สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” http://www.newswit.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/ สสก. เขต 3 ภาคตะวันออกสนับสนุน เกษตรกรรายย่อย มุ่งสู่ความยั่งยืน นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรหรือโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการภายใต้โครงการไทยนิยม th-TH Sun, 20 Jan 2019 15:28:29 +0700 เกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันออก ใช้ตลาดนำการผลิต มุ่งสู่ผู้ประกอบการครบวงจร http://www.newswit.com/gen/2018-08-21/f3221b03c5cd941b87952a42a949d7a8/ นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 http://www.newswit.com/gen/2018-08-21/f3221b03c5cd941b87952a42a949d7a8/ Tue, 21 Aug 2018 14:31:07 +0700 นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง http://www.newswit.com/gen/2018-06-28/d375c0e361d5ada3cc2a7d4531e396d2/ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำสื่อมวลชนทุกแขนงลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาการด้านการเกษตรในพื้นที่ จังหวัดระยอง ประกอบด้วยทุเรียนแปลงใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-06-28/d375c0e361d5ada3cc2a7d4531e396d2/ Thu, 28 Jun 2018 10:21:29 +0700 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง http://www.newswit.com/gen/2018-06-11/3f19e172fb0833522a3f729d237f382e/ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำสื่อมวลชนทุกแขนงลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาการด้านการเกษตรในพื้นที่ จังหวัดระยอง ประกอบด้วยทุเรียนแปลงใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-06-11/3f19e172fb0833522a3f729d237f382e/ Mon, 11 Jun 2018 13:38:56 +0700 สำนักงานฯเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สร้างยุวเกษตรกรภาคตะวันออก http://www.newswit.com/gen/2018-05-30/69adebd9d490918fa152a1930b36c361/ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษา ยุวเกษตรกรระดับเขต เพื่อเร่งฟื้นยุวเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง http://www.newswit.com/gen/2018-05-30/69adebd9d490918fa152a1930b36c361/ Wed, 30 May 2018 9:01:47 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ภาพข่าว: แถลงข่าวการจัดมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-04-20/016e996cbaf315d4a2264a636b2f513b/ นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 30 เมษายน 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-04-20/016e996cbaf315d4a2264a636b2f513b/ Fri, 20 Apr 2018 13:29:12 +0700 สสก. 3 ระยอง สัมมนาจัดทำข้อมูลเอกภาพผลไม้ภาคตะวันออก ปี 61 http://www.newswit.com/gen/2018-04-09/dbe5b404abad88620524fa273ad341a3/ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดสัมนาการจัดทำข้อมูลการผลิตและการประมาณผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกครั้งที่ 3/2561 ณ โรงแรม เพ พอเพียง รีสอร์ท ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง http://www.newswit.com/gen/2018-04-09/dbe5b404abad88620524fa273ad341a3/ Mon, 09 Apr 2018 8:53:30 +0700 ภาพข่าว: ประชุมทิศทางยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2017-06-05/9fc8e5ee22f718e973dab2cfb536a044/ นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๗๙) และระยะ ๕ ปี (พ.ศ. http://www.newswit.com/gen/2017-06-05/9fc8e5ee22f718e973dab2cfb536a044/ Mon, 05 Jun 2017 10:36:09 +0700 คืนความสุข...ให้ประชาชนด้านการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2017-05-30/255e358783f87c1ecb7b9f4be62206e4/ นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช. http://www.newswit.com/gen/2017-05-30/255e358783f87c1ecb7b9f4be62206e4/ Tue, 30 May 2017 14:07:18 +0700 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด http://www.newswit.com/gen/2017-05-22/9539dfb354d9f40cc38164716091764a/ นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด http://www.newswit.com/gen/2017-05-22/9539dfb354d9f40cc38164716091764a/ Mon, 22 May 2017 8:39:03 +0700 ภาพข่าว: ร่วมต้อนรับ http://www.newswit.com/gen/2017-04-27/679e0f63c130e50d43090b504dbf9cef/ นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอบ้านตาขุน http://www.newswit.com/gen/2017-04-27/679e0f63c130e50d43090b504dbf9cef/ Thu, 27 Apr 2017 15:37:49 +0700 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี เร่งรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐาน Gap พืช http://www.newswit.com/gen/2017-04-27/abb9f5268311af6d008c47f446471d45/ นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติงาน http://www.newswit.com/gen/2017-04-27/abb9f5268311af6d008c47f446471d45/ Thu, 27 Apr 2017 9:07:01 +0700