ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๐:๓๙ น.

สูตรคำนวณ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สูตรคำนวณ”

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สร้างค่าพยากรณ์ทางธุรกิจที่ดีกว่าด้วย Forecast Pro” ไอที—๑๔ ม.ค. ๕๖

พยากรณ์ที่แม่นยำ สร้างความท้าทายให้นักพยากรณ์มืออาชีพที่ต้องหาค่าพยากรณ์ดีที่สุด แต่คุณจะพึ่ง Excel กับสูตรคำนวณเท่านั้นหรือ? จะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องมือที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยคุณพยากรณ์ ทำให้กระบวนการพยากรณ์ของคุณมีระเบียบแบบแผน รวดเร็ว แม่นยำ

สู่สุดยอดการเขียนสูตรและการใช้ฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ (มอบวุฒิบัตร) ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--

ในโปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่โดยทั่วไปผู้ใช้จะใช้ Excel เพียงการตีตารางสร้างแบบฟอร์มกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และนำฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรคำนวณนั้น ย่อมต้องใช้ระเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้าสามารถเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทำงานลงได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ในการทำงาน ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น สะดวกขึ้น

หัวข้อการสัมมนาและการฝึกปฏิบัติ

เทคนิคการใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut) • เรียนรู้ฟังก์ชันกลุ่มต่างๆ และการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)

กลุ่มฟังก์ชันด้านการเงิน (Financial Functions)
กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา (Date & Time Functions)
กลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์ (Math & Trigonometry Functions)
กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ (Statistical Functions)
กลุ่มฟังก์ชันด้านการค้นหาอ้างอิง (Lookup

ก.ล.ต. ปรับสูตรคำนวณ P/E ratio ที่ใช้ประกอบ Turnover List ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๒

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงสูตรการคำนวณ P/E ratio ที่ใช้ประกอบกับ Turnover List ในการกำหนดรายชื่อหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้องจัดทำรายงานแสดงมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าบุคคลธรรมดาโดยไม่นับรวมถึงกำไรจากเงินลงทุน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๑

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข. จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๑

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข. จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่