ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๕:๔๙ น.

หน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “หน่วยงาน”

รมว. เกษตรฯ นำคณะลงพื้นที่ตรัง ติดตามโครงการรับซื้อยางตามนโยบายรัฐ ย้ำชาวสวนยางเร่งขึ้นทะเบียน กยท. พร้อมหนุนเกษตรผสมผสานสร้างรายได้ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

5 ก.พ.59 รมว.กษ. พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อติดตามการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดรับซื้อยางสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด และเยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด

รมว.กษ. ลงพื้นที่ จ. ตรัง ติดตามการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กยท. รับทราบปัญหาและยืนยันพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไข ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อติดตามการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยเยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อยางตามโครงการฯ ณ จุดรับซื้อยางสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ์ การชั่งน้ำหนักยาง และการหาค่า DRC จนถึงกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสพบปะ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการอัดก้อนยางแผ่นรมควันเป็นยางลูกขุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดตรังมีจำนวนเกษตรกรที่ปลูกยางทั้งหมด 66,938 ราย รวมเนื้อที่ 1,550,154 ไร่ โดยมีเนื้อที่เปิดกรีด 1,321,658 ไร่ ปริมาณผลผลิตทั้งหมด 303,981 ตัน สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีจุดรับซื้อยางในโครงการฯ จำนวน 36 จุด กระจายครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดตรัง ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ.59) มีปริมาณยางที่รับซื้อทั้งหมด 81,988.17 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 3,478,279.14 บาท แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 จำนวน 11,592 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14.14 และน้ำยางสด(DRC) จำนวน 70,396.17 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 85.86

"ด้านปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ คือ สถาบันเกษตรกรที่เป็นจุดรับซื้อ/แปรรูปยาง จากน้ำยางสด

ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือ - ป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเข้มข้น ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำอุบัติเหตุทางถนน เน้นคุมเข้มพื้นที่จัดงานและสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

สบร.ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดงาน คิดก้าวหน้า: ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดงาน "คิดก้าวหน้า: เตรียมพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์" มุ่งพัฒนาเยาวชน

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(5 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—๕ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 10.00 น. ส.อ.ท. จัดแถลงข่าว“จุดยืนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการ เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของ ประเทศอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์การประชุมฯ

ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือ - ป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเข้มข้น ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ อุบัติเหตุทางถนน เน้นคุมเข้มพื้นที่จัดงานและสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(5 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—๔ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 10.00 น. ส.อ.ท. จัดแถลงข่าว“จุดยืนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการ เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของ ประเทศอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์การประชุมฯ

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน วันไตโลก ตรวจสุขภาพฟรี และชมกิจกรรมหลากสาระมากมาย สุขภาพ—๔ ก.พ. ๕๙

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานแถลงข่าว "วันไตโลก" (World Kidney Day) และการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ

ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะส่งความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 1,020,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยงานราชการและศูนย์บริการชุมชน รวม 42 แห่งทั่วประเทศ โดยมี

กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มจุดรับซื้อยางทั่วประเทศ เล็งดึงปริมาณซื้อ-ขายยางเพิ่มให้ กยท. ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

กระทรวงเกษตรฯ เพิ่มจุดรับซื้อยาง กระจายครอบคลุมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศเล็งดึงปริมาณซื้อขายยางในโครงการฯ เพิ่มขึ้น ให้ กยท. เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเงื่อนไขการรับซื้อยางให้สะดวก คล่องตัวขึ้น พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(3 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—๒ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 10.30 น. ส.อ.ท. จัดการแถลงข่าว “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2559/1” ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(3 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—๓ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 10.30 น. ส.อ.ท. จัดการแถลงข่าว “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2559/1” ณ

กกพ. ย้ำความมั่นใจ จับสลาก โซลาร์ฟาร์ม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ พลังงาน—๑๘ ธ.ค. ๕๘

กกพ. มั่นใจพร้อมจับสลาก 15 ธันวาคม นี้ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกรวม 219 ราย นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ.

