Tuesday July 29, 2014 15:41

สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ Press Releases

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ปี 3 ทั่วไป—18 Jul 12

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เตรียมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจ.ภูเก็ต ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ กับการแข่งขัน “Jungceylon Eco Creative Contest”

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ปี2 ทั่วไป—02 Aug 11

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เตรียมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจ.ภูเก็ต ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ กับการแข่งขัน “Jungceylon Eco Creative Contest”

จังซีลอนชวนเยาวชนภาคใต้แข่งขัน Eco Creative Contest ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ทั่วไป—01 Aug 11

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เตรียมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจ.ภูเก็ต ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ กับการแข่งขัน “Jungceylon Eco Creative Contest”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชวนสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้กระตุ้นเยาวชน ประชาชน ผุดไอเดีย ทั่วไป—28 Aug 08

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนเยาวชนไทย และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานโชว์ไอเดียเก๋ไก๋ เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2551 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