ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๑๔ น.

สำนักงานป.ป.ส ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานป.ป.ส”

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนห่างไกลยาเสพต ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๒

สำนักงาน ป.ป.ส. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด “เท่...ดี...ไม่ต้องมียาเสพติด” โดย นายพีระพันธุ์

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนห่างไกลยาเสพต ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๒

สำนักงาน ป.ป.ส. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด “เท่...ดี...ไม่ต้องมียาเสพติด” โดย นายพีระพันธุ์

ยธ.รวมพลังเยาวชนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๐

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการป้องกันที่เยาวชนในสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนขยายผลสู่หน่วยงานอื่นต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

ยธ.ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประเดิมพื้นที่ กทม. ตอนเหนือ ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกองทัพอากาศ และกรุงเทพมหานคร จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ ผนึกพลังมวลชนร่วมต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการเชิดชูบ

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด" ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--สำนักงานป.ป.ส. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมพลังไทย ต้านภัยยา