สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10” http://www.newswit.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8810/ สคร.10 อุบลฯ เตือนเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากในเด็ก วันนี้ 21 พฤษภาคม 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่าโรคมือเท้าปาก พบระบาดมากในฤดูฝน เด็กที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จะเริ่มด้วยอาการมีไข้ต่ำอ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน th-TH Sun, 27 May 2018 22:25:19 +0700 สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน http://www.newswit.com/gen/2018-05-02/2b9042725ef49a338ade36bc4b970c0f/ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี(สคร.10) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ คือมีฝนตกสลับกับมีอากาศร้อน เป็นช่วงอันตรายที่มีโอกาสเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูง http://www.newswit.com/gen/2018-05-02/2b9042725ef49a338ade36bc4b970c0f/ Wed, 02 May 2018 10:53:42 +0700 สคร.10 อุบลฯ เตือนอากาศร้อนระวังป่วยโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก http://www.newswit.com/food/2018-04-09/0ea1dfdfb2de9bc902e6799996c819e7/ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ซึ่งในช่วงอากาศร้อนจัดประชาชนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศร้อน ทั้งโรคลมแดด ลมร้อน http://www.newswit.com/food/2018-04-09/0ea1dfdfb2de9bc902e6799996c819e7/ Mon, 09 Apr 2018 14:26:49 +0700 สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ http://www.newswit.com/fin/2018-04-05/3bee2d0255ec1059d51827630ebf6fa4/ วันนี้ 5 เม.ย. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์นวตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบดาวกระจาย เพื่อสื่อสารความเสี่ยง ให้ความรู้ http://www.newswit.com/fin/2018-04-05/3bee2d0255ec1059d51827630ebf6fa4/ Thu, 05 Apr 2018 14:09:19 +0700 สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า http://www.newswit.com/gen/2018-04-04/f8a97192858488c971f24fb19a9942bd/ วันนี้ 4 เมษายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในชุมชนวัดแจ้ง http://www.newswit.com/gen/2018-04-04/f8a97192858488c971f24fb19a9942bd/ Wed, 04 Apr 2018 14:20:41 +0700 สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ ทม.มุกดาหาร ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า http://www.newswit.com/gen/2018-03-28/d9e0dfb53017a82063cda947b3ed7b94/ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร http://www.newswit.com/gen/2018-03-28/d9e0dfb53017a82063cda947b3ed7b94/ Wed, 28 Mar 2018 16:46:12 +0700 สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม เผยปีที่ผ่านมาเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิต 708 ราย http://www.newswit.com/gen/2018-03-22/e68f0d442f435d8cf734fba579b1bb06/ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวถึง สถานการณ์เด็กจมน้ำของประเทศไทย ว่า จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2551-พ.ศ.2560) ที่ผ่านมา มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตจำนวน 9,574 คน http://www.newswit.com/gen/2018-03-22/e68f0d442f435d8cf734fba579b1bb06/ Thu, 22 Mar 2018 16:04:41 +0700 สคร.10 อุบลฯ เผย พิษสุนัขบ้าระบาด หมา-แมวกัดหรือข่วน อย่าชะล่าใจ http://www.newswit.com/gen/2018-03-07/d933703a2ddfdfc0a1e510f78a74f8b0/ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย รวมถึงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคอีสานยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากกรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 http://www.newswit.com/gen/2018-03-07/d933703a2ddfdfc0a1e510f78a74f8b0/ Wed, 07 Mar 2018 14:35:21 +0700 สคร.10 อุบลฯ ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน เนื่องในวันแห่งความรัก http://www.newswit.com/gen/2018-02-14/41d8d10e91639b741c7077d5a5bd2dde/ วันนี้ 14 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้ผู้อำนวยการสำนักงานฯ http://www.newswit.com/gen/2018-02-14/41d8d10e91639b741c7077d5a5bd2dde/ Wed, 14 Feb 2018 16:22:55 +0700 ผอ.สคร.10 อุบลฯ แนะหลัก เลือก หลีก ล้าง ป้องกันโรคช่วงตรุษจีน http://www.newswit.com/gen/2018-02-13/3f49d06de57ce3b64a28156b59167c6c/ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เผย เทศกาลตรุษจีนประชาชนบริโภค เป็ด ไก่ จำนวนมาก แนะยึดหลัก เลือก หลีก ล้างป้องกันโรค นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ http://www.newswit.com/gen/2018-02-13/3f49d06de57ce3b64a28156b59167c6c/ Tue, 13 Feb 2018 15:03:05 +0700 ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังโรคอุจาระร่วง http://www.newswit.com/food/2018-01-15/8b7aa4bbe7c02df7b27b8f571f7139a2/ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในช่วงนี้พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในหลายพื้นที่ ส่วนมากผู้ป่วยเป็นเด็กและผู้สูงอายุ เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย อาทิ โนโรไวรัส และ ไวรัสโรตา http://www.newswit.com/food/2018-01-15/8b7aa4bbe7c02df7b27b8f571f7139a2/ Mon, 15 Jan 2018 13:45:37 +0700 ผอ.ควบคุมโรค อุบลฯ เตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว http://www.newswit.com/food/2017-12-26/f6da6aa313100755956011002d31f2f5/ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน โรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะ 6 โรคสำคัญ วันนี้ (26 ตุลาคม 2559) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า http://www.newswit.com/food/2017-12-26/f6da6aa313100755956011002d31f2f5/ Tue, 26 Dec 2017 17:51:46 +0700 สคร.10 อุบลฯ เตือน!! ดื่มเหล้าแก้หนาว เสียชีวิตไม่รู้ตัว http://www.newswit.com/food/2017-11-29/fa7e513181cd72d206e5c033e2f05f9c/ ช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นลงประชาชนเสี่ยงป่วยด้วยโรคต่างๆ ห่วงประชาชนเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ยังมีความเชื่อว่าดื่มเหล้าแก้หนาวได้ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) http://www.newswit.com/food/2017-11-29/fa7e513181cd72d206e5c033e2f05f9c/ Wed, 29 Nov 2017 16:04:35 +0700 สคร.10 อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/b7bdc1038322852a7add193c52705426/ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่บุคคล ประจำปีงบประมาณ http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/b7bdc1038322852a7add193c52705426/ Wed, 29 Nov 2017 9:50:42 +0700 สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยโรคมาลาเรียเชิงรุก ในพื้นที่ 3 อำเภอ 9 หมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ http://www.newswit.com/food/2017-11-29/c2d27478ad02b46a63dc0aa36b59369f/ ในช่วงเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร AFRIMS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยโรคมาลาเรียเชิงรุก ในพื้นที่ 3 http://www.newswit.com/food/2017-11-29/c2d27478ad02b46a63dc0aa36b59369f/ Wed, 29 Nov 2017 9:27:26 +0700 สคร.10 อบ.สุดเจ๋ง ! ร่วมจับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุจราจร http://www.newswit.com/food/2017-11-13/4bf5e5d8c8e1fc7e1b60e1fd93dfe179/ วันนี้ 10 พ.ย.60 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนงาน RTI (Road Traffi c Injury) http://www.newswit.com/food/2017-11-13/4bf5e5d8c8e1fc7e1b60e1fd93dfe179/ Mon, 13 Nov 2017 8:27:52 +0700 สคร.10 อุบลฯ เตือน ระวังเด็กจมน้ำวันลอยกระทง http://www.newswit.com/gen/2017-11-02/f20d2b9528ee355036939219178d0a4e/ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า วันที่ 3 พ.ย. ในปีนี้ตรงกับวันลอยกระทง เพื่อป้องกันภัยอันตราย ประชาชนควรตระหนัก และเพิ่มความระมัดระวังภัยจากการจมน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ http://www.newswit.com/gen/2017-11-02/f20d2b9528ee355036939219178d0a4e/ Thu, 02 Nov 2017 12:38:17 +0700 สคร.10 อุบลฯ เผย สัญญาณเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง อ่อนแรง แขนขา มึนชาตามัว หน้ามืดปวดหัว ลิ้นรัวเดินเซ http://www.newswit.com/food/2017-10-25/a32621fa48123b1bb221d326bd4ef95e/ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ทำให้สมองหยุดทำงานเฉียบพลัน จากภาวะที่มีลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือด หรือมีหลอดเลือดแตก http://www.newswit.com/food/2017-10-25/a32621fa48123b1bb221d326bd4ef95e/ Wed, 25 Oct 2017 14:02:41 +0700 สคร. 10 อุบลฯ ห่วง ปิดเทอมเด็กเสี่ยงจมน้ำ เสียชีวิต http://www.newswit.com/gen/2017-10-16/2b0123b21d76b46e33f5f073fa982a05/ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2550 - 2559 เฉพาะเดือนตุลาคมเดือนเดียว มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 101 คน โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา http://www.newswit.com/gen/2017-10-16/2b0123b21d76b46e33f5f073fa982a05/ Mon, 16 Oct 2017 15:50:46 +0700 สคร.10 อุบลฯ เผยสถิติผู้ป่วยโรคหัวใจในไทยยังเพิ่มต่อเนื่อง http://www.newswit.com/food/2017-09-27/4467add1862371c8dec6e4f43f0e7096/ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 -2558 พบอัตราการตายของประชาชนไทยเท่ากับ 28.92 ต่อประชากร 100,000 คน http://www.newswit.com/food/2017-09-27/4467add1862371c8dec6e4f43f0e7096/ Wed, 27 Sep 2017 16:10:34 +0700 สคร.10 อุบลฯ ต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ http://www.newswit.com/food/2017-08-28/560f71cb0059c8143fdc0713b832e70c/ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี