ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๐๓ น.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

สศก. เปิดผลวิเคราะห์ 6 จังหวัดนำร่อง สู่แนวทางปรับเปลี่ยนการผลิต ดึง Agri-Map ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๐

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 ได้กำหนดภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามข้อ (2)

ผ่าผลกระทบอุกทกภัยต่อภาคเกษตร มองมูลค่าความเสียหาย ถอดแผนฟื้นฟู เยียวยาภาครัฐ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) โดย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

สศก. จัดงานแถลงข่าว ผลกระทบอุทกภัยต่อภาคการเกษตรไทย ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๐

ด้วยศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC)ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงานแถลงข่าว

ภาพข่า: ก.เกษตรฯ ประชุมสรุปการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปี60/61 ทั่วไป—๖ พ.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวนาปี 2560/61 รอบที่ 1 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย

เกาะติดโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปี60 เกษตรกรโดนใจ สร้างอาชีพเสริม ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ติดตามโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระบุ เกษตรกรพึงพอใจ เห็นว่าโครงการตรงกับความต้องการในระดับมากร้อยละ 81 ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมในฤดูแล้ง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวประจำสัปดาห์วันจันทร์ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพิศาล พงศาพิชณ์

ไขมุมภาคเกษตร กับบัตรคนจน จากนโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๐

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) โดย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวประจำสัปดาห์วันจันทร์ ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

วันที่ 9 ต.ค. 60 นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม กษ. ในประเด็น 1)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวประจำสัปดาห์วันจันทร์ ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๐

วันที่ 2 ต.ค. 60 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กษ. ในประเด็น งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี

สศก. โชว์ผลติดตามธนาคารประมง 20 จังหวัด เสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ปีงบประมาณ 2560 รวม 20 จังหวัด แจงภาพรวมดำเนินการครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละกิจกรรม สมาชิกธนาคารรวมกว่า 1,500 ราย เฉลี่ย 75 ราย/แห่ง โดยสมาชิกสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มของตนเอง

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวประจำสัปดาห์วันจันทร์ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

วันที่ 25 ก.ย. 60 นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย นายภูมิศักดิ์ ราศี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุม กษ.

แนะยกเครื่องพัฒนาโลจิสติกส์ ดันกล้วยไทยบุกตลาด ชี้ทิศทางออเดอร์ส่งออกยังสดใสในตลาดโลก ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลศึกษาโซ่อุปทานสินค้ากล้วยแบบเจาะทุกมิติ ระบุ โลจิสติกส์ด้านต้นทุนต่อยอดขายและระยะเวลาของกล้วยหอมใช้มากที่สุด ในขณะที่การใช้เวลาในห่วงโซ่ของกล้วยไข่น้อยกว่ากล้วยชนิดอื่นๆ เนื่องจากไม่มีการแปรรูป

สศก. เผยต้นทุน-ผลตอบแทนการผลิตข้าว 8 จังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจาะ 8 จังหวัดภาคเหนือ แจงผลวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้านาปีและข้าวเหนียวนาปี ระบุ ในเขตพื้นที่เหมาะสม ข้าวเจ้านาปี มีต้นทุนการผลิต 4,920 บาทต่อไร่ ผลผลิต 736 กก. ในขณะที่ข้าวเหนียวนาปี ต้นทุนการผลิต 5,529 บาทต่อไร่

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

วันที่ 18 ก.ย. 60 น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กษ. ในประเด็น ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรโดยวัดจากดัชนีราคาและสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2560 และแนวโน้มกันยายน

ชูผลจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ยอดเงินสะพัดกว่า 13 ล้านบาท ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลติดตามงานของดีจากชายแดน ตลอด 10 วัน ผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 4 หมื่นราย ยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ 13 ล้านบาท ช่วยสร้างรายได้ โอกาส เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า รวมทั้งเผยแพร่สินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของ 4

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

วันที่ 11 ก.ย. 60 นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ชูโครงการจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ช่วยเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ประเมินโครงการจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ เผย เกษตรกรตอบรับ มีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

เจาะลึกภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เกาะติดรายได้ หนี้สินเกษตรกรไทย ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ซึ่งหากเปรียบเทียบจำนวนประชากรภาคเกษตร กับประชากรทั้งประเทศในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ไทยมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรจาก 59.46

สศก. เปิดเวทีสัมมนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ก้าวสู่ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเวที 4 ภูมิภาค สัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้าน ครม.สัญจร ที่โคราช มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการแล้ว ย้ำ หน่วยงานในภูมิภาค ต้องบูรณาการไปด้วยกัน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

สศท.9 ขับเคลื่อนเกษตรกรแปลงใหญ่ ยุค 4.0 ชวนใช้ App กระดานเศรษฐี วางแผนการผลิต ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกร สู่ไทยแลนด์ 4.0 เสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยี ผ่าน Application กระดานเศรษฐี ให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ 21 แปลง ณ ศพก. ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล ด้านเกษตรกรพึงพอใจ ช่วยคำนวณต้นทุนสินค้าได้แม่นยำ รวดเร็ว

สศก.ร่วมเวทีระดับสูงกรอบเอเปค ถกความมั่นคงอาหาร รับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บินเวียดนาม ร่วมเวทีการประชุม ในสัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค ชูบทบาทการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ประชารัฐ ด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เผย มูลค่าการไทยกับกลุ่มเอเปค ช่วง 7 เดือนแรก ไทยส่งออกสินค้าเกษตร 5.29 แสนล้านบาท ได้ดุลการค้า

สศท.6 เผยสถานการณ์ พืช-ไม้ผล ภาคตะวันออก ปี 59 ก่อนสรุปผลข้อมูลเอกภาพระดับประเทศ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 เผย สถานการณ์การผลิตพืชและไม้ผลที่สำคัญของภาคตะวันออก แจง ข้าวนาปี 2559/60 ภาคตะวันออกผลผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ปี 2559 ผลผลิตโดยรวมลดลงจากปี 2558

เปิดข้อมูล นาปี-สับปะรด-ปาล์ม-ยาง แจงเนื้อที่ผลผลิต กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เผยผลการประชุมข้อมูลคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560 แจงเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตใน 4 สินค้าสำคัญ ข้าวนาปี สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

ไทยพร้อมศักยภาพ ครัวของโลก เจาะดัชนีความมั่นคงอาหารไทย ยืนแท่นอันดับ 3 ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) โดย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ส้มเขียวหวาน สุโขทัย ไม้ผลเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลส้มเขียวหวานในจังหวัดสุโขทัย เผย เนื้อที่ปลูก ทั้งจังหวัดรวม 29,000 ไร่ ผลผลิตรวม 93,800 ตัน ปัจจุบันมีแหล่งปลูกส้มเขียวหวานเพียงแหล่งเดียว ที่ อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งนับเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิต

เกาะติดโครงการส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตร อีกหนึ่งแนวทางเกษตรกรลดต้นทุน ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามผลรอบ 9 เดือน โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาด เผย เกษตรกรให้ความสนใจหันมาใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าบริการ

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกาะติดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 29 จังหวัด เผย ภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจโครงการในระดับมาก สามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการได้ 163,094 ตัน มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 300 บาทต่อไร่

ส่องโอกาสสินค้าเกษตรไทยใน 3 ตลาดเพื่อนบ้าน #มาเล-สิงคโปร์-เมียนมา มั่นใจ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดผลศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับภูมิภาคอาเซียน เจาะแนวทาง 3 ตลาดคู่ค้าสำคัญ มาเลเซีย สิงคโปร์ และเมียนมา เล็งช่องรุกโอกาสสินค้าเกษตร ระบุ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ไทยยังเจ๋ง

กรกฎาคม ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ฉุดราคาลด ดัชนีรายได้หด 2.64% ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๐

ภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกร เดือนกรกฎาคม ปี 60 ลดลงจากเดือนกรกฎาคมปี 59 ร้อยละ 2.64 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตร ลดลงร้อยละ 15.62 ด้านดัชนีผลผลิต ขยับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.38 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดงบแผนบูรณาการเกษตร ปี#61 เผย ยอดวงเงินรวมกว่า 9,456 ล้านบาท หวังสร้างเกษตรกรแข็งแกร่งขึ้น ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย วงเงินงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปี 2561 รวม 9,456 ล้านบาท พร้อมแจงวงเงินทั้ง 3 เป้าหมาย เตรียมเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร