ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๒:๑๑ น.

สำนักงานสีเขียว ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานสีเขียว”

ภาพข่าว: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เชิดชูสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน—๑๒ ก.พ. ๖๑

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในระดับประเทศ โดยมี ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ซ้าย) เป็นตัวแทนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้ารับรางวัลจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ภาพข่าว: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) พลังงาน—๗ ก.พ. ๖๑

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม ทั่วไป—๕ ก.พ. ๖๑

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายอนุสรณ์ วุฒิเจริญผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจเป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัล Green Office ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี หุ้น—๑๙ ต.ค. ๖๐

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในโครงการสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ มุ่งสู่ Green University รับการตรวจสำนักงานสีเขียวหลังที่ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะทำงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง รับการตรวจประเมินโครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๐

นายธัญญา โมกสกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน โครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) นำโดย นายสุประกิจ ทองดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวสาวิตรี เวทการ จาก เทศบาลตำบลบางจัก นางสาวสิตาภรณ์ เพ็ชรอำไพ

RBRU : Green Office สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขี ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวังเพชร สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยากร อุดมโภชน์ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว Green Office ของสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

RBRU : มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดอบรม ผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว รุ่นที่ ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมพัฒนา "ผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว รุ่นที่ 2" มีการบรรยายจาก รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต โดยโครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2

RBRU : อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี เปิดโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียวสู่ความเป็นเลิศ ทั่วไป—๑ มี.ค. ๖๐

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ

RBRU : มรภ.รำไพพรรณี รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ทั่วไป—๖ ม.ค. ๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากส่วนกลางนำโดยรองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต พร้อมเปิดการตรวจประเมิน โครงการสำนักงานสีเขียวซึ่ง

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๙

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม

แคนนอน รับโล่ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยมประจำปี 2559 ไอที—๑๙ ธ.ค. ๕๙

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับ ดีเยี่ยม (ระดับทอง) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2559 โดยมี นายทวีศักดิ์ ธีระ-รัตนา ผู้จัดการฝ่าย QEHS บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๕๙

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จำนวน 24 แห่ง ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๕๙

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จำนวน 24 แห่ง ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA

ภาพข่าว: ดูงานพลังงาน ที่ ม.หัวเฉียวฯ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสำนักงานสีเขียว

ภาพข่าว: การบินไทยรับ 2 รางวัลสำนักงานสีเขียว ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

นายศักดา โพธิ์ประดิษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการกองวิศวกรรมและบริการอาคารสถานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายวชิรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการกองปฏิบัติการและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ

ภาพข่าว: ราชบุรีโฮลดิ้ง รับโล่รางวัลสำนักงานสีเขียวจากนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๕๘

เมื่อเร็วๆนี้ นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่รางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ

ภาพข่าว: การบินไทยรับรางวัลสำนักงานสีเขียว ไลฟ์สไตล์—๒๑ ธ.ค. ๕๘

นายจิราวุฒิ วินัยพานิช รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม(G ทอง) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ฟูจิ ซีร็อกซ์คว้ารางวัล Green Office ระดับทอง จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๘

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับโล่รางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม "Green Office ระดับทอง" จากฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงาน

ปตท. จัดพิธีเปิดนิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

ด้วย กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดพิธีเปิดนิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุ่ม ปตท. อาคารสำนักงานสีเขียว โรงผลิตน้ำอุตสาหกรรม และศูนย์เรียนรู้ป่านิเวศระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท.โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท

ภาพข่าว: ฮอนด้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานสีเขียวในระดับดี ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๗

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ซ้าย) นายกรัฐมนตรี