ส่งเสริมอุตสาหกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ส่งเสริมอุตสาหกรรม” http://www.newswit.com/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/ มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เชิญร่วมงาน มหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 มหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาลประจำปี 2562 และมหกรรมคุณภาพข้ามสายงาน th-TH Sun, 21 Apr 2019 10:12:51 +0700 กสอ. ติดอาวุธดิจิทัลเอสเอ็มอี เข้าตลาดออนไลน์กว่า 4,000 ราย ธุรกิจโตกว่า 380 ล้านบาท พร้อมดันเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดอเมซอน http://www.newswit.com/evnt/2019-04-18/bdb508a63bcf2e0f84ddb8a50df139d0/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินเครื่องนโยบาย การตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมเข้าสู่ระดับสากลและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพียง 6 เดือน http://www.newswit.com/evnt/2019-04-18/bdb508a63bcf2e0f84ddb8a50df139d0/ Thu, 18 Apr 2019 15:36:56 +0700 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ภาคกลางและภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2019-04-11/52a8b6793af76a871f1b7e152a921bdc/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดตัวโครงการ กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้) รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ http://www.newswit.com/gen/2019-04-11/52a8b6793af76a871f1b7e152a921bdc/ Thu, 11 Apr 2019 14:53:41 +0700 ทีเส็บรุกตลาดไมซ์ ดึงงานเข้าไทย เพิ่มรายได้ให้ประเทศกว่า 5 พันล้านบาท http://www.newswit.com/fin/2019-04-10/b5c6c1577b2c1afcd1769182ae02a35b/ ทีเส็บเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2562 มุ่งเน้นดึงงานใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายรัฐบาลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีงานที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ปี 2562 นี้ ทั้งสิ้นจำนวน 43 งาน ประมาณการนักเดินทางไมซ์เข้าร่วมงานรวม http://www.newswit.com/fin/2019-04-10/b5c6c1577b2c1afcd1769182ae02a35b/ Wed, 10 Apr 2019 15:44:01 +0700 ภาพข่าว: วธ. - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยในประเทศญี่ปุ่น http://www.newswit.com/.gen/2019-04-10/6ddcfb032c5672dfb42c2fa49022e18c/ Ms.Eiko Matsumoto ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Akiomoto Studio พร้อมด้วย Mr. Shiji Steve Inoda ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Kokodake International Mr. Michael Ikeda บริษัท Wes East Transmedia Partners พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ http://www.newswit.com/.gen/2019-04-10/6ddcfb032c5672dfb42c2fa49022e18c/ Wed, 10 Apr 2019 14:24:18 +0700 กรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ http://www.newswit.com/gen/2019-04-09/a42e09bcf63e7836268cdc6974b9022d/ กรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทุกศาสนารองรับประชากรมุสลิมทั่วโลก นายสัตวแพย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า http://www.newswit.com/gen/2019-04-09/a42e09bcf63e7836268cdc6974b9022d/ Tue, 09 Apr 2019 14:17:51 +0700 กสอ. ผนึกกำลัง บริษัท เด็นโซ่ฯ เดินหน้าขับเคลื่อนระบบการผลิตแบบลีนออโตเมชั่นหวังยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มสูบ! http://www.newswit.com/evnt/2019-04-09/4c8aea0de8ed388f16ddb0539c061ca1/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ายกระดับเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Lean Automation อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนา System Integrator http://www.newswit.com/evnt/2019-04-09/4c8aea0de8ed388f16ddb0539c061ca1/ Tue, 09 Apr 2019 13:44:16 +0700 กสอ. โชว์ของจริงผลสำเร็จจรวด 3 ขั้น ยกระดับศักภาพผู้ประกอบการสู่สมาร์ทเอสเอ็มอีพร้อมผลักดัน 600 สถานประกอบการ ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาท http://www.newswit.com/fin/2019-04-05/07895ec4753d6a53720c24bb26a9f5ab/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โชว์ความสำเร็จ 3-Stage Rocket Approach เครื่องมือยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอีไทย สู่การเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ชู 600 สถานประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้กว่า http://www.newswit.com/fin/2019-04-05/07895ec4753d6a53720c24bb26a9f5ab/ Fri, 05 Apr 2019 15:38:55 +0700 กสอ. เชิญร่วมอบรมหลักสูตร SMART Traceability for Food Industria http://www.newswit.com/gen/2019-04-05/a0540cc5281b1f9a1b0b50bbe9ad4ac1/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SMART Traceability for Food Industrial ในวันพุธ ที่ 8 พ.