ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๓๕ น.

หน่วยควบคุมโรคติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ “หน่วยควบคุมโรคติดต่อ”

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 แม่ฮ่องสอน เปิดประชุม 3 อำเภอ ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 น. ท่านหัวหน้า ธนพล ปัญญา หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 แม่ฮ่องสอนได้เดินทางมาเป็นประธาน เปิดการประชุมสัญจร ของ 3 อำเภอโซนสายใต้ ซึ่งมี หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.1 แม่สามแลบ / 10.1.2 สบเมย /

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 และ 4 ร่วมงานวันแม่ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๕

12 สิงหาคม 2555 ของทุกๆปีถือได้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ในปีนี้ก็เช่นกันทางอำเภอแม่สะเรียงก็ได้จัดให้มีการถวายพระพรนำพานพุ่มดอกมะลิเพื่อนำมาถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชินี แม่ของแผ่นดิน

ศตม.10.1 แม่ฮ่องสอน นำคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานที่ จ.อุดรธานี ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 แม่ฮ่องสอน โดยท่านหัวหน้า ธนพล ปัญญา ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 แม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง พร้อมผู้ติดตามอีกจำนวนหนึ่ง

ภาพข่าว: หัวหน้าศตม.10.1แม่ฮ่องสอนรับมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากองค์กร ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๕

องค์กร Maltesce international โครงการสุขภาพสบเมย โดยคุณแพร์ วอคเกอร์ ผู้อำนวยการ MI แห่งประเทศไทย ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมระบาดวิทยา สสอ.สบเมย ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ

คณะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเดินทางเข้าเยี่ยม นคม.ที่10.1.10 อำเภอปาย ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๕

ทางคณะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นำโดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านหมอกควันและภัยหนาวในพื้นที่ของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.10

ศตม.10.1 แม่ฮ่องสอนจัดโครงการช่วยน้องป้องภัยหนาว ครั้งที่3 ที่รร.บ้านแม่แลบ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๕

โครงการช่วยน้องป้องภัยหนาวของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 แม่ฮ่องสอนโดย ท่านหัวหน้า ธนพล ปัญญา พร้อมด้วย น้องสุทิวัสน์ นันทิวิริยะชัย ( บุตรชาย ) ร่วมกับ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 แม่ลาหลวง ซึ่งมีนายปรีชา แสนประเสริฐ หัวหน้า นคม5

ศตม.10.1แม่ฮ่องสอน/ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๔

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายธนพล ปัญญา หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 แม่ฮ่องสอน..ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ กาฬบุตร ผช.หน.ศตม.ที่.10.1 แม่ฮ่องสอน..นำคณะเจ้าหน้าที่ของศตม.และ.นคม.ที่10.1.7ผาบ่องโดยมีนายสมชาติ บุญคำมา

นคม.ที่10.1.10 ปาย ออกหน่วยร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน / พบประชาชน ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๔

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.10 ปาย / โดย....นายวิโรจน์ หอมนาน ( รก.หน. นคม.ที่10.1.10 )ปาย .พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่.. ออกหน่วยร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน. โดยใช้ชื่อในงานนี้ว่า อบจ.แม่ฮ่องสอนพบประชาชน..และ..ทาง นคม.ที่10.1.10

ภาพข่าว: หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง.ที่10.1.3 แม่สะเรียง / ร่วมงานเทิดไท้องค์ราชันย์ ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๔

อำเภอแม่สะเรียงได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชันย์ขึ้น ณ.สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัฒน์ศึกษา เมื่อวันที่ 1 สค.54 ..ในงานนี้ทางอำเภอได้เชิญหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม / หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง.ที่10.1.3 แม่สะเรียง..โดยนายมานะ คงคาตน์

ภาพข่าว: รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล เข้าเยี่ยมหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๔

รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาชีวะเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..พร้อมด้วยคณะซึ่งมีคณาจารย์มาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ..ได้เดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3

ภาพข่าว: หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 แม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดไท้องค์ราชันย์ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๕๔

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 แม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดไท้องค์ราชันย์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 คณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 แม่สะเรียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดไท้องค์ราชันย์ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ

ภาพข่าว: รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล เข้าเยี่ยม นคม.ที่10.1.3 แม่สะเรียง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๕๔

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิจัยจากไบโอเทค ซึ่งนำโดย รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล ดร.ชัยรัตน์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 แม่สะเรียง