ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๐๔ น.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”

ภาพข่าว: EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2561 หุ้น—๑๓ พ.ย. ๖๑

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ นายพรชัย ฐีระเวช (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นายฉัตรชัย ศิริไล (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2561 หุ้น—๑๓ พ.ย. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม หุ้น—๙ พ.ย. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ

เรื่อง การเพิ่มช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านธนาคารพาณิชย์ หุ้น—๓๑ ต.ค. ๖๑

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดเ หุ้น—๓๐ ต.ค. ๖๑

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นำคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดเชียงราย

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) หุ้น—๒๙ ต.ค. ๖๑

"ดัชนี RSI เดือนตุลาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม" นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ หุ้น—๒๙ ต.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนตุลาคม 2561 ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2561

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกันยายน ปี 2561 และไตรมาสที่ 3 ปี หุ้น—๒๙ ต.ค. ๖๑

"เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ของปี 2561 มีการขยายตัวจากอุปสงค์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงส่งสัญญาณบวกจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังขยายตัวได้ดี

รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 หุ้น—๒๙ ต.ค. ๖๑

"เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ในหลายภูมิภาค นำโดย ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2561 หุ้น—๒๖ ต.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๑

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่16-17 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายวโรทัย

ภาพข่าว: บสย. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนา สศค. ปีที่ 57 ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๑

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ภาพข่าว: SME Development Bank ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 หุ้น—๑๘ ต.ค. ๖๑

วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ร่วมแสดงความยินดีในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี"

ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ.

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC

ภาพข่าว: อำลาผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ หุ้น—๒๘ ก.ย. ๖๑

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ ได้เข้าร่วมถ่ายภาพและมอบของที่ระลึกให้แก่

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๑

"ดัชนี RSI เดือนกันยายน 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงาน" นายพรชัย

รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม ปี 2561 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๑

"เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2561 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง นำโดย ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน และการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนในหลายภูมิภาค รวมถึงการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม ปี 2561 ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๑

"เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม ปี 2561 ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะจากการบริโภคสะท้อนจากการขยายตัวต่อเนื่องของปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561 หุ้น—๑๙ ก.ย. ๖๑

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายฉัตรชัย ศิริไล

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนสิงหาคม 2561 ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

การพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร หุ้น—๒๐ ก.ย. ๖๑

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะจัดการประชุมพบปะนักลงทุนต่างชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน

ภาพข่าว: การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๑

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน ในการประชุมพบปะนักลงทุน หัวข้อ"Thailand's Transformation from an Emerging Market to Regional Economic Powerhouse" ณ

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๑

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: แถลงผลการประชุม ครม. วันที่ 11 ก.ย.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนางสาวภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 11 กันยายน2561

ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๑

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เนื่องจากการทำธุรกรรมหรือการทำนิติกรรมสัญญาหลายประเภทในระบบเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตน การให้ความยินยอม การลงลายมือชื่อ

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนสิงหาคม ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๑

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

การพบปะนักลงทุน (Roadshow) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๑

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนต่างชาติ ที่จัดโดยบริษัท CLSA Pte Ltd. ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน

ภาพข่าว: ผอ.สศค.ร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนต่างชาติ ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๑

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนต่างชาติ ที่จัดโดยบริษัท CLSA Pte Ltd. เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน พร้อมตอบข้อซักถามของนักลงทุนต่างชาติ

บตท. ระดมสมองกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 2562 ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๑

วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