ค. 62 ตั้งแต่ เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ จัดโดย กองโลจิสติกส์ http://www.newswit.com/gen/2019-04-05/a0540cc5281b1f9a1b0b50bbe9ad4ac1/ Fri, 05 Apr 2019 13:56:14 +0700 ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2561 http://www.newswit.com/evnt/2019-04-05/cd6eebbc67d0deae34cbc5b6ccf0c512/ นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ (ที่ 5 จากซ้ายแถวที่ 2) รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ (ที่ 7 จากซ้ายแถวที่ 2) รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (ที่ 6 http://www.newswit.com/evnt/2019-04-05/cd6eebbc67d0deae34cbc5b6ccf0c512/ Fri, 05 Apr 2019 13:11:57 +0700 77 ปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ http://www.newswit.com/evnt/2019-04-05/6cb6e3130170b419bbf3b8b6465902c7/ อุตสาหกรรมสาร เฉลิมฉลองเข้าสู่ปีที่ 77 เชิญชวนท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก อุตสาหกรรมสารออนไลน์ พร้อมกับเผยแพร่ 5 ยุทธศาสตร์มุ่งสู่อุตสาหกรรมใหม่ในศตวรรษที่ 21 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ http://www.newswit.com/evnt/2019-04-05/6cb6e3130170b419bbf3b8b6465902c7/ Fri, 05 Apr 2019 10:46:51 +0700 ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2561 http://www.newswit.com/evnt/2019-04-04/dbc8879f463a3e4b1e3dc44afbe54528/ นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ (ที่ 5 จากซ้ายแถวที่ 2) รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ (ที่ 7 จากซ้ายแถวที่ 2) รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (ที่ 6 http://www.newswit.com/evnt/2019-04-04/dbc8879f463a3e4b1e3dc44afbe54528/ Thu, 04 Apr 2019 14:25:09 +0700 กสอ. เร่งเดินหน้า Digital for SMEs 130 กิจการ มั่นใจช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 http://www.newswit.com/fin/2019-04-03/0518a36881618ba9ccf574c72b780b89/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าโครงการ Digital for SMEs นำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ตั้งเป้า SMEs 130 กิจการ ใน 3 สาขาหลัก ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า และบริการ http://www.newswit.com/fin/2019-04-03/0518a36881618ba9ccf574c72b780b89/ Wed, 03 Apr 2019 12:09:40 +0700 กสอ. สานพลัง เอสซีบี ปั้นสตาร์ทอัพไทยสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม หวังยกระดับผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดสหรัฐและยุโรป http://www.newswit.com/evnt/2019-04-02/00f9ffb8c7203317ad2d5212b99ed6d0/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลังความร่วมมือธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ปักหมุดหมู่บ้าน CIV 121 กิจการ ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักสินค้าอัตลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมการใช้พื้นที่ร่วม Co-Working Space ที่ร้าน Too Fast To Sleep http://www.newswit.com/evnt/2019-04-02/00f9ffb8c7203317ad2d5212b99ed6d0/ Tue, 02 Apr 2019 17:08:56 +0700 วันทูวัน ครีเอชั่น จัด 3 งานเทรดโชว์ยิ่งใหญ่ด้านการพิมพ์ http://www.newswit.com/gen/2019-04-01/a3a6df70a034d9710509d3bffb4a9c64/ งานแสดงสินค้าด้านการพิมพ์ 3 งานใหญ่แห่งปี ที่รวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบครบวงจรที่สุด ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย มาไว้ด้วยกัน หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ด้วยนวัตกรรมระบบไฮเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก ตลอด 4 วัน เริ่มวันที่ http://www.newswit.com/gen/2019-04-01/a3a6df70a034d9710509d3bffb4a9c64/ Mon, 01 Apr 2019 15:48:42 +0700 ภาพข่าว: เปิด 3 งานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี