ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๑:๔๖ น.

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6”

สปข.6 จัดงานมอบรางวัล มหกรรมหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนให้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๑

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด "หนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้" ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดหนังสั้น

สปข.6 จัดอบรมผลิตหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ของดีบ้านฉัน กระตุ้นรักษ์บ้านเกิด ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๑

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "เทคนิคการผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์ให้มีคุณภาพ" ให้แก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก โครงการอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน"

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการประกวดหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๑

เปิดรับสมัครแล้วกับ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4" จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เดินหน้าสานต่อโครงการฯ ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน" เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์

สปข.6 เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสื่อภาครัฐ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในยุค สื่อสาร—๘ มี.ค. ๖๑

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ?ทั้งจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ภาพข่าว: สปข. 6 ติวเข้มด้าน PR เดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข. 6) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีส่วนร่วมบน Facebook (The Creative Content for Facebook Engagement) ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

สปข.6 จัดงานมอบรางวัล มหกรรมหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ส่งเสริมให้เยาวชนผลิตสื่ออย่างสร้า ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๐

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด "หนังสั้นอัตลักษ์ชายแดนใต้" ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยวชายแดนใต้ อัตลักษณ์ตรึงใจ ถิ่นไทยงดงาม" โดยได้รับเกียรติจากนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดอบรมประกวดหนังสั้น ครั้งที่ 3 ท่องเที่ยวชายแดนใต้ อัตลักษณ์ตรึงใจ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๐

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เดินหน้าสานต่อโครงการอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยวชายแดนใต้ อัตลักษณ์ตรึงใจ ถิ่นไทยงดงาม" เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ

เปิดแล้ว! โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยวชายแดนใต้ อัตลักษณ์ตรึงใจ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๐

เปิดรับสมัครแล้วกับ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 3" จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เดินหน้าสานต่อโครงการฯ ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยวชายแดนใต้ อัตลักษณ์ตรึงใจ ถิ่นไทยงดงาม"

ประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดอบรมการประกวดหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๙

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เดินหน้าสานต่อ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2" เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดสิ่งดีงามของท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลับมาอีกครั้ง กับโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด ชายแดนใต้ความหลากหลายที่งดงาม ทั่วไป—๑๘ ก.พ. ๕๙

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เดินหน้าสานต่อโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2" เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดสิ่งดีงามของท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๘

เมื่อเร็วนี้ๆ นางกัญญา พรปรีชา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และนายมนัสกวิญ ชางประยูร ประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมมอบรางวัล

ประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดประกวดหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาเยาวชนใน 5 ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๘

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "อัตลักษณ์ชายแดนใต้" เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดสิ่งดีงามของท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้