ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑:๑๑ น.

หน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “หน่วยงาน”

โครงการ สปิริต อินชอน (Spirit Incheon) ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

โครงการ สปิริตอินชอน เป็นความร่วมมือของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ในการสร้างภาพยนตร์สั้นแบบสปอตโฆษณา เพื่อสร้างการความรับรู้ของกีฬาขี่ม้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และให้คนทั่วไป

น้ำบาดาล ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม และจังหวัดต่างๆ รวม 64 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งผลการตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ปรากฏว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ควา

ภาพข่าว: ปณท ผนึก 8 หน่วยงาน ร่วมบันทึกความร่วมมือ ส่งเสริมศักยภาพรอบด้านแก่ SMEs และรายย่อย หุ้น—๒๒ ก.ย. ๕๗

นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ซ้ายสุด) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(22 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๒๒ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวการประชุม เชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค (APEC multi-year) ณ โรงแรมดุสิตธานี

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(22 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๒๑ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวการประชุม เชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค (APEC multi-year) ณ โรงแรมดุสิตธานี

ภาพข่าว: บริหาร อ.อ.ป. รับมอบนโยบายจาก รมว.ทส. ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๗

นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 16 หน่วยงานในสังกัด ทส. รับนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือสหวิริยา ต้อนรับหน่วยงานภาครัฐจากสปป.ลาว ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๗

นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ และนายวิชิต กงภูเวช ผู้แทนคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือสหวริริยา ต้อนรับคณะจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว และบรรยายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของเครือสหวิริยากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมนำคณะ สปป.ลาว

กรมป่าไม้ ตามรอยพระยุคลบาท ปลูกฝังหลักธรรมให้หัวหน้าป่าไม้ ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๗

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจกำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี “กรมป่าไม้” เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่นำหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว

ไปรษณีย์ไทย เปิดโลก การพิมพ์กันปลอมชวนหน่วยรัฐ-แบงก์-ค้าปลีก-ท่องเที่ยวร่วมฟัง ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๗

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจธนาคาร ค้าปลีก โรงแรม และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังเสวนาการพิมพ์กันปลอม ในหัวข้อ “เปิดโลก Security Printing” ใน “งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่

ดาว ประเทศไทย ชวนน้องเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยและวิถีชีวิตเกษตรกรรม ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๗

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดยนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน นายธนัท ม่วงเขียว ผู้จัดการหน่วยงานสาธารณูปโภคในโรงงาน และพนักงานดาวอาสา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จัดกิจกรรม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(19 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑๙ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 08.30 น. สศอ.กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑๘ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 08.30 น. สศอ.กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา

เกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา ผลการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ 2557 ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผลการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ว่า

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคม NGO จำนวนทั้งสิ้น

กรมทางหลวงเตรียมพร้อมรับมือพายุใต้ฝุ่น คัลแมกี้ (Kalmaegi) ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

กรมทางหลวงเตรียมพร้อมรับมือพายุใต้ฝุ่น “คัลแมกี้” (Kalmaegi) สั่งเข้มทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า

กรมทางหลวงเตรียมพร้อมรับมือพายุใต้ฝุ่น คัลแมกี้ (Kalmaegi) สั่งเข้มทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เกิดภัยพิบัติจากพายุใต้ฝุ่น “คัลแมกี้” (Kalmaegi) ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยที่อาจเกิดจากพายุใต้ฝุ่นดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน

Detecon แนะหน่วยงานกำกับดูแลจับตาการขยายตัวของบริการ OTT ไอที—๑๘ ก.ย. ๕๗

ปัจจุบันผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเสริม (Over-the-Top: OTT) กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดต่างๆทั่วโลก ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกรอบการทำงานด้านการกำกับดูแลทั่วไปในหลายประเทศ เพื่อรับประกันศักยภาพการแข่งขันของผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบดั้งเดิม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(18 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑๘ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 10.30 น. กรมทรัพยากรน้ำ จัดงานแถลงข่าว "โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ณ กรมทรัพยากรน้ำ 14.00 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(18 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑๗ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 10.30 น. กรมทรัพยากรน้ำ จัดงานแถลงข่าว "โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ณ กรมทรัพยากรน้ำ 14.00 น.

เปิดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ด้วย Alibaba ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๗

ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี! สำหรับสมาชิกBusiness Matching , BM VIP CARD และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ด้วย Alibabaวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 - 16.00 น.ณ IMPACT เมืองทองธานี - ภายในงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก ครั้งที่

เมื่อการชัตดาวน์สิ้นสุดลงรายการ Deadliest Catch จึงได้กลับมาอีกครั้ง ใน DEADLIEST CATCH 10 -10 บันเทิง—๑๗ ก.ย. ๕๗

ฤดูจับปูยักษ์ผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่า แต่สำหรับปีนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองทศวรรษที่กัปตันทุกคนไม่มีโอกาสได้ออกเรือ เพราะปัญหาทางการเมือง การปิดบริการของหน่วยงานรัฐบาล หรือ government shutdown ทำให้วอชิงตัน ดีซี กลายเป็นอัมพาต

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(17 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑๗ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 10.00 น. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดแถลงข่าว เรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน สิงหาคม 2557” ณ ศูนย์การประชุมฯ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(17 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑๖ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 10.00 น. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดแถลงข่าว เรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน สิงหาคม 2557” ณ ศูนย์การประชุมฯ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวบทเพลง รักชาติร่วมสมัย ชุด ความหวัง...กำลังใจ ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๗

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัยร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและการขับร้อง โดยเปิดตัวเพลงชุดที่ ๑ เพลง “รัก...แม่”

Inspiration to Success ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า แรงบันดาลใจ ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๗

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกจากต้องมองหาสิ่งใหม่ๆ มองหาสิ่งที่แตกต่างอยู่เสมอ คิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มองทุกสถานการณ์เป็นโอกาส และมองปัญหาเป็นโอกาส เพื่อความสำเร็จที่ดีกว่าเดิม

รมว.พม. เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมเร่งแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๗

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สศข.11 เตือนเกษตรกรระวังสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราช ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

สศข.11 เตือนเกษตรกรระวังสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี เผย มีการระบาดแล้ว 11 อำเภอ รวมประมาณ 3.7 หมื่นไร่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นสังเกต พร้อมออกมาตรการควบคุม แนะ

โรงพยาบาลบ้านฉาง ร้องสื่อฯ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาประชาชนเที่ยวตลาดนัดจอดรถขวางทางเข้าออกโ ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการจัดตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลบ้านฉาง ซึ่งเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ และมีเป็นประจำทุกวันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ โดยตลาดนัดแห่งนี้มีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการจอดรถในซอยขวางทางเข้าออกโรงพยาบาล

น้ำบาดาล ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สพภ. จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพ (Bio Map Contest)และการประกวด ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO) หน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) และ กิจกรรมสำหรับคุณครู/อาจารย์ ภายใต้กิจกรรมการประกวด