ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๓:๔๒ น.

หน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “หน่วยงาน”

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ

ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง จ.เชียงราย ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนเกียรติพิทักษ์ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เสียชีวิต 17 ราย สูญหาย 2 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย ซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้และนำร่างผู้เสียชีวิตตรวจพิสูจน์ฃ เอกลักษณ์บุคคล รวมถึงนำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องนอนไปมอบแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนเกียรติพิทักษ์ ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กรวมใจ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 23.00 น. ในเบื้องต้นมีนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 5 – 12 ปี เสียชีวิต 17 ราย สูญหาย 2 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมูลนิธิอาสาสมัครในพื้นที่ ระดมรถดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และช่วยเหลือเด็กออกจากอาคาร รวมถึงนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าจนเพลิงสงบลง เมื่อเวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พบอาคารหอพักเสียหายทั้งหลัง ซึ่งจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไ

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 35 จังหวัด ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 35 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนเชิงรุก ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนเชิงรุก โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

เปิดตัว โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

เปิดตัว "โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน : ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน" ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จาก 11 หน่วยงาน รวบรวมกว่า 50

แอร์เอเชียเดินหน้าสานโครงการ GREEN 24 in Pattaya เก็บขยะริมชายหาด และเกาะสาก พัทยา ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

สายการบินแอร์เอเชียร่วมมือกับเมืองพัทยาจัดกิจกรรม GREEN24 in Pattaya เชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมเก็บขยะริมชายหาด และร่วมดำน้ำเก็บขยะที่เกาะสาก ที่เมืองพัทยา เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้หันมาสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม

กระทรวงเกษตรฯ เล็งยกระดับ ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง เปิดทางเกษตรกรรายย่อยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าป้อนโ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

ธนาคารออมสินได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่หน่วยงานภายในธนาคารออมสิน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร/ผลการวิเคราะห์วิจัย

กระทรวงเกษตรฯ ปรับลดขั้นตอนงานวิจัย เน้นกระชับ แม่นยำ ตรงประเด็น ทันการณ์ ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ เข้มงวดสารวัตรเกษตรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ) ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ เข้มงวดสารวัตรเกษตรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)

ปภ.บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลัง ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ปภ.บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยให้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ปภ. รายงานสถานการณ์ภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย พร้อมประสาน ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จากพายุลมแรง 2 จังหวัด น้ำท่วมขัง 2 จังหวัด ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนและ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(17 พฤษภาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๑๗ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖” ณ กระทรวงวัฒนธรรม 19.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(17 พฤษภาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๑๖ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลคนรักละครใบ้ ๒๐๑๖” ณ กระทรวงวัฒนธรรม 19.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง เทริด บันเทิง—๑๖ พ.ค. ๕๙

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลงานด้านภาพยนตร์ ทั้งในภารกิจ การส่งเสริม และการกำกับดูแล รวมถึงการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีลักษณะสร้างสรรค์

รมว.วธ. กำชับทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบไตรมาส 3 กรมศิลปากรเผยช่วง 6 เดือน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2559 ในระยะเริ่มไตรมาสที่ 3

เชิญชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรนวัตกรรมชาวเหนือระดับสากล ในงาน Lanna Agri Smart ลุ้นรางวัลทองคำ 1 ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "Lanna Agri Smart"

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม เพื่อพิจารณากรอบระยะเวลาร่างระเบียบ ประกาศ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และตรวจเยี่ยมลูกค้า SME เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: บสย. รับโล่เกียรติคุณจากกรมประชาสัมพันธ์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของกรมประชาสัมพันธ์ จาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มจธ.จับมือ 4 หน่วยงาน ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยีสีเขียว ผลักดันการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยน ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

"โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย" เป็นความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพข่าว: การประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ National Single Window ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย โดยมีหน่วยจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 37 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ งาน Startup Thailand 2016 โดยกระทรวงวิทย์ฯ มีผู้ร่วมเข้าชมงาน 35,000 ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดงาน "Startup Thailand 2016" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผนึกกำลังร่วมกับ 11 หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด "Unite to Rise" หรือ

กระทรวงไอซีที และ ซิป้า ควงพันธมิตรเปิดตัว Incubation Network ในงาน Startup Thailand ไอที—๒๙ เม.ย. ๕๙

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เครือข่ายสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน จัดแสดงนิทรรศการ Digital

CAT จับมือ อินฟอร์เมติกซ์ พลัส เปิดแอพใหม่ ฝีมือคนไทย ผ่านเครือข่าย สื่อสาร—๑๐ พ.ค. ๕๙

CAT และ "อินฟอร์เมติกซ์ พลัส" ร่วมมือดัน "Mozer Mobile Platform" แอพพลิเคชั่นระบบสื่อสารผลงานคนไทย เจาะกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานความมั่นคงภาครัฐและเอกชน ชูจุดเด่นระบบสื่อสารปลอดภัย นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจไร้สาย บริษัท กสท

รณรงค์กำจัดไข้มาลาเรีย สุขภาพ—๑๐ พ.ค. ๕๙

วานนี้ 28 เม.ย. 59 ณ บริเวณตลาดเมืองใหม่ ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิรักษ์ไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รณรงค์โรคไข้มาลาเรีย

ภาพข่าว: อ.ส.พ. รับมอบเกียรติบัตร โครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) รับมอบเกียรติบัตรโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์