กกพ. ประกาศเลื่อนจับสลาก โซลาร์ฟาร์ม ครั้งที่ 2 เพื่อขยายเวลารับร้องเรียน พลังงาน—๒๓ ธ.ค. ๕๘

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศเลื่อนการจับสลากเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ครั้งที่ 2 ภายหลังประกาศผลรายชื่อโครงการผู้ผ่านคุณสมบัติไป เมื่อวันที่ 11

ภาพข่าว: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ๑๓๐๐ ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

วันนี้ (๑ ก.พ. ๕๙) เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ๑๓๐๐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—๑ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 09.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีลงนาม "การวิจัย การพัฒนา และการ ออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์" ณ

วันดี กรุ๊ป สยายปีกธุรกิจวงการอาหารครบวงจร จับมือพันธมิตรสร้างอนาคตให้เด็กไทย ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

วันดี กรุ๊ป สถาบันอาหารชื่อดังขยายธุรกิจครบวงจร ทั้งโรงเรียนสอนทำอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยี ร้านอาหาร สมาคมการค้า และค่ายผลิตสื่อวันดี มีเดีย วางนโยบายสร้างพันธมิตรกับหลากหลายองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล

ภาพข่าว: แม่น้ำ รามาดาพลาซา เข้าพบท่านรมว. ท่องเที่ยวและกีฬา หารือแนวทางโครงการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—๒ ก.พ. ๕๙

พณฯ ท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (คนกลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากหน่วยงานภายใน ให้เกียรติตอนรับ นายเดชา ตั้งสิน (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ

สำนักงานเขตบางเขนร่วมกับองค์กรเครือข่ายและชุมชนย่านสะพานใหม่ จัดงานเทศกาลตรุษจีน สะพานใหม่ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

สำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับตลาดยิ่งเจริญ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน จัดงานเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ "สะพานใหม่ ไชน่าทาวน์ 2559"

วธ. จับมือ14 หน่วยงานจัด ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ นำมิติวัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่าสังคม-เพ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 14 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กรุงเทพมหานคร, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมประชาสัมพันธ์,

แอร์เอเชียจับมือจังหวัดระยอง ชวนเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการ #GREEN24 in ไลฟ์สไตล์—๑ ก.พ. ๕๙

สายการบินแอร์เอเชียร่วมกับจังหวัดระยองจัดกิจกรรม GREEN24 in Rayong, Thailand เชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเก็บขยะริมชาหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง

บี้แก้ปัญหาเบิกจ่ายงบปี 59 - สั่งผู้บริหารทุกกรมติดตามกำกับใกล้ชิด-หลังพบหลายกรมเบิกจ่ายช้า ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง วธ. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ได้เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

วธ. เปิดตลาดวัฒนธรรม ชูทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข ใช้มิติวัฒนธรรมสร้างรายได้-เพิ่มมูล ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

วันที่ 29 มกราคม ที่ห้องแถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดำริให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล

อีริคสันกับ ATT ร่วมมือกันสร้าง Connected Water เพื่อโครงการสมาร์ทซิตี้ในเมืองแอตแลนต้า สื่อสาร—๑ ก.พ. ๕๙

- โครงการ Connected Water เป็นระบบตรวจสอบและดูแลคุณภาพน้ำในแหล่งเก็บน้ำของเมืองแอตแลนต้าจากระยะไกลได้ตลอดเวลา ผ่านเครือข่ายโมบายสำหรับหน่วยงาน Chattahoochee Riverkeeper - การตรวจสอบคุณภาพและสิ่งปนเปื้อนในน้ำตั้งแต่เนิ่นๆ

กกพ. แจ้งการดำเนินงาน โซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พลังงาน—๑ ก.พ. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้ง"โครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร" ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกจับสลาก และประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ ทั้งนี้

บอร์ด กยท. ประชุมนัด 2/2559 ร่วมหารือวาระเร่งด่วน โครงการส่งเสริมการใช้ยางฯ พร้อมเดินหน้าอนุมัติ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

การประชุมบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 คณะกรรมการฯร่วมหารือวาระเร่งด่วน โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเดินหน้าอนุมัติ โครงการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง กับ บริษัท SINOCHEM GROUP เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ภาพข่าว: บสย. ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการลูกค้า ดอยช้าง ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๙

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และผู้บริหาร บริษัท ดอยช้าง เฟรช โรสเต็ด คอฟฟี่ และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นลูกค้า บสย. ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานที่กำกับดูแล บสย. อาทิ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(29 มกราคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒๙ ม.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 14.00 น. สภาอุตสาหกรรมฯ จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตร นัก อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (YoungF.T.I. Elite) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 ณ Pullman Bangkok Hotel

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(29 มกราคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒๘ ม.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 14.00 น. สภาอุตสาหกรรมฯ จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตร นัก อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (YoungF.T.I. Elite) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 ณ Pullman Bangkok Hotel

ปภ. ใช้กลไก ประชารัฐ บริหารจัดการน้ำ รณรงค์ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับมือปัญหาภัยแล้ง ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้ง