ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑:๐๕ น.

สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 9 ข่าวประชาสัมพันธ์ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 9”

ภาพข่าว: เปิดเวทีสร้างคนข่าว สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 9 นักศึกษาแห่ ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๗

คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาระดี จำกัด ผู้ผลิตรายการ ”เรื่องจริงผ่านจอ” ร่วมกันเปิดโครงการ

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 9 ทั่วไป—๖ ก.พ. ๕๗

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และรายการเรื่องจริงผ่านจอ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวใน “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 9” เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพที่ดีด้านงานสื่อสารมวลช