ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๒:๓๒ น.

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์”

ภาพข่าว: โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๐

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์สหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: สหกรณ์กรุงเทพฯรับโล่รางวัลขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๐

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด

ภาพข่าว: ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๐

เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด ซึ่งเน้นถ่ายทอดความรู้เพื่ออนุรักษ์ส้มบางมด

ภาพข่าว: สหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯร่วมกระจายลำไยช่วยเหลือเกษตรกรภาคเหนือ ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการกระจายลำไยสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยจังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายลำไยของสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยในจังหวัดภาคเหนือผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 อบรมวางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์รุ่นที่ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๐

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมนสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก โดยได้กำหนดจัด 4 รุ่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์รุดตรวจสอบข้อเท็จจริงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ห่วงกระทบความเชื่อมั่นต่อสมาชิกสหกรณ์ ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๖๐

กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ติดตามสถานการณ์ในสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ใกล้ชิด หลังเกิดกระแสข่าวสมาชิกสหกรณ์นำเงินไปลงทุนแชร์ล๊อตเตอรี่กับ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อดีตประธานสหกรณ์ฯ เน้นย้ำเป็นการกระทำส่วนบุคคล

กรมส่งเสริมสหกรณ์รุดตรวจสอบข้อเท็จจริงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ห่วงกระทบความเชื่อมั่นต่อสมาชิกสหกรณ์ ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๖๐

กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ติดตามสถานการณ์ในสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ใกล้ชิด หลังเกิดกระแสข่าวสมาชิกสหกรณ์นำเงินไปลงทุนแชร์ล๊อตเตอรี่กับ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อดีตประธานสหกรณ์ฯ เน้นย้ำเป็นการกระทำส่วนบุคคล

ภาพข่าว: กิจกรรมสหกรณ์รวมใจรักษ์น้ำ ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๖๐

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และสมาชิกของสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดโครงการสหกรณ์รวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๖๐

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯได้จัดทำโครงการสหกรณ์รวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดินขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

รวมพลัง #สหกรณ์ออมทรัพย์ ติวเข้มการลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น—๕ เม.ย. ๖๐

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ ๑ ผนึกกำลังสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การลงทุนในตราสารหนี้สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์"

ภาพข่าว: ติดตามงานส่งเสริมสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๐

ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดตัวโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยถือเอาวันครบรอบ 101 ปีสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560

ภาพข่าว: สหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯนำสินค้าการเกษตรร่วมจำหน่ายในงานตลาดนัดผักผลไม้ดีของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั่วไป—๑ มี.ค. ๖๐

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นำตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพฯ 7 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เคหะสถานคลองลัดภาชี จำกัด สหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด สหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ใ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๐

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จะร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

สสพ.2 ติวเข้มกฎหมายฟอกเงิน สกัดขบวนการฟอกเงินผ่านสหกรณ์ ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๖๐

นายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ภาพข่าว: ประธานร้านสหกรณ์กรุงเทพฯเข้าพบผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๖๐

นายวรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ ประธานคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการร้านสหกรณ์เข้าพบนายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

Gossip News: อบรมความรู้สหกรณ์ให้ชาวบ้านชุมชนมิตรคามร่วมใจ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๐

นายสิทธิพร ปานใจ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมด้วยนางวิวาห์พร ลักษณะโภคิณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ให้กับชาวบ้านในชุมชนมิตรคามร่วมใจ 65 ครอบครัว

สสพ.2 ประชุมแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๐

นายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เปิดเผยว่า คณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมห

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ยกระดับเป็นองค์กรวางแผนทางการเงินข ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๖๐

นายปรัชญา สัตยาดิลก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เตรียมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบสตมวาร 100 ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๐

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1, 2 และส่วนกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: การชี้แจงนโยบายด้านงานส่งเสริมสหกรณ์แก่สหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๐

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวนโยบายและทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้เชิญตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ 99 สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวม 196 คน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เร่งชี้แจงนโยบายกำกับดูแลสหกรณ์ในกรุงเทพฯ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๐

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เชิญตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ รับฟังแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากขบวนสหกรณ์ในการร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการให้เปิดประสิทธิภาพ

ภาพข่าว: สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดประชุมยกระดับสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุม เรื่อง"การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2560" คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ภาพข่าว: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ให้เด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืนที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 โรงเรียน