวใหม่ เปิดห้องเรียนแบบนิวซีแลนด์ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๖๐

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ จัดงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เปิดประสบการณ์กับการศึกษาแนวใหม่ ยกห้องเรียนต้นแบบมาจากนิวซีแลนด์

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(18 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๑๘ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 08.30 น. สถาบันรหัสสากล จัดแถลงข่าว "สถาบันรหัสสากล จัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560" ณ ไบเทค

ก.ล.ต. ชื่นชมผู้ลงทุนสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 ราย ที่ประกาศรับปฏิบัติตาม I หุ้น—๑๗ ส.ค. ๖๐

ก.ล.ต. ขอชื่นชมผู้ลงทุนสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 องค์กร ที่ประกาศรับการปฏิบัติตาม "หลักธรรมาภิบาลการลงทุน" (Investment Governance Code: I Code) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(18 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๑๗ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 08.30 น. สถาบันรหัสสากล จัดแถลงข่าว "สถาบันรหัสสากล จัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560" ณ ไบเทค

DEPA ร่วมผลักดันงานสัมมนา ปั้นวงการอี-สปอร์ตของไทย ให้ก้าวไกลระดับโลก ไอที—๑๗ ส.ค. ๖๐

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ร่วมกับศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จับมือภาคการศึกษาและการกีฬา จัดงานสัมมนา ร่วมหารือถึงแนวทางการยกระดับวงการอี-สปอร์ตของประเทศไทย พร้อมเปิดใจแบบหมดเปลือก

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(16 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๑๖ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 08.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญเข้า ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผัง ประเทศ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 09.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(16 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๑๕ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 08.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญเข้า ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผัง ประเทศ ครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 09.30 น.

ภาพข่าว: วว.ร่วมพิธีถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๖๐

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ และนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรเนี่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนสหกรณ์โคนมผลิตและใช้ยางแผ่นปูพื้นคอกสัตว์เพื่อดูแลสุขภาพแม่โค ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๖๐

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยประกาศให้นำยางพาราในสต๊อก มาแปรรูปเพื่อใช้ภายในประเทศ เพื่อดึงยางพาราออกจากระบบ โดยให้หน่วยงานรัฐเสนอโครงการ ที่จะนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ภาพข่าว: กระทรวงวิทย์ฯ ปันน้ำใจ มอบเงินช่วยเหลือ 1,070,000 บาท ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๖๐

กระทรวงวิทย์ฯ ปันน้ำใจ มอบเงินช่วยเหลือ 1,070,000 บาท แด่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ

กทปส. พลักดันโครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน เงินทุนสนับสนุน 3 สื่อสาร—๑๑ ส.ค. ๖๐

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. มุ่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการ

สกู๊ป บวงสวงละครพร้อมเปิดตัวโครงกาการ หัวใจเดียวกัน บันเทิง—๑๑ ส.ค. ๖๐

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษโครงการ "หัวใจเดียวกัน" เพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญ่เป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสครบรอบ 85 พรรษา

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 8 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(10 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๑๐ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 12.30 น. ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยเพื่อเข้า สู่ช่องทางอี-คอมเมิร์ซร่วมกับ JD.com ณ

ป.ป.ช. ส่งข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางมาตรการป้องกันการทุจริต ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๐

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาข้อมูลสถิติคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย การขอพำนักอยู่ต่อ คนต่างด้าวทำผิดกฎหมาย

สพร. จับมือ 9 หน่วยงาน รุกเปิดตัวสื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ สำหรับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๐

สพร. ผนึกกำลังบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ จัด ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ "Museum Forum 2017: Museum Education NOW!" หาทางออกความร่วมมือขององค์กรพิพิธภัณฑ์กับภาคการศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ชูสื่อการเรียนรู้เพื่อพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(10 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๙ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 12.30 น. ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยเพื่อเข้า สู่ช่องทางอี-คอมเมิร์ซร่วมกับ JD.com ณ

กสทป. พลักดันโครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน เงินทุนสนับสนุน 3 สื่อสาร—๙ ส.ค. ๖๐

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. มุ่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๐

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 6/2560 โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 9 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 35 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 9 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 10 จังหวัด พร้อมบูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(9 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๙ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 09.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม ไทย” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอน เวนชันเซ็นเตอร์

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(9 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 09.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม ไทย” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอน เวนชันเซ็นเตอร์

กรมประมง...ระดมทีมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา ล่าสุดพบความเสียหายด้านการประมงแล้ว 17 ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

กรมประมงเผยเหตุอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเซินกา (SONCA) ทำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเดือดร้อนแล้วกว่า 17 จังหวัด สร้างความเสียหายกว่า 148 ล้านบาท สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดประชุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม Love and Learn สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Love and Learn "สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง"เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก 10 จว. ประสานให้การช่วยเหลือเต็มกำลัง ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 10 จังหวัด พร้อมบูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560