http://www.newswit.com/evnt/2019-04-01/f0aa3b8055a10d1ae2bc350c696a0b67/ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (ที่ 8 จากขวา ) รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสายงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด 3 งานยิ่งใหญ่แห่งปี ได้แก่ 1. งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุงานพิมพ์ และแอลอีดี ครั้งที่ 7 (The 7th PrintTech http://www.newswit.com/evnt/2019-04-01/f0aa3b8055a10d1ae2bc350c696a0b67/ Mon, 01 Apr 2019 13:47:15 +0700 กสอ. เร่งเดินหน้า Digital for SMEs 130 กิจการ มั่นใจช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 http://www.newswit.com/fin/2019-03-29/e201f3baaffbc29353df48a60c85d058/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าโครงการ Digital for SMEs นำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ตั้งเป้า SMEs 130 กิจการ ใน 3 สาขาหลัก ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า และบริการ http://www.newswit.com/fin/2019-03-29/e201f3baaffbc29353df48a60c85d058/ Fri, 29 Mar 2019 14:37:03 +0700 กสอ. เดินหน้าจัดงาน แฟนพันธุ์แท้เครื่องหนังไทย ครั้งที่ 14 ชูคลัสเตอร์เครื่องหนังไทย เน้นนวัตกรรมสร้างแบรนด์ หวังสู่การยอมรับระดับสากล http://www.newswit.com/evnt/2019-03-25/d15a3e505e4b20bef334b1d6f57e74e0/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าจัดงาน แฟนพันธุ์แท้เครื่องหนังไทย ครั้งที่ 14 โชว์ศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาคลัสเตอร์เครื่องหนังไทย เน้นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของตลาด หวังสร้างสรรค์แบนร์ดของตนเองสู่การยอมรับระดับสากล http://www.newswit.com/evnt/2019-03-25/d15a3e505e4b20bef334b1d6f57e74e0/ Mon, 25 Mar 2019 15:56:20 +0700 ภาพข่าว: Start-up Plus A คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ http://www.newswit.com/gen/2019-03-19/328430de7e7306484ce9281f78b002bd/ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มของฝากของที่ระลึก http://www.newswit.com/gen/2019-03-19/328430de7e7306484ce9281f78b002bd/ Tue, 19 Mar 2019 11:12:49 +0700 กสอ. ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน IPC2 Design 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-03-19/5b1dd6f7a3f1a60c807097790b7fa7ac/ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ. พิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน IPC2 Design You Dream We Design พบกับกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ http://www.newswit.com/gen/2019-03-19/5b1dd6f7a3f1a60c807097790b7fa7ac/ Tue, 19 Mar 2019 9:58:22 +0700 กสอ. เดินหน้าเสริมแกร่ง Startup เน้นใช้ Co-Working Space พัฒนาธุรกิจ หวังยกระดับศักยภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ http://www.newswit.com/fin/2019-03-13/4f56051f7cc058f60516fa24ae7e9aa0/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าโครงการส่งเสริม การใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Co-Working Space) ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ หรือ โครงการ Basecamp อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นเสริมแกร่ง Startup เอสเอ็มอี และ http://www.newswit.com/fin/2019-03-13/4f56051f7cc058f60516fa24ae7e9aa0/ Wed, 13 Mar 2019 14:54:03 +0700 กสอ. เดินหน้าเสริมแกร่ง Startup เน้นใช้ Co-Working Space พัฒนาธุรกิจ หวังยกระดับศักยภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ http://www.newswit.com/evnt/2019-03-12/fa0551aef8e6c8811aa4dec1bc859ab3/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าโครงการส่งเสริม การใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Co-Working Space) ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ หรือ โครงการ Basecamp อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นเสริมแกร่งStartup เอสเอ็มอี http://www.newswit.com/evnt/2019-03-12/fa0551aef8e6c8811aa4dec1bc859ab3/ Tue, 12 Mar 2019 13:47:36 +0700 ภาพข่าว: ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ Start up Plus A.ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีจำนวน 16 ผู้ประกอบการ http://www.newswit.com/gen/2019-03-08/b7cd0a5bebf499095f63cc6a2a2902ae/ วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ Start up Plus A.ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี โดยนายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 http://www.newswit.com/gen/2019-03-08/b7cd0a5bebf499095f63cc6a2a2902ae/ Fri, 08 Mar 2019 10:33:22 +0700 กสอ. เปิดเวที ไทยสตาร์ แพคเกจจิ้ง อวอร์ด 2019 สร้างโอกาสนักออกแบบรุ่นใหม่ ผงาดสู่เวทีสากล http://www.newswit.com/gen/2019-03-07/f262f4fe3173a9c6fdaf38ee16017b47/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าสานฝันนักออกแบบรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพบรรจุภัณฑ์ไทยให้สามารถทัดเทียมนานาประเทศ พร้อมสร้างโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงก้าวสู่เวทีระดับสากล http://www.newswit.com/gen/2019-03-07/f262f4fe3173a9c6fdaf38ee16017b47/ Thu, 07 Mar 2019 15:42:40 +0700 กสอ. ร่วมรายการว๊าว! แหวน แหวน แนะนำ ไทยเด่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา http://www.newswit.com/gen/2019-03-04/d872f4995e2b56fe08207cbae7ac199b/ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมถ่ายทำรายการว๊าว ! แหวน แหวน กับ แหวนแหวน -ปวริศา เพ็ญชาติ เพื่อแนะนำหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village ) หรือ หมู่บ้าน CIV ของภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 http://www.newswit.com/gen/2019-03-04/d872f4995e2b56fe08207cbae7ac199b/ Mon, 04 Mar 2019 14:13:49 +0700 ก.อุตสาหกรรม หนุน Innospace Thailand พร้อมเดินหน้าพัฒนา Start up ไทยสู่สากล http://www.newswit.com/evnt/2019-03-01/04ec2ec8ba21d307a7a994f7fd936384/ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าหนุน InnoSpace (Thailand) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย ขับเคลื่อนประเทศสู่ระดับสากล มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งเป้าปีแรกดึง Startup ไทยและต่างชาติ เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 50 ราย http://www.newswit.com/evnt/2019-03-01/04ec2ec8ba21d307a7a994f7fd936384/ Fri, 01 Mar 2019 16:05:36 +0700 กสอ. โชว์ 10 Success Case ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการผลิตได้ปีละ 115 ล้าน http://www.newswit.com/fin/2019-03-01/d23a467e8a474d25e261d48b857b0b64/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเวทีสัมมนา Success Case และบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาการออกแบบระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) โชว์ความสำเร็จ 10 สถานประกอบการดีเด่น http://www.newswit.com/fin/2019-03-01/d23a467e8a474d25e261d48b857b0b64/ Fri, 01 Mar 2019 9:59:11 +0700 กสอ. พัฒนา ไทยเด่น ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบกากกาแฟ แนะนำในรายการว๊าว! แหวน แหวน http://www.newswit.com/ent/2019-02-28/b87c6f11916ee387947eb275bc9733cc/ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติต้อนรับ แหวนแหวน -ปวริศา เพ็ญชาติ ร่วมชมและถ่ายทำรายการว๊าว ! แหวน แหวน เพื่อแนะนำการพัฒนาเครื่องเคลือบเซรามิค ศิลาดล อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น http://www.newswit.com/ent/2019-02-28/b87c6f11916ee387947eb275bc9733cc/ Thu, 28 Feb 2019 14:29:46 +0700 กสอ. สุดเจ๋ง โชว์ 10 Success Case ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนผลิตได้ปีละ 50 ล้าน http://www.newswit.com/fin/2019-02-27/bf7db24a163a9ffdef8cffa60aa52656/ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Success Case และการเสวนาบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นการพัฒนาการออกแบบระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) โชว์ความสำเร็จ 10 http://www.newswit.com/fin/2019-02-27/bf7db24a163a9ffdef8cffa60aa52656/ Wed, 27 Feb 2019 13:53:13 +0700 กสอ. เดินหน้า DIP SME Academy ปี 3 เร่งพัฒนาศักยภาพต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาท http://www.newswit.com/evnt/2019-02-25/55d23dab789e23117d9ffcd78de84b42/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้า พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นต่อยอดกิจกรรม DIP SME Academy และการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิด http://www.newswit.com/evnt/2019-02-25/55d23dab789e23117d9ffcd78de84b42/ Mon, 25 Feb 2019 15:10:10 +0700