ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔:๐๓ น.

หน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “หน่วยงาน”

ภาพข่าว: เบทาโกรร่วมบริจาครถแทรกเตอร์ ในกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๗

เครือเบทาโกร โดย นางสมใจ วุฒิพุธนันท์ กรรมการบริษัทและกรรมการมูลนิธิสายธาร (แถวหน้าซ้าย) ร่วมมอบรถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นเงินบริจาคโดยเครือเบทาโกรและพนักงาน จำนวน 269,500 บาท ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีนางสมจิตต์ แต่งสมุด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014 (T.I.D.E. 2014)ยกระดับไทยเป็นศูนย์กลาง การสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบของอาเซียน ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014 หรือ T.I.D.E. 2014 ขึ้นในเดือนกันยายน 2557 โดยจับมือหลายหน่วยงานองค์กรจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อโชว์นวัตกรรม และไอเดียเด็ดจากนักคิด นักสร้างสรรค์ รวมทั้งโชว์ฝีมือนักออกแบบไทย หวังยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบของอาเซียนร้อยเอกสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014 หรือ T.I.D.E. 2014 ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักออกแบบ นักคิด นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการไทย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตน และสร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ ออกแบบ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการไทย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพลังแห่งความคิดและมันสมองของคนไทย พร้อมนำไปต่อยอดทางธุรกิจในเวทีระดับนานาชาติ โดยประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าและแนวคิด ดังนี้

แนวทางในการจัดงาน Thailand Innovation a

สัมมนา Every Business is a Digital Business (ทุกธุรกิจ คือ องค์กรดิจิตอล) ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

สัมมนา "Every Business is a Digital Business (ทุกธุรกิจ คือ องค์กรดิจิตอล)"Every Business is a Digital Business ทุกธุรกิจ คือ องค์กรดิจิทัลวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงเกษตรฯ ขานรับนโยบาย ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย จาก คสช. สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดรับลูก ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เน้นย้ำให้ความสำคัญในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ อาทิ ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(2 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๒ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 13.30 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ จังหวัดชิมาเน่ ประเทศ ญี่ปุ่น ในการ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(2 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--1 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 13.30 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ จังหวัดชิมาเน่ ประเทศ ญี่ปุ่น ในการ

ไทย ญี่ปุ่น ร่วมวิจัยวัณโรคดื้อยาทั้งในเชื้อและคนพร้อมกัน ครั้งแรกในอาเซียน สุขภาพ—๓๑ ส.ค. ๕๗

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA) มหาวิทยาลัยโตเกียว และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาวิจัยการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค เพื่อประเมินผลการดื้อต่อยาต้าน

ภาพข่าว: หน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557 โดยมี ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เข้ารับประธานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ บันเทิง—๒๙ ส.ค. ๕๗

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ คณะทูตจากนานาประเทศ ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4(ภาคตะวันตกและภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคให้มี

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม 8 หน่วยงานในสังกัดคว้า 13 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2557 ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2557 นี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐที่สำนักงานพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) มอบให้ส่วนราชการที่ผ่านการตรวจประเมินผลการดำเนินพัฒนาคุณภาพบริการประชาชน

กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้ ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ 22 จังหวัด

คสช. สร้างและคืนความสุขครั้งใหญ่แห่งปีสู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๗

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะทูตจากนานาประเทศ ร่วมให้การสนับสนุนงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16 ซึ่งยกทัพนักแสดงและศิลปินระดับโลกกว่า 600 ชีวิต จาก 14 ประเทศทั่วโลก

การบริหารคนเก่ง (Talent Management) HRM Model ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๗

การบริหารคนเก่ง (Talent Management) HRM Modelโดย อาจารย์นริศ ธรรมเกื้อกูลรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี.พี. รีเทลลิงค์ จำกัดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.ณ Galleria 2-3 ชั้น 5 โรงแรม S31

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(28 สิงหาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๘ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเซนทารา

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(28 สิงหาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๗ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเซนทารา

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(27 สิงหาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๖ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 08.00 น. - 17.00 น. ส.อ.ท.จัดสัมมนา พัฒนาคน พัฒนางาน...พัฒนามาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ณ ไบเทค

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(27 สิงหาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๗ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 08.00 น. - 17.00 น. ส.อ.ท.จัดสัมมนา พัฒนาคน พัฒนางาน...พัฒนามาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ณ ไบเทค

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลการประกวดเพชรศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเพชรศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากร ณห้องประชุมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากรคลองเตย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(26 สิงหาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๕ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 09.00 น. ก.เกษตรฯเชิญทำข่าวลงนามบันทึกความร่วมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ณ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ 09.00 น. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(26 สิงหาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๖ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 09.00 น. ก.เกษตรฯเชิญทำข่าวลงนามบันทึกความร่วมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ณ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ 09.00 น. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: ฉลองครบรอบ 49 ปี วันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

ฯพณฯ มิสซิสชวา ซิว ซัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 49 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของประเทศสิงคโปร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ฯพณฯ องคมนตรี

ภาพข่าว: TISTR and Friends 2014 ร่วมมือ 7 หน่วยงาน ในการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัว “TISTR and Friends 2014” ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่

ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ประกาศรับการเสนอขายกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างกัน หุ้น—๒๕ ส.ค. ๕๗

ก.ล.ต. ไทย ร่วมกับหน่วยงานกำกับตลาดทุนมาเลเซีย และสิงคโปร์ ประกาศใช้แนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกันเพื่อเปิดให้มีการเสนอขายกองทุนรวมข้ามพรมแดนภายใต้ ASEAN Collective Investment Schemes Framework (ASEAN CIS Framework)