ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๒๔ น.

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง”

ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลกเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562 2564) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๑

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เสนอโดยแผนการคลังระยะปานกลางเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 97 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หุ้น—๓๐ เม.ย. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกครั้งที่ 97 และการประชุมอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 97 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หุ้น—๑๗ เม.ย. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการเฉพาะกาลของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๑

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมกับรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM+3) ณ

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 547,678 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำสงคลังทั้งสิ้นจำนวน 551,400 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 183,814 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๐

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,348,805 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนสิงหาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 2,088,231

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกรกฎาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,904,053

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมิถุนายน 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,742,827

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนพฤษภาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560(เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,029,237

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ว่ารัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้น จำนวน 852,823

การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านก ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๙

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ยืนยันว่า "ฐานะการคลังของรัฐบาล ยังมีความเข้มแข็ง เพียงพอ และเอื้อต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงต่อไป" ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของระดับเงินคงคลัง ณ

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2559 หุ้น—๑๖ พ.ย. ๕๙

ในเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 258,209 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ จำนวน 280,890 ล้านบาท และเป็นการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ จำนวน 22,681 ลานบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 มีจำนวน 235,805 ลานบาท โดยมีรายละเอียด

ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559 ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลมีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้น จำนวน 154,465 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 2,411,525 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 2,149,404 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,960,715 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—๒๗ ก.ค. ๕๙

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,807,149 ล้านบาท