ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๙:๕๑ น.

สำนักงานสรรพสามิต ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานสรรพสามิต”

สรรพสามิตภาคที่ 6 เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทำน้ำหมักชีวภาพจากสุรา ยาสูบ ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๘

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดการแถลงข่าวโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ภาพข่าว: สรรพสามิตภาคที่ 6 เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทำน้ำหมักชีวภาพจากสุรา ยาสูบ ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดการแถลงข่าวโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ภาพข่าว: พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด (แห่งใหม่)โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายพยัคฆพันธุ์โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร

ภาพข่าว: กิจกรรมโครงการ สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นางจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายจุมพล ริมสาครที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการ "สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์" โดยมีนางดารัต บินซีดินผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

ภาพข่าว: พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตและนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษี ภาค 4 ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๖

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการคลินิกภาษี กระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษี ภาค 4 อุดรธานี ณสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มกราคม

ธนาคารธนชาต ใส่ใจลูกค้า “รถคันแรก” ตั้งบูธให้บริการออกเอกสารประกอบการขอคืนภาษีที่กรมสรรพ หุ้น—๒๕ ธ.ค. ๕๕

ธนาคารธนชาต อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีรถคันแรก จัดบูธให้บริการออกหนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการเช่าซื้อ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ์การคืนภาษี ณ สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ระหว่างวันนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๕

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายเอกศักดิ์ โอเจริญที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่

สรรพสามิตเห็นใจผู้ประสบอุทกภัยขยายเวลาชำระภาษี ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๔

สรรพสามิตยืดเวลาชำระภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วนสรรพสามิต 1713 ได้ตลอด24 ชั่วโมงหรือที่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิด Smart Office สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๔

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิด Smart Office พร้อมทั้งมอบของกลางยาสูบและสุราผิดกฏหมายให้แก่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านทุ่งกระถิน และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้บริหาร

สรรพสามิตโฉมใหม่กับนโยบายเพื่อสังคม ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๔

สรรพสามิตเปิดสำนักงานรูปลักษณ์ใหม่ Smart Office ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี พร้อมมีกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านคิดสูตรเด็ด ช่วยลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำลายยาส

กรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิด SMART OFFICE สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๔

อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิด SMART OFFICE สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาเมืองราชบุรี วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

ภาพข่าว: อธิบดีสรรพสามิตเปิดสำนักงาน Smart office ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๔

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน Smart office ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554

ภาพข่าว: อธิบดีสรรพสามิตมอบนโยบายและตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๔

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน

ภาพข่าว: การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผน 2555 ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๔

นายมนัส แจ่มเวหา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล"โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555" ได้แก่โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการลานบุญลานปัญญา

ภาพข่าว: การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๔

นายเทวัญ วิชิตะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “โครงการภายใต้แผนปฏิบ ัติการไทยเข้มแข็ง 2555” ได้แก่ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี โครงการถนนไร้ฝุ่น:

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบท ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๓

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจความเสียหายของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ซึ่งตั้งอยู่บนศาลากลางจังหวัดที่ถูกไฟไหม้จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

รมช.คลัง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในพื้นที่สำนักงานสรรพส ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๕๓

รมช.คลัง (นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์) เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 วันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์

ภาพข่าว: ดูความพร้อมสถานที่จัดประชุมคลังสัญจร จ.ปทุมธานี ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๒

นายศุภชัย จงศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเดินทางเพื่อดูความพร้อมสถานที่จัดประชุม ที่จะนำมาพิจารณาจัดการประชุมคลังสัญจร ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2552 จังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี

ภาพข่าว: รมช.คลัง แถลงข่าว "การปราบปรามสุราเถื่อน" ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๒

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าว "การปราบปรามสุราเถื่อน" ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ของกลางสุรากลั่นชุมชน 49,934 ขวด แสตมป์สุราปลอม 3,500 ดวง มูลค่าภาษี 1,170,210 บาท มูลค่าค่าปรับ 4,341,416 บาท ณ ตึกกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: โครงการ “Bangkok Family Day Say No รวมพลังครอบครัวไทย...ร่วมขจัดภัยเหล้า ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๒

นางสิรินุช พิศลยบุตร อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการ “Bangkok Family Day Say No รวมพลังครอบครัวไทย...ร่วมขจัดภัยเหล้า บุหรี่เถื่อน” โดยมีนางเบญจวรรณ บ้านใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคาร

ภาพข่าว: “โครงการ FAMILY DAY SAY NO” หุ้น—๓ เม.ย. ๕๒

นางสิรินุช พิศลยบุตร อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ FAMILY DAY SAY NO” ระหว่างกรมสรรพสามิตกับสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ณ ห้อง TURBO ROOM กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๒

นางสิรินุช พิศลยบุตร อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าวผลการปราบปรามผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าวผลการปราบปรามผู้กระทำผิด ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๒

นางสิรินุช พิศลยบุตร อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าวผลการปราบปรามผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดสำนักงานสรรพสามิตประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งใหม่ ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๑

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสรรพสามิตประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งใหม่ โดยมีนางสิรินุช พิศลยบุตร อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวรายงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 255

ภาพข่าว: ผอ.สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม "มอบเก้าอี้นั่งให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๐

ผอ.สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม "มอบเก้าอี้นั่งให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร พร้อมทั้งพาน้องไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต" นางดารารัตน์ บรรเทาพล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "มอบเก้าอี้นั่งให้แก่โรงเรียนเศรษ

สรรพสามิตภาคกรุงเทพฯ เปิดโครงการสรรพสามิต รวมใจต้านภัยบุหรี่และสุรา ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคกรุงเทพฯ เปิดโครงการสรรพสามิตรวมใจต้านภัยบุหรี่และสุรา ที่โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพฯ หวังลดการบริโภคบุหรี่-สุรา และเพิ่มบทบาทการเป็นสรรพสามิตเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ณ โรงเรียนวิมุต