http://www.newswit.com/food/2017-08-28/560f71cb0059c8143fdc0713b832e70c/ Mon, 28 Aug 2017 14:47:09 +0700 สคร.10 อุบลฯ ร่วมมือเครือข่ายรณรงค์ไข้เลือดออก http://www.newswit.com/food/2017-07-18/114568145c46f57d88c0300802db9f17/ วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) ที่ สวนสาธารณะพญาแถน เทศบาลเมืองยโสธร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมมือกับเครือข่ายเทศบาลเมืองยโสธร สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร http://www.newswit.com/food/2017-07-18/114568145c46f57d88c0300802db9f17/ Tue, 18 Jul 2017 16:09:09 +0700 สคร.10 อุบลฯ แนะกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสซิกา http://www.newswit.com/food/2017-07-14/c27ea3ca8886fa1f78e41bda39dc7553/ นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในไทย ปี 60 มีรายงานผู้ป่วย 81 ราย ใน 16 จังหวัด ซึ่งเกือบทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว http://www.newswit.com/food/2017-07-14/c27ea3ca8886fa1f78e41bda39dc7553/ Fri, 14 Jul 2017 9:03:43 +0700 สคร.10 อุบลฯ เตือน ระวังอันตรายจากเห็ดพิษ http://www.newswit.com/food/2017-06-20/24924c2536a63a98b333b334385b1b03/ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน ระวังอันตรายจากเห็ดพิษ หรือเห็ดเมา มีลักษณะใกล้เคียงเห็ดทานได้ พบผู้ป่วยแล้ว 287 ราย และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นในฤดูฝนนี้ นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ http://www.newswit.com/food/2017-06-20/24924c2536a63a98b333b334385b1b03/ Tue, 20 Jun 2017 16:37:34 +0700 สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังไข้เลือดออก-โรคฉี่หนู http://www.newswit.com/food/2017-05-30/910ec0dcc80b10e5eb91c21e295f829d/ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน ประชาชนช่วงฝนตกต่อเนื่อง โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ โรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิส ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 28 พ.ค. 60 http://www.newswit.com/food/2017-05-30/910ec0dcc80b10e5eb91c21e295f829d/ Tue, 30 May 2017 10:42:47 +0700 สคร.10 อุบลฯ แนะ 5 วิธีป้องกันโรคความดันโลหิตสูง http://www.newswit.com/food/2017-05-16/02b9a9a9ee0f8f07070125b3957322a6/ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี แนะ 5 วิธีป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก หลังพบคนไทยกว่า 13 ล้านคนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซ้ำเกินครึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วย นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ http://www.newswit.com/food/2017-05-16/02b9a9a9ee0f8f07070125b3957322a6/ Tue, 16 May 2017 14:42:57 +0700 สคร.10 อุบลฯ เดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรีย http://www.newswit.com/food/2017-04-27/d6600297a0f41359afb4dcde1d8c4c1c/ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิรักษ์ไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รณรงค์ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย เนื่องในวันมาลาเรียโลก (25 เมษายน ของทุกปี) ณ บ้านละลายมีชัย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ http://www.newswit.com/food/2017-04-27/d6600297a0f41359afb4dcde1d8c4c1c/ Thu, 27 Apr 2017 15:14:00 +0700 สคร.10 อุบลฯ เตือนในช่วงฤดูร้อนอาหารจะบูดเสียได้ง่าย มีโอกาสเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะอาหารงานบุญ อาหารสุกๆ ดิบๆ แนะยึดหลักปฏิบัติ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ http://www.newswit.com/food/2017-04-19/74839a4b83f39dc5c505965b6b84ab07/ นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนมักจะพบการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ http://www.newswit.com/food/2017-04-19/74839a4b83f39dc5c505965b6b84ab07/ Wed, 19 Apr 2017 11:57:14 +0700 สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า http://www.newswit.com/gen/2017-04-03/4a4ab27cd8adb45fe3f9c1cc2b634e80/ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 60 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดบ้านนาเวียง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ หน่วยงานราชการ http://www.newswit.com/gen/2017-04-03/4a4ab27cd8adb45fe3f9c1cc2b634e80/ Mon, 03 Apr 2017 14:15:25 +0700 สคร.10 อุบลฯ ตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง http://www.newswit.com/gen/2017-03-24/9583d20461b6f4b129929121c51b511b/ 24 มีนาคมของทุกปีเป็น วันวัณโรคสากล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และกรมราชทัณฑ์ จัดรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร นางศุภศรัย สง่าวงศ์ http://www.newswit.com/gen/2017-03-24/9583d20461b6f4b129929121c51b511b/ Fri, 24 Mar 2017 11:46:57 +0700