ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๑๘ น.

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม”

สมอ. เร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ คาดเฟสแรกเสร็จ มี.ค. 2561 ยานยนต์—๓ ส.ค. ๖๐

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งผลักดันโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เต็มกำลัง ตามแผนงานโครงการก่อสร้างสนามทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2721-2559 (UN R117) และอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการเฟสแรกให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในปี 2561

ภาพข่าว: วว. ร่วมกับ รฟท. และ สมอ. ประชุมจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบราง ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๐

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 ตามความร่วมมือสามฝ่าย เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบราง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ

ภาพข่าว: กรอ. เติมศักยภาพ อุตสาหกรรมสีเขียวอนาคตอุตสาหกรรมไทย ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๘

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนกลาง) พร้อมด้วยผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาวิชาการ “อุตสาหกรรมสีเขียวอนาคตอุตสาหกรรมไทย”

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรและเลขาธิการ สมอ. แถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกัน ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในประเด็นการให้ความเข้มงวดของการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต

สมอ.จัดอบรมมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับวิสาหกิจก่อสร้าง ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๖

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย (CTI) ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ สำหรับวิสาหกิจก่อสร้าง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สินค้าฉลากเขียวน่าสนใจ ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๕๖

การจัดแสดงนิทรรศการโครงการฉลากเขียวและผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในหลายแห่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ผลิตและประชาชนอย่างมาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สมอ.เชิญชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าฉลากเขียว ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๕๖

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดแสดงนิทรรศการและแสดงสินค้าฉลากเขียว ณ ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการห้างร้านและประชาชนผู้บริโภคได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสินค้าที่มีเครื่องหมายฉลากเขียว

ภาพข่าว: สมอ.- ฟิลิปส์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ “อุตสาหกรรมจุดแสงสว่าง ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๕

(ที่ 2 จากขวา) นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ) พร้อมคณะผู้บริหารสมอ รับมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานจาก (ที่ 3 จากซ้าย) คุณธนากร วงศ์วิเศษ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ภาพข่าว: แบ็กซ์เตอร์ รับมอบใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สุขภาพ—๑๔ ต.ค. ๕๒

ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ (ขวา) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายน้ำเกลือระบบปิดสมบูรณ์แบบชนิดถุงนิ่มและเวชภัณฑ์ชั้นนำ เข้ารับมอบใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007 ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๒

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากทั้งภาครัฐ ตามมาตรฐานอุตสหากรรมที่กำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

ดั๊บเบิ้ล เอรับหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC สินค้า—๒๙ ก.พ. ๕๑

ดั๊บเบิ้ล เอ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพของการผลิต เข้าร่วมโครงการ TLC (Training Lead Consultant) : ISO/IEC 17025 กับทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพกระดาษให้เป็นมา