ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๓๖ น.

สำนักงานสรรพสามิต ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานสรรพสามิต”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ

ภาพข่าว: การตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย พร้อมทั้งตรวจการปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมน้ำมันส่งออก

ภาพข่าว: การตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ภาพข่าว: การตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ภาพข่าว: การประชุมมอบนโยบายจากกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๖๐

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายจากกระทรวงการคลัง โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสรรพสามิตพื้นที่ ณ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๖๐

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๐

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 (แห่งใหม่) โดยมีผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธี ณ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๐

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๕๙

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ภาพข่าว: การประชุมมอบนโยบายการควบคุมการผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นชุมชน และการดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นชุมชน และการดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ Zoning รอบสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค และสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมการประชุม

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เมื่อวันที่ 19

ภาพข่าว: การประชุมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตระดับกรมครั้งที่ 1/2559 ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๙

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้บริหารกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาค และสรรพสามิตจังหวัดในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และ 6 ร่วมประชุม

ปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในสังกัดสำนักง ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม “มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่สำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และภาคที่ 4

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิแห่งใหม่ ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิแห่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สนง.สรรพสามิตภาคที่ 3 ภาคที่ 4 ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และภาคที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ รองอธิบดี

สรรพสามิตภาคที่ 6 เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทำน้ำหมักชีวภาพจากสุรา ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๘

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดการแถลงข่าวโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ภาพข่าว: สรรพสามิตภาคที่ 6 เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทำน้ำหมักชีวภาพจากสุรา ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดการแถลงข่าวโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ภาพข่าว: พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด (แห่งใหม่)โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายพยัคฆพันธุ์โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร

ภาพข่าว: กิจกรรมโครงการ สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๗

นางจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายจุมพล ริมสาครที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการ "สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์" โดยมีนางดารัต บินซีดินผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

ภาพข่าว: พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ลออเอี่ยม รองอธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตและนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษี ภาค 4 ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๖

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการคลินิกภาษี กระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษี ภาค 4 อุดรธานี ณสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มกราคม

ธนาคารธนชาต ใส่ใจลูกค้า “รถคันแรก” ตั้งบูธให้บริการออกเอกสารประกอบการขอคืนภาษีที่กรมสรรพ หุ้น—๒๕ ธ.ค. ๕๕

ธนาคารธนชาต อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีรถคันแรก จัดบูธให้บริการออกหนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการเช่าซื้อ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ์การคืนภาษี ณ สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ระหว่างวันนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๕

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายเอกศักดิ์ โอเจริญที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่

สรรพสามิตเห็นใจผู้ประสบอุทกภัยขยายเวลาชำระภาษี ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๔

สรรพสามิตยืดเวลาชำระภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วนสรรพสามิต 1713 ได้ตลอด24 ชั่วโมงหรือที่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิด Smart Office สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๔

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิด Smart Office พร้อมทั้งมอบของกลางยาสูบและสุราผิดกฏหมายให้แก่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านทุ่งกระถิน และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้บริหาร

สรรพสามิตโฉมใหม่กับนโยบายเพื่อสังคม ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๔

สรรพสามิตเปิดสำนักงานรูปลักษณ์ใหม่ Smart Office ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี พร้อมมีกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านคิดสูตรเด็ด ช่วยลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำลายยาส