ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๓:๓๗ น.

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล”

อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แก่โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งที่ 30 ทั่วไป—๖ ส.ค. ๖๑

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. ชิเกะฮารุ คาเนโกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5นครราชสีมา

ภาพข่าว: อีซูซุส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 29 ช่วยโรงเรียนบ้านเนินมะค่า อุทัยธานี ให้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๖๑

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร. อะคิระ ทาเบตะ Executive Officer บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณสำเริง สโมทัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2

น้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๑

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในระดับกระทรวง เตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดกระสู้ใต้ จ.หนองบัวลำภู คว้ารางวัล เลิศรัฐ ประเภทการพัฒนาบริการระดับดี ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดกระสู้ใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างผลงานยอดเยี่ยม สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

สื่อสัญจร น้ำบาดาลคลายทุกข์ สร้างสุขให้ประชาชน ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๖๐

นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ได้รับมอบหมายจาก ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "น้ำบาดาลคลายทุกข์

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๙

นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน น้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2559

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุ ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย โอศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ก.ส. แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๘

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ภาพข่าว: ส่วนราชการดีเด่น ทั่วไป—๙ ต.ค. ๕๘

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากร น้ำบาดาล เขต 4 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับมอบโล่รางวัลระดับ "ดีเด่น" ในกลุ่มพื้นที่สถานที่ราชการสะอาด โครงการ "ขอนแก่นเมืองสะอาด" จาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ทั่วไป—๙ ต.ค. ๕๘

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายกุศล โชติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๘

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๘

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี "โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน"ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 16 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ร่วมเปิดโครงการ

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่ครบวงจร ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์และจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชที่ครบวงจร และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดรถบริการน้ำดื่มสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๗

วันที่ 4 กันยายน 2557 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร จัดทีมเจ้าหน้าที่นำรถผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ RO บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีทุจริตโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงยืนยันไม่มีการทุจริตโครงการ อุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 7,500 บ่อ หลังตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ทั้ง 600 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) แล้ว ปรากฏว่า

ภาพข่าว: กรมน้ำบาดาล เร่งแจกน้ำดื่มสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—๑๒ ส.ค. ๕๗

นายการุณ สาครวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี เปิดเผย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านท่าบ่อแบง หมู่ที่ 3 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๕๗

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งโดยการใช้เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบเทอร์ไบร์ ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๕๗

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น

พิธีเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านพงสว่าง ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๕๗

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น

พิธีเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้ำยาก ณ ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๕๗

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลระดมกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๖

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบหมายสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตนำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ไปประจำในพื้นที่แล้ว 11 จุด รวมแจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 260,000 ลิตร ย้ำแนวคิดป้องกันน้ำท่วมบ่อน้ำบาดาลโดยวิธีปิดปากบ่อ

การศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๖

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ชาวบ้านทุ่งสว่างสามัคคี เฮ!!!! มีน้ำประปาบาดาลใช้แล้ว จากความร่วมมือของ ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านทุ่งสว่างสามัคคี ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย จ.ส.อ.อดิเรก กฤษณะเศรณี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี ร่วมกับ นายณัฐชาติ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๕๔

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การประชุมติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๔

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายสำเริง สโมทัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคำ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนามสนับสนุน ม.ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค (Medical ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๕๔

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนามข้อตกลง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีให้ใช้พื้นที่กว่า 24 ไร่ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น รองรับการจัดตั้งศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมโครงการน้ำโรงเรียน พื้นที่รับผิดชอบ สทบ. เขต 11 ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๓

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 372 แห่ง ณ หอประประชุมโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 32

ภาพข่าว: แจกน้ำดื่ม ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๓

แจกน้ำดื่ม : นายอดิศักดิ์ อุ่นปิติพงษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากร น้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่ พญ. สุวรรณี ตั้งวีระพรพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช