ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๕๐ น.

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”

คุรุสภา ร่วม Chevron Enjoy Science มอบ ห้องเรียนต้นแบบวิทย์-คณิตออนไลน์แห่งศตวรรษที่ 21 แก่ครูทั่วประเทศ ทั่วไป—๓ มี.ค. ๖๓

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมส่งมอบ “ห้องเรียนต้นแบบวิทย์-คณิตออนไลน์แห่งศตวรรษที่ 21” ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากบทสรุปการดำเนินงานตลอด 5 ปีของโครงการฯ

กิจกรรมดีๆ ห้ามพลาด คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๑

ในหัวข้อ "หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์" ชิงเงินรางวัลรวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ประเภทผู้ส่งผลงาน - นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาพข่าว: ยกระดับคุณภาพการผลิตครู ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๑

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " กระบวนทัศน์ใหม่ในการยกระดับคุณภาพการผลิตครูในยุค Thailand 4.0 " จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ ห้องจูปิเตอร์

นานมีบุ๊คส์ผ่าน 8 หลักสูตรพัฒนาครูปี61 พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๖๑

นานมีบุ๊คส์ พร้อมเปิดรับสมัคร หลักสูตรพัฒนาครูปี'61 ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นผ่านการรับรองจากพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 หลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยม

สมจิตต์ ตีบกลาง ครูผู้ใช้วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการคิดผ่านโครงงาน-สู่การพัฒนาชุ ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๖๐

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ กระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัล "ครูยิ่งคุณ" ประจำปี 2560 ให้แก่ นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครูฟิสิกส์จากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

เปิดตัว ครู ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 รมว.ศธ. ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๐

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ภาพข่าว: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำคณะนักเรียน นักศึกษา พร้อมศิลปินดารา ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๘

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำคณะนักเรียน นักศึกษา พร้อมศิลปินดารา มอบดอกกล้วยไม้ประจำวันครู เนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๕๘ "ครูดีศรีแผ่นดิน" ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ แด่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกบัญชาการ ๑

ภาพข่าว: ครู สาธิตรังสิต สร้างชื่อครูดีเด่น ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๗

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานกรรมการ ดร.อภิรมณอุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ภาพข่าว: ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุ ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๕

ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ รร.ขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

“เชน – เนย” ร่วมระลึก “วันครู” พร้อมเชิดชูเกียรติ บันเทิง—๑๑ ม.ค. ๕๓

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดแถลงข่าวการจัดงานวันครู พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 54 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 โดยคำขวัญวันครู ประจำปี 2553 คือ “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา โดยมี ดร.ดิเรก พรสีมา