ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๕:๒๗ น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก”

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความ ก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๑

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง วันนี้ (6 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นายประยูร อินสกุล

ภาพข่าว: สสจ.ตากร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักสหกรณ์จังหวัดในเขตฯ 17 , 18 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๑

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักสหกรณ์จังหวัดในเขตฯ 17 , 18 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง

ประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คสช.) ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๑

วันที่ 23 มีนาคม 2561นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คสช.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Video ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๑

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน " ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตากโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๑

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:30 น. นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 (นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์)

ภาพข่าว: ร่วมวางพานพุ่มในงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๑

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตากจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 102 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์เพื่อรำลึกถึง ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๑

นายสมชัย เจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดตาก พร้อมกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และอ่านสารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๐

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับนายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17, 18 พร้อมคณะผู้ติดตาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมี นางทับทิม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วันนี้ 7 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สหกรณ์ จ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็งรุ่นที่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

สหกรณ์ จ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็ง"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมฉัตรบดินทร์ โรงแรมราชาบุรี. อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯอำเภออุ้มผาง ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๙

วันนี้ 16 พ.ค.59นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับหน้าที่เป็นวิทยากร "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ

ภาพข่าว: โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯอำเภออุ้มผาง ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๙

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับหน้าที่เป็นวิทยากร "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรฯบ้านแม่กุหลวง ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๙

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิคมสหกรณ์แม่สอด ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2. รับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรุ้ด้านการสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรฯที่ได้รับกระทบจากภัยแล้ง

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯอำเภออ.แม่ระมาด ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๙

วันที่ 13 พฤษภาคม2559. นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิคมสหกรณ์แม่สอด ร่วมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบ้ติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข้งสหกรณ์ ปี ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตากประชุมเชิงปฏิบ้ติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข้งสหกรณ์ ปี 2559-2560 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด และนายชาติชาย อุทัยพันธ์

การนำเข้าสินค้าเกษตรโดยสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๙

นายนารถพงษ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๗ , ๑๘ ในฐานะผู้แทนของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน

ติดตามเร่งรัดหนี้เชิงรุก ครั้งที่1/59 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวม ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๕๘

วันที่ 25 พ.ย 58 เวลา 14:30 - 16:00 น.นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดหนี้เชิงรุก ครั้งที่1/59 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตา ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ทีมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำพฤศจิกายน ๒๕๕๘. โดยมี นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน วันปิยมหาราช ประจำปี ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา07.00 น.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2558 นำโดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ พนักงานราชการ

ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2558 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2558 ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2558 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

สสจ.ตาก ประชุมสัมมนาและและรับนโยบาย ปี 2559 ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมสัมมนาและและรับนโยบาย ปี 2559 โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย ปี 2559

ภาพข่าว: ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๘

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เดินทางศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ ณ สกน.แม่สอด จำกัด โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด จำกัด พร้อมกับ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ต้อนรับคณะ โดยนายสุวัฒน์ มีผิว เป็นผู้บรรยาย

ภาพข่าว: การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตาก ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

วันที่ 24 กันยายน 2558 บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ " การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตาก โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมเข้ารับฟังการบรรยาย

สหกรณ์จังหวัดตากคว้ารางวัลประเภทบูรณาการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงาน ทั่วไป—๗ ต.ค. ๕๘

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ได้รับรางวัลประเภทบูรณาการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงาน "ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนโดยขบวนการสหกรณ์ (Seed for grain by Cooperative movement)"จากผลงานของนิคมสหกรณ์แม่สอด โดยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก

สสจ.ตาก ดีเดืนการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นำโดย นายอัชฌา สุวรรณิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมคณะ และครูนักเรียนจากร.ร ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊วะ และ ร.ร บ้านแม่ระเมิงเดินทางรับรางวัลพระราชทาน ในโครงการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 - 1 ตุลาคม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหน่วยงานบริการดี ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหน่วยงานบริการดีระหว่างวันที่ 28 - 1 ตุลาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นำโดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก เดินทางรับรางวัลหน่วยที่มีคะแนนผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ภาพข่าว: พิธีปลูกป่าตามโครงการ ปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ ภาคเหนือของกองทัพภาคที่ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

วันนี้ร่วมพิธีปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 โดยความร่วมมือกับ อำเภอแม่สอด ฉก.ร.4 นพค.33 ฉก.ทพ.35 ตชด.ป่าไม้ อบต.แม่กาษา ฝ่ายปกครอง ต.แม่กาษา และ นิคมสหกรณ์แม่สอดในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์ ม.11

สหกรณ์ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

เวลา 13.30 น นายสมชัยฐ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ท่านรอง มนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ พร้อมกับ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัด และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์ในเขตนิคมแม่สอด และแม่ระมาด รอต้อนรับท่านสมคิด

ภาพข่าว: ออกหน่วยบริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพะราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมก ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

ทีมงาน สนง.สหกรณ์จังหวัดตาก ออกหน่วยบริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพะราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และงานวันรณรงค์สาธิตการผลิตข้าวปลอดภัย ณ ชุมชนดอนชัย